57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

14.12.2021.

Na sednici. Koja je održana 14. decembra, članovi Odbora za finansije republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, koji je podnela Vlada, u načelu.
Predlog zakona obrazložio predstavnik Uprave za javni dug je Dragan Babić, koji je istakao da je izgradnja auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica jedan je od prioritetnih projekata Republike Srbije u drumskom transportu, s obzirom da je reč o projektu koji je važan za razvoj i povezivanje oko 600.000 ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu, ali i Podrinje i zapadnu Srbiju sa Vojvodinom, kao i taj deo Srbije sa regionom, posebno Bosnom i Hercegovinom. Naveo je da se Ugovorom o dugoročnom investicionom kreditu za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, između Republike Srbije i Banca Intesa AD Beograd, koji je potpisan u Beogradu 19. novembra 2021. godine, dogovoreni finansijski uslovi za direktno zaduženje Republike Srbije 14.900.000.000 dinara, na period od deset godina.

Nakon obrazloženja članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona.

Sednici je predseadavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Zoran Tomić, Ana Čarapić, Ana Beloica, Zoltan Pek, Nikola Jolović, Adrijana Pupovac, Veroljub Arsić, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 14.12.2021, 09:32