Sedma sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

20.04.2023.

Na sednici Odbora, održanoj 20. aprila, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o socijalnoj sigurnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, koje je podnela Vlada, u načelu.

Pomenute Predloge zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Milošević, Katarina Denčić i Biljana Ćurić.

Odbor je nakon rasprave, većinom glasova predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predloge zakona u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Sandra Božić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Biljana Đorđević, dr Dragana Rakić, Žombor Ujvari, Ana Miljanić, dr Tatijana Jovanović, Gorica Gajić, Kovačević Branislav, Dragana Lukić, Borislava Perić-Ranković, Stefan Adžić, Olja Petrović i Ivan Antić.

Prisutni članovi

...

Biljana Đorđević

Zeleno-levi front
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka
...

Žombor Ujvari

Savez vojvođanskih Mađara
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Tatjana Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Dragana Lukić

Srpska napredna stranka
...

Borislava Perić-Ranković

Srpska napredna stranka
...

Stefan Adžić

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Ivan Antić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 20.04.2023, 18:52