90. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.10.2019.

Na sednici od 23. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu.

Predlog odluke obrazložila je predstavnik predlagača Jelena Tanasković, državna sekretarka Ministarstva finansija, koja je navela da se tzv. rebalans budžeta PIO fonda radi iz dva razloga, a to su jednokratna isplata penzionerima u iznosu od 5.000 dinara i sprovođenje Zaključka Vlade o povezivanju staža i vrednosti konverzija kojima se potraživanja PIO fonda po osnovu neisplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje pretvaraju u trajni ulog u kapitalu.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje i odlučili da izvestilac Odbora na sednici Narodne skupštine bude član Odbora Đorđe Milićević.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Snežana B. Petrović, Radmilo Kostić, Đorđe Milićević i Tanja Tomašević Damnjanović.

Prisutni članovi

...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 23.10.2019, 12:21