27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

18.07.2023.

Na sednici od 17. jula 2023. godine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrio je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se obavi zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Predloge zakona obrazložio je predstavnik predlagača, Aleksandar Simović iz Ministarstva finansija – Uprava za trezor, a sednici su prisustvovali predstavnici Aleksandar Zlatanović iz Ministarstva rudarstva i energetike i Jovan Milić iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, sva tri predloga zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Tijana Davidovac, dr Nenad Mitrović, Rozalija Ekres, dr Aleksandra Tomić, Zoran Stojanović, Ana Beloica Martać, Snežana Paunović, mr Svetlana Milijić, Nikola Radosavljević, Nebojša Zelenović i Miroslav Aleksić.

Prisutni članovi

...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Nikola Radosavljević

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Aleksić

Narodni pokret Srbije
Poslednji put ažurirano: 19.07.2023, 07:55