TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, svi ćemo se složiti da je neophodno transformisati pravni sistem, principe striktne nezavisnosti sudova i formirati jedinstvene pravosudne institucije.
Ono što je najbitnije u sudstvu je upravo nezavisno sudstvo. Složićemo se sigurno da sudstvo nije bilo nezavisno ni u prošlom vremenu. Dr Vojislav Šešelj je jednom prilikom rekao da sva voda Dunava i Save treba da prođe kroz sve sudove Srbije i teško da može da opere sve nepravde koje su bile po tim sudovima.
To je jedna notorna činjenica, ali je i notorna činjenica da treba sudstvo da bude nezavisno, a pitanje je da li će biti u budućnosti.
Ministar pravde Vladan Batić, kako sam mogao da čujem od mojih prethodnika, kažu da je većinu sudskih sporova na suđenjima izgubio. Da li to znači da treba da smeni sve sudije koji su učestvovali u tim procesima? Pretpostavljamo da ne.
Citiraću samo saveznog poslanika, gospodina Ivana Novkovića iz Leskovca, koji je inače član Demokratske stranke i član Glavnog odbora Demokratske stranke: "Sastanci lokalnog DOS-a su vremenski dugi i neefikasni, postoji neobuzdana navala pojedinaca za sticanjem određenih ličnih koristi, kao što je politički aranžman gospodina Slobodana Mitrovića - Belog, čije je dosadašnje zalaganje nepovoljno uticalo na ugled i politički kurs DOS-a. I pored smene...", (glasovi - tema) i te kako ima veze sa temom.
"I pored smene sa mesta šefa odborničke grupe DOS-a, forsira kandidata za načelnika SUP-a, politički posvećenog policajca Miodraga Jovića". Inače, Miodrag Jović je iz redova JUL-a. Njemu je lično pristupnicu potpisao predsednik Demokratske stranke, gospodin premijer Zoran Đinđić. Zbog toga nije čudo što u svakom slučaju JUL polako nestaje sa političke scene, jer predstavnici JUL-a polako prelaze u redove DOS-a.
Gospodin Slobodan Mitrović - Beli odgovara da nije on Žika Žmigavac, da mu Novković gradi političku karijeru. Ako sam bio obmanut nekim činjenicama, onda sam bio...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine poslaniče, molim Vas da pređete na temu ove tačke dnevnog reda.

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
U svakom slučaju, gospodine predsedniče, i te kako ima veze ovo, jer prvo govorimo o sudstvu, a drugo, kao što znate, sudstvo, ministar sudstva i ministar unutrašnjih poslova i te kako su u sprezi. A napomenuću Vam i dokumentovaću činjenicu da gospodin Novković upravo forsira sudiju opštinskog suda, gospodina Zorana Stojanovića, a reč je o čoveku koji je spor između Žike Žmigavca i Novkovića presudio u Novkovićevu korist. Da su Novkovićeve optužbe nemoralne, licemerne, jer  Novković iz ličnih interesa kandiduje sudiju Stojanovića.
To kaže šef odborničke grupe DOS-a u Leskovcu. To nije naše mišljenje, mišljenje SRS, mada se mi ne razlikujemo u tom mišljenju i u tom pogledu, samo kažem šta vaši misle o vama. Da li u toj situaciji može biti nezavisno sudstvo i da li u takvim prilikama možemo da očekujemo da sledeći procesi i suđenja budu onakvi kakvi bi trebalo da budu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Replika, Čedomir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Dame i gospodo narodni poslanici, za ovom govornicom se uglavnom iznose neistine, laži, koje mnogo više govori o onima koji na takav način koriste ovo mesto, nego o onima na koje se navodno odnose. Ipak, pominjanje JUL-a u kontekstu Demokratske stranke je za nas mnogo više od lične uvrede i ja koristim ovu priliku da odlučno demantujem ... poslanika iz Srpske radikalne stranke i da ga podsetim da je, iako pod ostavkom, partijsko rukovodstvo njegove stranke više od dve godine bilo koalicioni partner Jugoslovenske levice.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite.

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, da li je laž ili istina - to pre svega mogu da potvrde mladi poslanici DOS-a iz Leskovca, a vi to već sada možete da vidite koliko vredi vaša reč - revolucionari i reformisti, možete sami da vidite otvoreno pismo iz Jablaničkog okruga, od gospodina Ivana Novkovića, i ... Stepanovića. Samo sam citirao. A, evo šefu Poslaničke grupe DOS-a ove novine pa neka sam proveri (daje mu novine).

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite, reč ima narodni poslanik Rajko Baralić.

Rajko Baralić

Nemojte tako, ovde nikada nije dosadno, gospodo poslanici.
Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni novinari, pre nego što vrlo konkretno kažem nešto o temi, konstatujem da u sali Narodne skupštine uvek nedostaje stotinu poslanika DOS-a. To je važno. A, takođe želim da kažem da uglavnom, osim na konstitutivnoj sednici, u dvorani nikada nije više od 130 do 150 narodnih poslanika.
A sada u vezi sa onim o čemu ovde govorimo. Narodnoj skupštini Republike Srbije gospodin Balša Govedarica, predsednik Vrhovnog suda, uputio je sledeće pismo:
"Povodom zahteva SPO-a za ostavku predsednika Vrhovnog suda Srbije ističem da, po Ustavu i Zakonu o sudovima, političke stranke ne mogu biti nosioci inicijative za razrešenje predsednika suda, ni zahteva za njegovu ostavku, jer to pre svega pripada organima Narodne skupštine. Ovo je izraz ustavnog principa o samostalnosti i nezavisnosti sudske vlasti.
I pored toga, izneto je upozorenje da će doći do napuštanja Vlade i onemogućavanja rada novoformiranih državnih organa, što predstavlja do sada nezabeležen vid pritiska na samostalnost i nezavisnost sudske vlasti. Iz tih razloga, a ne iz osećaja krivice i odgovornosti, podnosim Narodnoj skupštini zahtev za razrešenje od dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije, uz prethodnu ocenu mog rada i ostvarivanja uloge sudske vlasti, u skladu sa Ustavom i Zakonom o sudovima. - 31. oktobar 2000. godine - Balša Govedarica".
Dakle, poštovana gospodo, to je ta priča sa početka današnjeg zasedanja. Ovde se jasno govori o tome zbog čega i na osnovu kojih pritisaka predsednik Vrhovnog suda nudi ostavku. Gospodin Balša Govedarica potiče iz jedne od najčestitijih hercegovačkih porodica i u svom životu učinio je sve što je bilo neophodno da stekne ugled i taj ugled mu neće pokvariti niko od narodnih poslanika, ko danas meni ovde dobacuje.
U vezi sa tvrdnjom gospodina ministra, zaista želim da se pridružim onim narodnim poslanicima koji s pravom mole da se u ministarskim klupama, dok traje zasedanje, nalazi makar jedan, sada nema ni jednog ministra u našoj sali. Dakle, na osnovu tvrdnje koju je jutros gospodin Batić ovde izrekao, da neće biti izbora sudija po partijskoj pripadnosti, obaveštavam vas, gospodo narodni poslanici, da je pre nekoliko dana predsedništvo DOS-a u Čačku dalo sledeće saopštenje - da će za predsednika Okružnog suda u Čačku biti predložen gospodin Srećko Mihajlović, advokat iz Čačka, tekući predsednik Opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije.
Dosadašnji predsednik Okružnog suda, gospodin Veroljub Raketić, valjda se samo zamerio time što je kao predsedavajući veća izrekao presude onima koje vi amnestirate - Klintonu, Vedrinu i ostalima. To je ta priča o nezavisnim sudovima i to je ta priča da neće biti izbora po partijskoj pripadnosti.
Da se ne zavaravamo, svaka vlast u principu radi ono što misli da treba, samo nam nemojte onda ovde govoriti da to ne radi. To je očigledno. Zahvaljujem se.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović.