53. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

19.03.2019.

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 19. marta, razmotrili u načelu Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

U ime predlagača, članovima Odbora Predlog rezolucije predstavila je Nada Lazić, koja je podsetila da je Ustavom iz 2006. godine predviđeno da se do decembra 2008. godine donese zakon o finansiranju APV, kao i da nakon 10 godina isti nije donet. Stoga su predloženi Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini i Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, kojima se definiše okvir delovanja prema APV. Lazić je podsetila i da je ministar finansija tokom usvajanja budžeta za 2018. godinu izrazio spremnost da se o ovakvom predlogu razgovara, kao i da predlagači smatraju da je prošlo dovoljno vremena i da su se stekli uslovi da se ovo pitanje reši.

Predsednik Odbora Petar Petrović podsetio je da je na Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić podneto i devet amandmana, od kojih su predlagači prihvatili dva, i to na član 8. i na član 9. Predloga rezolucije, koje je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Takođe, on je podsetio i da Vlada nije prihvatila Predlog rezolucije, u načelu.

Nakon rasprave, Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ne prihvati u načelu Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, kao i da ne prihvati amandmane koji su na nju podneli narodni poslanici.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Đorđe Komlenski, Miletić Mihajlović, dr Balint Pastor, Sreto Perić, Aleksandra Majkić, Jovan Palalić i Stanija Kompirović.

Prisutni članovi

...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 19.03.2019, 14:09