24. sednica Odbora za kulturu i informisanje

11.02.2019.

Sednica broj: 24

Predsedavajuci: Mirko Krlić

Odbor: Odbor za kulturu i informisanje

Na sednici održanoj 11. februara, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, koji je podnela Vlada, u načelu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi obrazložio je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, istakavši da će Predlogom zakona Srpska Književna zadruga rešiti status i svoje probleme vezane za upis u odgovarajući registar udruženja.

Predlogom zakona Srpska književna zadruga definiše se kao nevladina organizacija koja organizuje naučno-istraživačke poslove i koja će predlogom ovog zakona imati mogućnost da otvori budžetski podračun, da po potrebi bude dodatno finansirana po principu kako su finansirane i ostale ustanove od nacionalnog značaja za srpsku kulturu.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora si predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, koji je podnela Vlada, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednika Odbora Mirko Krlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Mladen Lukić, mr Jadranka Jovanović, Dragana Kostić, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Stanija Kompirović, prof. dr Marko Atlagić, Snežana Paunović i Jasmina Obradović.

Prisutni članovi

...

Mladen Lukić

Srpska napredna stranka
...

Dragana Kostić

Srpska napredna stranka
...

Snežana Bogosavljević-Bošković

Socijalistička partija Srbije
...

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka
...

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 11.02.2019, 11:38