65. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

04.03.2019.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 4. marta 2019. godine, razmotrili Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom.

Predlog je obrazložio Dejan Dabetić ispred Ministarstva finansija, koji je istakao da je ovaj sporazum potpisan još u vreme SFRJ, kao i da ga je Srbija do danas primenjivala. Međutim, druga strana je bila mišljenja da, u skladu sa njihovim propisima, Sporazum ne treba više primenjivati, te je naša strana ovakav stav prihvatila. On je dodao da je resorno ministarstvo u decembru 2018. godine dalo Predlog zaključka Vladi Republike Srbije kojim ovaj sporazum prestaje da važi od januara ove godine, što je Vlada prihvatila, te se sada, ovim Predlogom zakona, formalno pravno obaveštava javnost da isti prestaje da postoji u pravnom sistemu naše zemlje.

Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Zoran Despotović, Veroljub Arsić, Zoltan Pek, Olivera Pešić i Sonja Vlahović.

Prisutni članovi

...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 05.03.2019, 08:42