TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Ja vas molim, gde su članovi Vlade u ovom uglednom parlamentu?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hvala, oduzimam vam reč, gospodine Jojiću.
Gospodine Jojiću, oduzeo sam vam reč.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Draga gospodo, samo jedna kratka rečenica, reći ću vam ja da vi imate Čanka u DOS-u, biće gori od JUL-a. Mene brine koga vi to imate u 18 partija?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Stevan Gudurić, a posle njega narodni poslanik Nataša Jovanović.

Stevan Gudurić

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, nisam ja kriv što je vaš ministar mali pa ne možete ni jajetom da ga pogodite.
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanju - posle ovih tri-četiri dana rada Skupštine mislim da će ova Srbija početi da smatra kako ništa lakše nije nego se baviti pravnim naukama. Zakon je brojao od 1 do 4 člana, uz tri do petnaest amandmana. To nije bog zna kako teško i bojim se da će taj fakultet izgubiti na težini. Mene uopšte ne čudi, gospodine predsedniče, što su samo u ovoj skupštini krivi narodni poslanici i što samo oni dobijaju po nosu i što se samo njima drže tirade, istina ne toliko od vas koliko od gospodina ministra i to uopšte nije čudno. U ovoj skupštini mi socijalisti smo opozicija, SRS je opozicija i SSJ su opozicija. Vi se zovete opozicija, 250 opozicionih poslanika i normalno je da nas Vlada šiba kako hoće. Vlada treba da se zove, sa jednim članom zakona, "despotska" Vlada, a ne može demokratska, jer je to nešto drugo. Ovde nama drže tirade o zaštiti lika i dela, a ja ću vam pročitati jednu stvar, jako je kratka, gde se kaže sledeće: "Naš je imperativ da štitimo ime dr Vladana Batića kao čoveka koji zaslužuje našu odanost, poverenje i da ga sledimo na putu kojim on štiti nas", 25. decembar 2000. godine, Opštinski odbor njegove stranke u Beočinu - Druže Tito mi ti se kunemo. Hvala vam.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite vi.

Veselin Janković

Poštovani predsedniče, dame i gospodo, ovde se evidentno vrši povreda Poslovnika i to člana 137. koji kaže: "Ako je predlog zakona prihvaćen u načelu, Narodna skupština prelazi na pretres u pojedinostima i odlučivanje o amandmanima. Rasprava u pojedinostima obavlja se po članovima čija se izmena predlaže i o amandmanima kojima se predlaže unošenje novih odredaba".
To znači da smo mi završili raspravu u načelu i sve rasprave su ovde ponovo vraćene na rasprave u načelu.
Znači, kada se govori u pojedinostima, govori se o amandmanima, svi amandmani su juče usvojeni i postali su sastavni deo zakona i ja vas molim, gospodine predsedniče, nemojte vraćati ponovo raspravu u načelu. I onda, kaže član 139. Poslovnika : "Kada se završi pretres predloga zakona u pojedinostima i odlučivanje o amandmanima, pristupa se glasanju o predlogu zakona u celini". Mi smo juče završili taj deo posla i ja vas molim predsedniče da poštujete Poslovnik.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče, želim da se držim striktno Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije i mislim da je u interesu svih poslanika, koji su ovde izabrani voljom naroda ispred svojih političkih partija, da koriste svoja skupštinska prava i da govore onako kako je propisao Poslovnik i na način koji precizira Poslovnik.  
Želim danas da govorim o Predlogu zakona u pojedinostima i to o članu 2. Zakona koji vi predlažete. U članu 2. Zakona, kojim se predlaže da prestane važeći Zakon o javnom informisanju, kaže se - do stupanja na snagu Zakona...
Gospodine Batiću, ponašajte se primereno. Vi ste ministar u Vladi Republike Srbije. Niste poslanik. Niste bili tu kada Vam je gospodin Toma Nikolić govorivši o Vašim ranijim nastupima i rekao da se konačno stavite u ulogu ministra. Molim Vas, juče mi je to smetalo, a i danas mi smeta, da sve vreme dobacujete iz klupe.
Koristim svoje ... (komentar ministra Batića se ne čuje).
... Do stupanja na snagu Zakona, kojim će se urediti način ostvarivanja slobode i prava u oblasti javnog informisanja, član 2, utvrđenih Ustavom Republike Srbije, primenjivaće se odredbe Zakona iz člana 1. ovog zakona kojima su ta pitanja uređena.
Zapravo, a što juče nisam mogla da kažem, a sada govorim o Zakonu u pojedinostima jer juče nije bilo vremena, svega pet minuta, ovaj zakon zadržava samo one odredbe koje se odnose na upis i registraciju, prestanak javnih glasila kod za to nadležnog ministarstva.
Zbog toga smatram da je ovaj zakon trebao da sadrži i odredbu, jer je ovo prelazni zakon, pošto očekujemo da novi donesete, kojim će da se sankcionišu svi oni koji su bili po prethodnom zakonu sankcionisani zbog toga što nisu poštovali nepovredivost ljudskog dostojanstva i pravo na privatni život čoveka. Da se ne mogu objavljivati članci, informacije ili podaci u kojima se vređa čast i ugled lica, ili iznose neistine o njegovom životu.
Mi ćemo se opet, dame i gospodo poslanici, naći u situaciji dok taj fantomski novi zakon i ta oblast ne bude uređena da moramo i možemo samo da se pozivamo na Krivični zakon koji je, taj krivični postupak uopšte, pod patronatom Ministarstva pravde. Vidimo kakav nam je ministar, već sutra ćemo videti pod kakvim sudovima i kakvim predsednicima sudova ćemo mi moći da ostvarimo ta svoja prava.
Da li je normalno da bilo koji narodni poslanik u ovoj skupštini ne može svoju čast i svoje dostojanstvo zakonom, kojim treba da se uredi ova oblast, da brani, kao što je to bio slučaj sa prethodnim zakonom, ako se objavljuju takve neistine i laži kojih je puna i današnja dnevna štampa, a tiče se toka jučerašnje sednice.
Zakon je predviđao, što se briše članom 2. ovog sada zakona, opet govorim o pojedinostima, da taj neko ko objavi bilo kakvu informaciju mora u roku od 24 sata to da dokaže. Mene je zaista čudilo i onda, a čudi me i sada kako se neko usuđuje, mi koji smo poslanici ne možemo za govornicom da govorimo laži, da obmanjujemo javnost, ni sebe ovde, a u Zakonu je striktno stajalo da taj neko za 24 sata mora to da dokaže, a čudim se i tim novinarima i vama svima koji to podržavate, da neko može da objavi gnusne laži o tome da je dr Vojislav Šešelj rekao kako će Crnogorci da nose žute trake, kako je neko zaklao nečiju ženu ili takve gnusne laži, a da za to ne odgovara.
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da ste jučerašnjim glasanjem da se ovakav zakon ukine napravili veliku grešku, jer je on baš na najbolji način štitio prava, čast i dostojanstvo i nas svih prisutnih i svih građana Srbije. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Imali smo primedbu na kršenje Poslovnika. U međuvremenu, konstatovao sam da je narodni poslanik potpuno u pravu. Po članu 137. dužan sam da ovu raspravu prekinem i da pristupimo zaključivanju. (Jedan poslanik se javlja za reč.) Da li je to to ili je nešto drugo? Izvolite.

Mirko Petrović

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, hteo bih da vas podsetim na član 99. Poslovnika Skupštine, gde onog momenta kada poslanik upozori na povredu Poslovnika i ne dobije obrazloženje kojim je zadovoljan, predsednik Skupštine je dužan da stavi na glasanje da li je povređen Poslovnik ili nije.
Pošto je u ovom slučaju povređen direktno Poslovnik, decidirano član 137. Poslovnika, bilo bi dobro da to stavimo na glasanje i da izglasamo i da rasprava o pojedinostima može da se vodi samo ukoliko postoje amandmani narodnih poslanika koji se javljaju za reč.