10. sednica Odbora za kulturu i informisanje

22.10.2023.

Sednica broj: 10

Predsedavajuci: Nebojša Bakarec

Odbor: Odbor za kulturu i informisanje

Članovi Odbora za kulturu i informisanje su, na sednici održanoj 22. oktobra 2023. godine, razmotrili više predloga zakona, u načelu, kao i predloge drugih akata.

Na predlog zamenika predsednika Odbora Nebojše Bakarca, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, da se dnevni red sednice dopuni, u skladu sa članom 93. Poslovnika Narodne skupštine, sledećim tačkama: Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, Razmatranje Predloga zakona i potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, Razmatranje Predloga zakona o elektronskim medijima, u načelu, i Razmatranje Predloga zakona o javnom informisanju i medijima, u načelu.

U skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine, članovi Odbora prihvatili su predlog zamenika predsednika Odbora da se na sednici obavi zajednički načelni pretres o tačkama od 1. do 4. i zajednički načelni pretres o tačkama od 5. do 8. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Odbor je usvojio sledeći dnevni red: 1. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja; 2. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja; 3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske; 4. Razmatranje Predloga zakona i potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima; 5. Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu; 6. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu; 7. Razmatranje Predloga zakona o elektronskim medijima, u načelu; i 8. Razmatranje Predloga zakona o javnom informisanju i medijima, u načelu.

Predloge odluka i zakona iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda sednice, obrazložila je predstavnik predlagača, Danijela Vanušević, pomoćnica ministra kulture.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, većinom glasova, a jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske i Predlog zakona i potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima.

Odbor je odlučio da izlestilac na sednici Narodne skupštine po tačkama od 1. do 4. bude članica Odbora Nataša Jovanović.

Predloge zakona iz tačaka od 5. do 8. dnevnog reda sednice obrazložila je predstavnik predlagača Katarina Tomašević, pomoćnica ministra informisanja i telekomunikacija i Dejan Stojanović iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, jednoglasno, u načelu, Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o elektronskim medijima i Predlog zakona o javnom informisanju i medijima.

Odbor je odlučio da izlestilac na sednici Narodne skupštine po tačkama od 5. do 8. bude zamenik predsednika Odbora Nebojša Bakarec.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Nebojša Bakarec, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Lepomir Ivković, Staša Stojanović, prim.dr Nada Macura, Nataša Jovanović, Tatjana Manojlović, Branislav Josifović, Dušan Marić, dr Danijela Grujić, Branko Vukajlović, Rozalija Ekers i Edis Durgutović.

Prisutni članovi

...

Lepomir Ivković

Srpska napredna stranka
...

Staša Stojanović

Srpska napredna stranka
...

Nada Macura

Srpska napredna stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Branislav Josifović

Srpska napredna stranka
...

Dušan Marić

Srpska napredna stranka
...

Danijela Grujić

Stranka slobode i pravde
...

Branko Vukajlović

Monarhisti
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Edis Durgutović

Socijaldemokratska partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 22.10.2023, 15:19