62. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.06.2019.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održao je 17. juna sednicu, na kojoj je razmotreno više izveštaja nezavisnih regulatornih tela.

Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu, članovima Odbora je obrazložila generalna sekretarka Stručne službe Zaštitnika građana Olja Jovičić. Nakon kraće rasprave, Odbor je prihvatio Izveštaj i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, prosledio Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, članovima Odbora obrazložila je zamenica Poverenika Stanojla Mandić, nakon čega su članovi Odbora prihvatili Izveštaj i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, prosledili Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Na sednici je razmotren i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Izveštaj je obrazložio zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dejan Damjanović, nakon čega su ga članovi Odbora prihvatili i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu, prosledili Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ga usvoji.

Odbor je razmotrio i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ga usvoji.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

Prisutni članovi

...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska napredna stranka
...

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 17.06.2019, 11:59