87. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

04.10.2019.

Na sednici Odbora, održanoj 4. oktobra, razmotreni su amandmani koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koje je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu podneto je 14 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu podneto je 19 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost podneto je 14 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedna amandman. Na ovaj predlog zakona Odbor je podneo amandman na član 8. Predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali, prihvatio je amandman koji je podneo Odbor za finansije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sonja Vlahović, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoran Bojanić, dr Milorad Mijatović, Duško Tarbuk, Gorica Gajić, Srbislav Filipović, Zoltan Pek i Snežana R. Petrović.

Prisutni članovi

...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Duško Tarbuk

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija
Poslednji put ažurirano: 04.10.2019, 11:17