49. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

03.10.2019.

Na sednici održanoj 3. i 4. oktobra, članovi Odbora razgovarali su sa učesnicima javnog konkursa za izbor predsednika Komisije i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Na osnovu pregledane dokumentacije, Radna grupa je utvrdila da 23 učesnika javnog konkursa ispunjava kriterijume i uslove iz Zakona o zaštiti konkurencije i oglašenog javnog konkursa. Predsednica Odbora Snežana B. Petrović je informisala članove Odbora da se kandidati biraju iz redova uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, koji imaju najmanje 10 godina stručnog iskustva iz relevantnih oblasti, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnim oblastima.

Tokom sednice, koja se odvijala 3. i 4. oktobra, predsednica i članovi Odbora obavili su razgovor sa 18 kandidata, koji su bili u mogućnosti da se odazovu pozivu.

Odbor će na nekoj od narednih sednica utvrditi listu kandidata za izbor predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i listu kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Aleksandar Stevanović, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Ana Čarapić i Snežana Paunović.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Studenka Stojanović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Snežana R. Petrović

Srpska narodna partija
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 07.10.2019, 07:34