TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Bez obzira, dragi moji narodni poslanici, dame i gospodo, za koga ja ovde navijam, kada se utvrdi da nema više prijavljenih za učešće u pretresu, predsednik Narodne skupštine zaključuje pretres. Konstatovao sam da nema više prijavljenih. Računao sam na jedan džentlmenski stav narodnih poslanika, da će prepustiti završnu reč predstavniku Vlade. To logika i džentlmenstvo nalažu. To ne piše u Poslovniku. Zbog toga sam konstatovao da nema više prijavljenih govornika. Ali, nisam zaključio pretres, jer u tom slučaju ni član Vlade ne bi mogao da govori.
Staviću na glasanje ovo, ali sam dužan da vas obavestim da primedba ne stoji. Moram u ovoj prilici još nešto da kažem, da nešto što je nesumnjivo, nema preke potrebe da se menja glasanjem i mišljenjem većine, a da evidentno ta većina nije u pravu. Molim vas da vodite računa kada glasamo o ovom pitanju, da ne činimo iste greške koje su naši prethodnici činili, bez obzira ko će poslednji govoriti na ovoj sednici. Naravno, staviću na glasanje.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje predlog gospodina Šandora, koji zahteva donošenje odluke da je prekršen Poslovnik i da je zaključena rasprava.
Konstatujem da je za glasalo 75, protiv 62, uzdržanih 32, nije glasalo 10. Ukupno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da nema povrede Poslovnika.
Izvolite, Poslovnik.

Mihajlo Marković

Gospodine predsedniče, opet ćemo glasati o kršenju Poslovnika, ali ovo ide na Vaš račun. Vi ste prekršili Poslovnik, član 105.,  i pre glasanja o kršenju Poslovnika. Ja ću Vas podsetiti, gospodin Ivković nije tako više, niti uopšte više neprikosnovena vlast, da biste mu davali toliko pažnje i značaja, i da ovde kao paun dolazi za govornicu i staje, a da mu Vi ne izreknete opomenu.
U članu 105. Poslovnika, koji ste i Vi dužni da poštujete, opomena se izriče narodnom poslaniku koji je prišao govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine, a to već više puta čini gospodin Ivković kao šef Poslaničke grupe i moj izlazak je kraj mog strpljenja i gledanja kršenja Poslovnika.
Gospodine predsedniče, Vi morate paziti svakog momenta na Poslovnik i održavanje reda sednice i ne može ni jedan poslanik prići govornici da stane, a da mu niste dali reč. Znači, zahtevam da se glasa o kršenju Poslovnika, ali ovog puta s Vaše strane.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Uveren sam, gospodine Markoviću, da sam isto onoliko žestok opozicionar do juče, a danas pripadnik stranke na vlasti, koliko i Vi. Verujte mi na reč tu se ne možemo čak ni takmičiti. Međutim, nisam ni toliko star da zaboravim šta sam učinio pre tri minuta, a to je da  sam dao reč. Meni je žao što ja to moram da kažem, ali imam ovde i pomoćnike koji su mi to potvrdili. Mislim da nema razloga, pogotovo što ova sednica ne teče celim svojim tokom baš na najbolji način, dakle, da se i međusobno oko ovakvih stvari nadmećemo. Hoćete da stavim na glasanje?

(Mihajlo Marković, s mesta: Niko nije čuo da ste dali reč.)

Onda ćemo pogledati stenogram, ako se slažete. On stiže, 45 minuta ... Hvala lepo. Reč ima gospodin Ivković.

Branislav Ivković

Dame i gospodo narodni poslanici, na početku današnjeg rada pred svima vama ovde u sali prisutnima pročitao sam član 92. stav 2. i stav 5. i član 96. Iz toga što sam pročitao jasno je proizašlo sledeće, da predstavnik Vlade Republike Srbije ima pravo tri puta da se obrati Skupštini, a takođe i predsednik poslaničke grupe i zaista je na pravi način i postupljeno kada nije zatvorena rasprava, nego kada je data reč.
Želim da kažem sledeće, poslednji minuti rada Trećeg vanrednog zasedanja ove skupštine možda su onaj putokaz kojim ova skupština treba da ide i ja vam se zbog toga zahvaljujem.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ako može gospodin Ivković tri puta, mogu i ja, to vam garantujem. Danas smo mi poslanici Srpske radikalne stranke oćutali jedno kršenje Poslovnika zato što biste ga pogrešno tumačili u medijima, koji su sada pod vašom kontrolom.
Naime, vi ste danas usvojili jednu rezoluciju, ne znam kako se to nazvalo, čiji tekst nismo videli, pročitao ga je predsednik Skupštine.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Nikoliću, nismo usvojili nikakvu rezoluciju. Zaključili smo da je to zajedničko saopštenje i o tome ne otvaramo diskusiju.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
To nije bilo u dnevnom redu ovog vanrednog zasedanja. Glasano je o nečemu što nije bilo na dnevnom redu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nije glasano.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Kako ste usvojili?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nismo ni usvajali.