TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Ne, nisam, taman posla. Šta radi Vlada i ko može konkretno nešto da uradi u vezi saopštenja koje smo upravo čuli? Čekam da vas predsednik umiri.
Gospodine predsedavajući, da li imate instrument da umirite poslanike?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine narodni poslaniče, ne znam na koje instrumente mislite.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, čitajte današnju "Politiku" i uverićete se da sam juče sa ove govornice govorio istinu, a da nisu istinita vaša zvanična saopštenja koja ste vi čitali, jer ipak se neki novinar otme vašoj kontroli i iznese istinu. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako je to bilo sve, hvala.

Božidar Vučurović

Gospodine predsedniče, povredili ste član 102. Poslovnika Narodne skupštine, u kome se između ostalog kaže: "Za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava... (ovde dođite pa govorite, ti si mangup, izgleda) ... slobodu govora". Gospođa Čomić je malopre održala jedno veoma dirljivo i lepo predavanje o kulturi ponašanja u ovoj skupštini, a to ste mogli gospođo Čomić da držite na vašem poslaničkom klubu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li ovo ima veze, hoćete da pročitate?
U članu 102. u stavu 1. piše: "Govornik može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu". Od brojnih upozoravanja narodnog poslanika, gospodina Janjića, da počne da govori o tački koja je na dnevnom redu, nisam stigao da upozorim poslanike koji su zaista suprotno Poslovniku tražili to isto. Da li ste zadovoljni?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite.

Božidar Vučurović

Ni gospođa Čomić nije govorila o dnevnom redu, nego nam je držala moralno predavanje o opstrukciji, a zaboravila je kako smo nosili 70 kilograma njihovih amandmana u ovoj skupštini, a oni se pokupili pa otišli iz sale, a mi danima raspravljali o njihovim amandmanima.
To nije bila opstrukcija. Ali, korišćenje skupštinske govornice da se kaže ono što se misli je opstrukcija. Zaista takvu definiciju još nikada nisam čuo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto niste zadovoljni mojim objašnjenjem staviću na glasanje, ali Vas molim da ubuduće ranije reagujete na kršenje Poslovnika. Ovo kršenje je bilo pre dva sata i nadam se ... gospođa Čomić je govorila pre otprilike dva sata ... (komentari se ne čuju) a zašto je onda pominjete? ("kao primer") Od pre dva sata? Hvala, nisam razumeo. Nisam znao da vam toliko treba da utvrdite kršenje Poslovnika, pa vas molim da ubuduće malo ubrzate.
Stavljam na glasanje prigovor narodnog poslanika da je došlo do kršenja Poslovnika.
Molim da utvrdimo kvorum. Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Molim narodne poslanike da izvrše glasanje pritiskom odgovarajućeg tastera o tome da li je prekršen Poslovnik.
Za 24, protiv 116, uzdržao se jedan, nije glasalo 11, ukupno su prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da nije došlo do kršenja Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Goran Cvetanović.