127. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.10.2019.

Sednica broj: 127

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici, održanoj 25. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su, u načelu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, i ocenili da je pomenuti Predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o poštanskim uslugama podneto je ukupno 50 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, podneto je ukupno 16 amandmana. Odbor je ocenio da amandman na član 20. Predloga zakona, koji je podneo Aleksandar Šešelj, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ostalih 15 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, podneto je ukupno 12 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, podneto je 25 amandmana, svi su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 25.10.2019, 12:47