85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.12.2021.

Na sednici, koja je održana 29. decembra 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u pojedinostima.
Na Predlog zakona podnet je amandman na član 3. koji je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Dijana Radović, Ilija Matejić, Olja Petrović, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Marija Jevđić i Jovan Palalić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbija
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
Poslednji put ažurirano: 29.12.2021, 14:36