DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 05.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

05.04.2006

Sednicu je otvorila: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:10 do 19:10

OBRAĆANJA

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miloš Dišić.

Miloš Dišić

Srpska radikalna stranka
Poštovani narodni poslanici, pred nama je izmena Zakona o planiranju i izgradnji. Neću po članovima, to je Zlatan Jovanović izuzetno dobro obrazlagao. Samo želim da kažem da ovaj zakon i svi zakoni do sada u celini nisu bili dobri i ništa dobro građanima Srbije nisu doneli, osim što su doneli muke i probleme.
Pričaću o nekim drugim stvarima koje su ipak vezane za ovaj zakon i tiču se i ovog ministarstva i Republike Srbije.
Da bi građani Srbije imali neku korist od svih zakona koji se donose ovde i koje narodni poslanici izglasavaju treba da budu izuzetno dobri i da služe u tu svrhu, da građani ipak osete neki boljitak što se tiče samih zakona. Očito, od kada je ova vlast došla i formirala svoju vladu takvih zakona nema i građani Srbije u većoj meri to ne osećaju na svojim leđima, osim što sam rekao da imaju samo više problema i muka.
Ovaj zakon ne nudi neka velika rešenja, nego u jednom svom delu upravo nudi kriminal, a ja ću vam kroz primer lokalne vlasti u opštini Inđija reći na koji način. Rekao sam da nema ničega osim kriminala; najveću korist od zakona može da izvuče građevinska mafija, koja je sada jedna od najjačih mafija u zemlji, pored one koju je gospodin Aleksandar Vučić u svom govoru spomenuo, energetske mafije i ostale mafije koja vlada ovom zemljom, a i vašom vladom koju ste formirali.
Prošle nedelje sam se javio ovde i govorio o gospodinu Mlađanu Dinkiću. Upravo ovih dana on je bio u Inđiji, i tu moram najviše da se zadržim. U Inđiji se dešavaju čudne stvari. Omogućio im je Mlađan Dinkić da te stvari prikriju na neki čudan način, vanzakonito, i u razgovoru sa ljudima ići će krivične prijave protiv same Vlade i države.
Šta se dešavalo? U opštini Inđija ruše se neki objekti, a i ovim zakonom se preciziralo šta sve treba da se uradi, pa se čak pominju kaznene odredbe iz člana 155. koje su vezane za sam zakon, pa se pominje ovde po stavkama iz kojih razloga slede kazne ako se nešto ne uradi po zakonu. U opštini Inđija se ruše objekti u kojima su smeštena tri javna komunalna preduzeća. Ti objekti su pod zaštitom države i nije dobijena saglasnost od Republike Srbije, niti od Zavoda koji treba da izda dozvolu za rušenje ovih objekata.
Uvidevši da ne može da dobije dozvolu za rušenje objekata gospodin predsednik opštine, a ni njegov javni pravobranilac nije potpisao takvu saglasnost, drznuo se da to sam uradi. Ovih dana ti objekti se ruše.
Gospodin Dinkić je bio prošle nedelje u Inđiji i čak se, zamislite, drznuo da blokadu jednog računa koju je doneo Viši trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici preko predsednika Opštinskog suda u Inđiji skine. Omogućio je lokalnoj samoupravi da može nesmetano da radi prljave poslove i da se bavi takvim stvarima koje su direktno protiv zakona i Ustava. Pitao sam ga da li je možda bio na ručku, kao radnik iz Ministarstva koji je otišao da kontroliše budžet u opštini Inđija, koga su dovozili na ručak, upravo lokalna samouprava iz Inđija.
Jeste, za divno čudo, imam informaciju da je gospodin Dinkić bio sa gospodinom Ješićem na ručku, a da je pomenuti predsednik opštine izašao na kolenima posle tog ručka. Nije mogao da prati gospodina Dinkića u daljim aktivnostima, ali ovo se desilo zaista i ovo je istina.
Pokazaću vam tužbu firme "Putogradnja inženjering" gde je tužila Republiku Srbiju zbog kršenja zakona. Pitam ministarstvo iz ove oblasti šta će uraditi po ovim pitanjima ako se ustanovi da zaista nisu pribavljene potrebne saglasnosti oko rušenja ovih zgrada u samom centru Inđije. Te objekte je trebalo da kupi "Merkator", prodato je kao neizgrađeno građevinsko zemljište, prethodno su morale da se ruše četiri zgrade i da se "Merkatoru" proda po nekoj bagatelnoj ceni kao neizgrađeno građevinsko zemljište.
Molim da ovakvim stvarima stanete na put, jer ovim niti dobija Vlada, niti građani Inđije, a to je u strogom centru grada. Da li je moguće da megamarket može 100 metara od centra Inđije da se pravi, ili će tu biti nešto drugo? Ovo su istinite stvari i ja vas samo molim da to proverite.
Sa ove govornice sam pre mesec ili dva tražio da proverite kako su dobijeni tenderi za rušenje pojedinih objekata, odnosno fabrike nameštaja u Inđiji, gde nije bio raspisan konkurs o rušenju javnih preduzeća, ni ovih, ni onih prethodnih za koje sam pitao i nikakav odgovor nisam dobio.
Nemojte da dozvolite kao Mlađan Dinkić da ode i završava to u restoranima, jer kafana je čudo, kafana je takva da može svašta da uradi. Ako se držimo legalizma, principa, zakonitosti, onda te stvari moraju da se rade na neki drugi način. Sprečite zloupotrebu službenog položaja u opštini Inđija, spasite dobra koja su zakonom zaštićena, a ona su već skoro do temelja porušena ovih dana.
Ako već donosimo ovakve zakone, molim vas da se pridržavamo ovih odredbi. SRS neće glasati za ovaj zakon, jer znamo da nije dobar, u suštini nijedan vaš zakon nije dobar, vi ćete imati većinu, izglasaćete, ali se držite ovoga što ste predvideli. To je jedini način da ova država na neki način može da radi svoj posao i da građani veruju. Samo kroz institucije vlasti možemo da vam verujemo, a to je da poštujete zakone koje sami donosite.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miljko Četrović, a neka se pripremi narodni poslanik Hranislav Perić.

Miljko Četrović

Srpska radikalna stranka
Poštovani narodni poslanici, ministra Velimira Ilića nema, on je verovatno kratko dao obrazloženje izmene i dopune Zakona i otišao je da proveri da li brdo u Popovićima i dalje klizi i da li ona veza za bukvu funkcioniše, pošto je u izbornoj kampanji u januaru ove godine rekao da će to brdo biti zaustavljeno i sanirano to klizište, ali kada su nastale ove katastrofe širom Srbije sa klizištima onda je mudro rekao da nijedno klizište niko ne može da zaustaviti.
Verovatno mu stručnjaci iz CIP-a nisu objasnili u izbornoj kampanji da se klizišta vrlo teško zaustavljaju, ali je trebalo prevariti građane opštine Kraljevo da glasaju za kandidata Nove Srbije, a kandidat Nove Srbije je bio Velimir Ilić. Obećao je milijardu i po dinara da uloži u opštinu Kraljevo, i Ministarstvo za kapitalne investicije.
Srpska radikalna stranka i ja kao kandidat vodili smo ozbiljnu i odgovornu kampanju i biće nam drago ako Ministarstvo i Velimir Ilić ulože tih milijardu i po dinara u opštinu Kraljevo. To je doprinos i SRS i mene kao kandidata, jer smo sa ozbiljnom i odgovornom kampanjom naterali Velimira Ilića da obeća milijardu i po dinara ulaganja u opštinu Kraljevo.
Sada se vraćam na predlog izmena i dopuna Zakona. Gledajući Zakon o planiranju i izgradnji, koji je donet još maja 2003. godine, i pogubne posledice njegove primene, pokušajem ove vlade i ministra za kapitalne investicije sa predlogom za izmene i dopune Zakona ništa dobro neće se dogoditi za mnoge građane Srbije koji su vezani za direktnu i indirektnu primenu odredaba ovog zakona. Svedoci smo da ovaj zakon, izuzetno loš zakon, sa izuzetno lošim odredbama, nije ni primenjivan. Nažalost, od 25 podzakonskih akata, 19 nije doneto za dve i više godina. Onda možemo da vidimo kako je zakon primenjivan.
Primena ovog zakona je u suštini donela haos i anarhiju, i kriminal odgovornih ljudi, počev od lokalnih vlasti do Ministarstva i Vlade Republike Srbije. Zakonom su stavljeni van snage generalni urbanistički planovi, uvedena su prinudna pravila građenja, a ta pravila su donela kriminal u gradnji u centrima gradova.
Očit primer je Kraljevo, gde je tzv. urbanistička ili građevinska mafija, zavisi kako je ko naziva, u sprezi sa čelnicima lokalne vlasti, a nažalost i sa čelnicima ili odgovornim ljudima u Ministarstvu za kapitalne investicije. Oteli su najuži centar grada u Kraljevu, a to se događa i širom Srbije. Evo, i primer Beograda.
Iz mnogih primera se vidi da se nešto što je najskuplje u svetu kao resurs, gradsko građevinsko zemljište, u bescenje ili bez ikakve nadoknade oduzima od građana, od onih koji žive u susedstvu, grade se poslovno-stambeni objekti, pokriva se sto posto prostora, bez parkinga, bez dvorišta i bez ikakve infrastrukture. Na čiju štetu? Na štetu prevashodno susednih stanara, žitelja celog grada i cele opštine, jer sve te posledice plaćaju svi građani odgovarajuće lokalne samouprave ili odgovarajuće opštine na prostoru gde žive.
Posledice su preteške: od infrastrukture koja nije prilagođena izgradnji tih na desetine novih poslovno-stambenih objekata, a sa druge strane te posledice ostaju ne za deset, dvadeset, već stotinu godina, jer niko ne može te objekte pomeriti, niti skloniti odatle.
Druga posledica je što ti tzv. "investitori" – ja odajem poštovanje stvarnim i pravim investitorima u oblasti građevinarstva, imajući u vidu šta povlači građenje objekata, ali mnogi sadašnji investitori u Srbiji su bivši sankcijski i ratni profiteri – sada kroz investiranje u gradnju poslovnih i stambenih objekata peru prljavi novac koji su stekli kriminalnim radnjama u švercu nafte, duvana i drugih proizvoda.
Sada je legalizacija ili ozakonjenje najprljavijeg novca koji je stican nekoliko godina unazad. Oni su privilegovani i uz pomoć svog uticaja ili vlasti ili novca, direktno u sprezi sa čelnicima lokalnih vlasti, ponovo primer u Kraljevu, oni sada određuju gde će se šta graditi, na koji će se način graditi.
Generalni urbanistički planovi su stavljeni van snage, iako po osnovnim odredbama zakona nije izričito to navedeno. Regulacioni planovi nisu doneti.
Kada se pogleda obrazloženje ili razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, iako je ovde rečeno da je zakon u proceduri skoro godinu i po dana, vidimo po datumu akta kada je Vlada poslala Narodnoj skupštini zakon, a to je 21. oktobar 2005. godine, da ne stoji ova činjenica o godinu i po dana.
Da ima iole ozbiljnosti i odgovornosti Vlade Republike Srbije, ministra za kapitalne investicije, ne bi se čekalo faktički da se haos, anarhija, kriminal događa u oblasti planiranja i izgradnje.
Planiranje i izgradnja u jednoj državi, u državi Srbiji, faktički su vezani za mnoge ljude, za one čiji objekti nisu legalizovani, koji su silom prilika morali da izgrade svoje kuće bez odgovarajuće dozvole. U nekom ranijem periodu ona vlast DOS-a je preko lokalnih vlasti pokušala da politički profitira, navodno obećavajući brzu, jeftinu legalizaciju, a u suštini to je bila prevara i pokušaj pljačke većine tih građana koji su silom prilika morali da izgrade kuće bez dozvola.
Nije tu u pitanju 10, 20 hiljada građana. Po nekim procenama, nažalost država i nema nikakve validne podatke koliko je bespravno izgrađenih objekata kada su u pitanju kuće, govori se o 700.000 do milion tih kuća ili objekata; a sada pomnožite, nije to jedan član domaćinstva, da li je dva ili tri, koliko je sada članova tih domaćinstava koji žive u takvim objektima.
Nije tačna tvrdnja da se na neki način u ovim izmenama i dopunama Zakona olakšava mogućnost legalizacije tih tzv. bespravno izgrađenih objekata. Nažalost, članom 48, pogotovo članom 49. ista je situacija i ponovo se ostavlja lokalnim samoupravama da to pitanje reše.
Pitanje legalizacije je pitanje ili problem države Srbije.
Tu država Srbija mora da reši izričitim zakonskim odredbama da to bude najlakše, najbrže i najjeftinije za sve koji su došli u situaciju, ne svojom krivicom, da žive u takvim kućama koje nemaju legalnu dozvolu, a prate ih i druge štetne posledice zato što nemaju tu legalnu dozvolu 10, 20 ili 30 godina. Ne može se to više odlagati po bilo koju cenu.
Zato i član 48. i član 49. zakona ne olakšavaju položaj građanima – oni treba da ponovo podnose neke zahteve, da ponovo imaju neke troškove, a da efekat ostane isti, kao što je bio 2003, 2004, da ne govorim 2005. godine; sa tim se stalo, bez obzira što se jedan dobar deo građana prijavio za legalizaciju, ali nikakvi postupci nisu sprovedeni i nije došlo do legalizacije.
Komisije za planove opštinskih lokalnih vlasti faktički doprinose ovom haosu – način na koji se one formiraju, niti su stručne, niti odgovorne, niti od kvalifikovanih ljudi. To je problem širom Srbije, to je problem i u Kraljevu. Mi u Kraljevu imamo člana komisije koji je šumarski inženjer, člana komisije koji je diplomirani građevinski tehničar. A Kraljevo, kao grad sa preko 130.000 stanovnika, gde imamo i arhitekata i građevinskih inženjera, nije bilo u situaciji da dobije stručnu, odgovornu komisiju za planove.
Šta još otežava rad komisije za planove? To su ova tri člana koje navodno po zakonu delegira Ministarstvo za kapitalne investicije. Ta tri člana, u suštini, rade ono što rade i članovi komisije koje bira opštinska skupština, rade u interesu ovih tzv. investitora, pa se grubo krše i postojeći planovi i regulacioni planovi, koji se teškom mukom donose.
Evo, u Kraljevu su uz tešku muku doneta dva regulaciona plana za najuži centar grada. Šta smo dobili? Dobili smo da regulacioni planovi samo treba da sankcionišu ili da potvrde ono što je nezakonito, nelegalno i kriminalno urađeno u najužem centru grada. Nažalost, ti regulacioni planovi, jedan i dva, za centar grada faktički nisu prava slika ili realno stanje onoga što je na prostoru centra grada.
Da bi se sakrili kriminal, zloupotrebe i pljačke građevinskog zemljišta, pljačke novca građana opštine Kraljevo, kao i građana države Srbije, nisu ucrtani objekti onako kakvo je pravo stanje na terenu. Jer, data je dozvola, urbanistički akt, za tri, četiri sprata, a nazidana su još dva ili tri sprata sa potkrovljem, pa čak i podrumi su pretvoreni u poslovni prostor. Eto pljačke i otimačine, kada su u pitanju obaveze prema opštini i obaveze prema državi.
Tu niko nije položio račune, niko nije odgovarao ni kada je u pitanju građevinska inspekcija, urbanistička inspekcija, ali niko iz Ministarstva za kapitalne investicije...
Ministarstvo za kapitalne investicije preko upravnog postupka za osporavanje urbanističkih akata, odnosno dozvola pomaže da dođe do svih ovih zloupotreba. Ta sprega ministarstva sa čelnicima lokalne vlasti, sa tzv. investitorima, odnosno urbanističkim i građevinskim mafijašima, očigledna je svuda u Srbiji, a pogotovo u Kraljevu.
Kao odgovorna odbornička grupa pokušali smo više puta na lokalnoj skupštini opštine Kraljevo da iniciramo i da stavimo na dnevni red ovako haotično stanje u opštini Kraljevo, ali nažalost većinska vlast, koja je ista kao i u Vladi Republike Srbije, sačinjena od istih stranaka, nije želela odgovorno da raspravlja o ovom preteškom problemu i zloupotrebi.
Čak i inspektori MUP-a za privredni kriminal, pošto je bilo više naših istupanja u lokalnoj skupštini i sijaset dokumenata koje smo dobili kao odbornička grupa SRS... Pokušala je preko dva inspektora da navodno analizira materijale i činjenice, ali verovatno pod pritiskom okružnog javnog tužioca i verovatno ministra za kapitalne investicije nije došlo do pokretanja nikakvog krivičnog postupka i nikakve odgovornosti za zloupotrebe, za kršenje zakona direktno i za kriminal koji se događa u najužem centru grada, a sada se proširuje i na prigradska naselja.
Ovakva izmena zakona neće doprineti u ovom haosu, anarhiji i kriminalu kada je u pitanju planiranje i izgradnja u Srbiji. Nažalost, nastaviće se dalje, jer i sami ovde kažete da će važiti još godinu dana, nastaviće se ovo što se do sada događalo.
U tom smislu i kao čovek i kao poslanik SRS ni na koji način ne mogu da podržim ovakve izmene i dopune Zakona. Ovaj zakon treba iz korena da se menja i da se donesu jasna i precizna pravila, precizne norme, koje ne može niko na svoj način tumačiti, i da se direktnom primenom tih normi i kontrolom u primeni tih normi od Vlade Republike Srbije i Ministarstva za kapitalne investicije jedanput ipak zavede red kada je u pitanju planiranje i izgradnja u Srbiji.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala. Reč ima narodni poslanik Hranislav Perić, a neka se pripremi narodni poslanik Momir Marković. Izvolite, naravno.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Dame i gospodo narodni poslanici, imam kratku repliku na izlaganje prethodnog kolege. Do sada sam imao razloga da razmišljam zbog čega je izgubio tako katastrofalno u Kraljevu. Sada mi je još jasnije. On još uvek ne zna ko je bio kandidat Nove Srbije u Kraljevu, pa je svoju oštru kritiku i kampanju usmerio u pogrešnom pravcu. Moram da izvestim, pošto gospodin Četrović još uvek ne zna, da je kandidat Nove Srbije u Kraljevu dr Miloš Babić; on je pobedio četiri prema jedan.
Toliko o građanima Kraljeva, pošto se pozivate na građane Kraljeva i šta su oni mislili o vama kao kandidatu SRS.
Kako će da radi gospodin Miloš Babić, to ćemo da vidimo u narednom periodu. A, isto kako su vama presudili građani Kraljeva, tako će presuditi i njemu – kako bude radio, tako će i glasati. Hvala.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se gospodinu Markićeviću. Po Poslovniku, narodni poslanik Miljko Četrović.

Miljko Četrović

Srpska radikalna stranka
Nisam bez razloga rekao da je Velimir Ilić bio kandidat. Dr Miloš Babić formalno jeste bio kandidat Nove Srbije za predsednika opštine Kraljevo. Celokupnu kampanju i sva obećanja... Dva puta širom opštine Kraljevo obišao je Velimir Ilić, sva sela opštine Kraljevo i obećao 2, 5, 10, 20 miliona. Evo, u drugoj prilici, kada bude po amandmanima, doneću šta je Velimir Ilić obećao u selu gde živim, u Ratini. Radi se o milijardu i po dinara ukupno.
Gledajući kako sada funkcioniše predsednik opštine Kraljevo, ne mogu da očekujem ništa dobro. Građani opštine Kraljevo će oceniti i prosuditi. Prošlo je 45 dana od izbora i drugog kruga, predsednik opštine dr Miloš Babić nije predložio svog zamenika, nema sednice SO, nastala je potpuna paraliza lokalne vlasti.
Mi ćemo sačekati, ponovo ću da kažem, kao odgovorna odbornička grupa, tri meseca, daćemo ona tri meseca izabranom predsedniku opštine Kraljevo da vidimo šta će pokrenuti i šta će uraditi. Posle toga, celokupan spisak za milijardu i po dinara biće mu svakodnevno na neki način prezentiran i biće opominjan šta je gde obećano i šta je urađeno.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se gospodinu Četroviću. Reč ima narodni poslanik Hranislav Perić, a neka se za diskusiju pripremi narodni poslanik Momir Marković. Izvolite.

Hranislav Perić

Socijalistička partija Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, danas, pre nego što je krenula rasprava, ministar je obrazlažući ove dopune zakona rekao, pošto ima dosta kritike kako se to radi u Srbiji, da će on da se bori da u Srbiji nema blata. Podržavam ministra u tom delu, mora da zna da u svim opštinama ima blata, ali ne samo da pravi ulice tamo gde je Nova Srbija na vlasti; u jednoj opštini napravi 50 kilometara, a u drugoj ni kvadratni santimetar. Tako je to, ali da mi pređemo na zakon.
Imali smo do sada u ovom delu zakon koji je pravio ministar Šumarac, a u praksi se pokazalo da zakon ne funkcioniše i da nije dobar, da i dalje ima zloupotrebe itd. Danas idemo da ispravimo taj zakon, koji se u praksi pokazao da nije dobar, sa ovim izmenama koje smo danas dobili i o kojima danas raspravljamo. Ova rasprava je upravo pokazala da u ovom delu ima mnogo problema.
Teško ćemo mi građanima objasniti da ovde nam problema što se tiče izgradnje lokala, dobijanja dozvola za zidanje višespratnica itd, ali mislim da u tom delu pored ovog ministarstva treba da učestvuju i druga ministarstva.
Mislim da će ovo biti promašen zakon ako se ne uključe svi i ukoliko se iz ove mafije, pošto kažu da u građevinarstvu ima mafije, ne uhapsi javno pet ljudi, nijedan zakon neće pomoći Srbiji.
Dalje, ministar reče, dopune zakona će da ubrzaju legalizaciju i cilj je da ovaj zakon ubrza tu legalizaciju. To je obećanje sa prethodnih izbora – kada mi dođemo sve ćemo da legalizujemo itd. Nemamo mi ništa od toga. Danas kada želimo to da popravimo, mi kažemo – ovaj zakon ne može to da popravi, nego ćemo da donesemo naknadno uredbu.
Zašto usvajamo zakon, zašto ne stavite sve u zakon da reši ove probleme? Sada će Skupština da usvoji zakone, sešće neko, ministar ili pomoćnik ministra, i napraviće neku uredbu po kojoj će da se ide i u kojim pravcima.
Proces legalizacije treba ubrzati, pojevtiniti, to je svima jasno, ali ne vidim iz ovih dopuna da ćemo da dođemo do toga.
Nije mi jasno zašto država ne iskoristi raspoloženje građana da legalizuju svoje objekte. Legalizacija je, u stvari – dva puta praviš jednu istu kuću; jednom je napraviš pre 30 godina, a sada koliko ona vredi, toliko još moraš da daš državi i da opet imaš staru kuću od 30 godina.
Kakvi projekti, ovde se razgovara o projektima za legalizaciju, napravljena je kuća pre 30 godina i sada će jedan projekat da košta 1000 evra i doći će stručnjak – gde idu kablovi kroz staru kuću; pa to ne zna ni onaj što je gradio, ni onaj što je postavljao kablove u kući. Koje je to rešenje, kakav je to cilj?
Možda treba ići sa nekim snimanjem, nikla su naselja, u nizu ima mnogo kuća u jednom naselju, sada ćemo mi sve to da iscrtamo, pa ćemo da nacrtamo da kablovi idu po zidovima, a oni idu po plafonima itd. Vi sada u našim stambenim projektima ne možete da se snađete, da nađete instalaciju, ljudi muče muku, razbijaju po pola kuće, a mi ćemo da legalizujemo tamo što je sirotinja napravila kuće u naseljima.
Nemojte da mislite da će tu mnogo para da se uzme i da idete sa nekim cenama, jer svi oni koji su imali para imaju vile na Dedinju, uzeli su stanove po 200 ili 300 kvadrata. Oni koji nemaju pravili su siromašne kuće po tim krajevima, po njivama itd. Nema tu mnogo para i ne treba se zanositi nekom cenom, nego treba na najprostiji način omogućiti ljudima da legalizuju, jer tu se radi o radnicima, siromašnim poljoprivrednicima.
Bilo je dosta reči da ima mafije u izgradnji, priča se o nekoj beogradskoj građevinskoj mafiji, a ovde, sem u ovoj sali, kada si na ulici, kada je tema građevina, svi pričaju da u beogradske kancelarije bez 10.000 evra ne smeš da pođeš. Znači, nema nikakve dozvole. Oko ovih lokala, kažu, 10.000 evra da staneš i da budeš na tom spisku, ali ne dobijaš ni garanciju da ćeš dobiti lokal, nego samo da uđeš na spisak i to ti je 10.000 evra.
Ukoliko želimo da jednom u ovoj državi povučemo crtu, da rešimo velika pitanja, da se ta problematika reši, treba napraviti efikasan zakon. Vidim da se i kod ovog zakona pozivate na to da su to neki standardi evropski, a kako gledam zakon mislim da ne liči mnogo na Evropu.
Prema tome, ako je cilj ovog zakona da ubrza legalizaciju, da povučemo crtu, da se legalizuje sve što je izgrađeno do sada, da se krene sa novim zakonima, predlažem vam da odmah počnete sa izradom novog zakona, a ovo sa nekom uredbom ako može, jer znam da se u mnogim slučajevima radi kako se dogovore određeni ljudi i predlažem da napravite neku uredbu i da omogućite ljudima da legalizuju ono što su izgradili pre 30 ili 40 godina. Hvala lepo.