DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA, 30.11.-0001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA

30.11.-0001

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić Dejanović

Sednica je trajala od 12:10 do 17:15

OBRAĆANJA

...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

| Ministar bez portfelja
Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče. Složiću se s vama da su za privredu stabilnost i predvidivost kursa izuzetno važni, ali moram da kažem da je to, pre svega, zasluga centralne banke, a mnogo manje Vlade Republike Srbije.
Složiću se i da je evropski budžet najviše poljoprivredni. Potpuno se slažem. Samo, do EU ćemo mi sačekati bar još jedno deset godina. Mislim da nam je još ambasador Cobel rekao, izgleda se njegove reči ostvaruju, to je negde oko 2020. i 2024. godine. To je i moje lično mišljenje, a i vreme pokazuje da je to istina. Mi, po najboljim procenama, nećemo ući u EU pre 2018-2020. godine, tako da imamo mi mnogo vremena.
Ali, gospodine potpredsedniče Vlade, iako to nije vaša tema, pošto premijera nema, moram da kažem da u poslednjem donošenju budžeta i u poslednjem rebalansu budžeta, iako vi govorite o poljoprivredi, oba puta je smanjen budžet poljoprivredi po 25%. Jedina evropska država koja je smanjila budžet poljoprivredi u ovim kriznim vremenima je Republika Srbija. Jedina u Evropi. Svi ili ostavljaju isti budžet ili ga povećavaju. To je prvo. Rekli ste još jednu stvar, oko naučnih radnika, oko univerziteta – sad ćemo se dogovoriti sa rektorom. Gospodine potpredsedniče Vlade, niste bili ovde, poslanici DSS-a su tražili kada se donosio rebalans budžeta, dali smo amandman da se to ne primenjuje. Taj amandman nije prihvaćen. Nemojte me shvatiti pogrešno, ali šta to znači – vi ćete se dogovoriti sa rektorom?
Mi smo ovde predlagali taj amandman, a vi ste rekli – Vlada ne prihvata amandman. Mi smo se zalagali za univerzitet, mi smo to tražili, predsednica je to lično gledala i slušala, i sada - vi ćete se, kao, dogovoriti. Tako se ne radi. Nemojte me shvatiti pogrešno, ali nije ovo pijaca. Mi smo dali amandman, videli ste kakva je bila reakcija javnosti, da je marketinški to bilo loše, i sada ćete se dogovoriti. Ne možete se dogovarati, to opet mora proći kroz Skupštinu, to je zakon. Donesen je zakon i zakon se menja u Skupštini.
Na kraju, subvencije kasne poljoprivrednicima strahovito. Dobiće ih, kaže ministar poljoprivrede, u oktobru. Jedine subvencije koje se daju unapred su subvencije - za koga? Za „Fijat“. Jedine subvencije koje se isplaćuju unapred su za „Fijat“, jer je to deo predizbornog obećanja ove koalicije. Poljoprivredu treba uništiti, oni će dobiti u oktobru kad im te pare ne budu trebale, ali za „Fijat“ su pare unapred spremne. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić Dejanović

| Ministarka prosvete | Predsedava
Gospodine potpredsedniče, imate reč.

Božidar Đelić

Gospodine Popoviću, doći ću ja i do subvencija. Šta vam je uradio taj „Fijat“? Zašto ste toliko neprijateljski nastrojeni prema jednoj od najprijateljskijih zemalja u EU, koja se zove Republika Italija, jedne od zemalja iz koje dolazi najveći broj investicija u ovu zemlju?
Gospodine Popoviću, u ovom momentu vlada SAD je pronašla u „Fijatu“ strateškog partnera za ''Krajsler''. U ovom momentu oni nalaze dovoljno vrlina „Fijata“, a vi nalazite sve mane jedne od najvažnijih evropskih automobilskih i budućih svetskih automobilskih kompanija.
Znači, gospodine Popoviću, sve je jasno. Kao što i sami znate, potražnja za automobilima je opala proteklih meseci. To dobro znate. Vi ste jedan od parlamentaraca koji to dobro zna. Niste jedini, ali ste jedan od onih koji to dobro zna u ovom domu. To je razlog zašto inicijalno predviđene investicije imaju drugačiji ritam, ali će se one desiti. Kao što su gospodin Markione i njegova ekipa nebrojani broj puta potvrdili, doći će do investicija.
Sada, ako govorimo o pitanju poljoprivrede, Srbija je odredila poljoprivredu kao strateški pravac. Prošla godina je bila rekordna godina za izvoz - 1,6 milijardi dolara i naša poljoprivreda je realizovala 500 miliona dolara suficita u razmeni sa inostranstvom. Imali smo ne samo suficit sa regionom, nego smo imali suficit i sa EU.
Hvala vam što ste indirektno pohvalili naš pregovarački tim koji je obezbedio kvotu od 180.000 tona šećera svake godine. To je samo početak, ići ćemo na povećanje te kvote, kao što smo dobili kvote prvi put i za naše vinare, kao što smo dobili kvote i za proizvodnju rečne ribe, dobili smo prvi put plasman na najzahtevnijim, po nekim merilima, i zatvorenim tržištima na svetu.
Samim tim, oko jedne stvari ćemo se složiti, a to je da ćemo morati da nađemo načina da dodatno podržavamo poljoprivredu u godinama koje dolaze. Rebalans nadole nikada nije prijatan. Ono što očekujemo od vas, to je ne da kažete samo da nije trebalo smanjiti poljoprivredi, nego kome bi viste još više uzeli da biste ostavili nešto više poljoprivredi. To je pitanje na koje niste odgovorili. Naravno, dobro znate da je to bio težak momenat. Mi smo toga svesni i mi želimo da u budžetu za 2010. godinu dođe do dodatnog novca.
Srbija je i u ovim teškim momentima zemlja koja privlači investicije i Italije i Holandije (videli ste i sami) i Rusije. Potrudili smo se i trudićemo se da one u mnogo većem obimu dođu i iz Kine i Japana, jer uvereni smo da će jedna otvorena privreda, koja štiti svoje strateške grane poput poljoprivrede, koja ide u integracije, evropske i druge, biti ona koja će obezbediti dobar život svim našim građanima.
Gospodine Popoviću, „Fijat“ je ozbiljna firma, Italija je veliki saveznik Srbije i videćete, pozvaćemo vas da dođete i na otvaranje (ja sam se angažovao da kupim jedan od prvih vozila tamo i nadam se da ćete i vi kupiti jedan od novih modela koji izađu), da tada proslavimo i taj veliki dobitak za našu industrijsku politiku. Hvala puno.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić Dejanović

| Ministarka prosvete | Predsedava
Gospodine Popoviću, nemate više pravo. To je bio drugi put, dva potpitanja.
Molim vas da usmerimo pažnju na aktuelnu temu.
Gospodine Nikoliću, niste se prijavili. Da li ste odustali možda? Niste? Onda izvolite.

Tomislav Nikolić

Kako možete da me pitate da li sam odustao? Jednom sam se prijavio, neću valjda sto puta da se prijavljujem. (Predsednik: Gospodine Nikoliću, za vas važi sve isto što i za svih nas 250. Da biste dobili reč, morate imati elektronsku prijavu. Izvolite.)
Ovo je bezobrazluk. Otkud sam ja onda vama na spisku ako… (Predsednik: Nemojte imati nikakve dijaloge sa mnom.) Vi nemate pravo sad da ukazujete na povredu Poslovnika po članu 211. Ovo je specijalna sednica, na kojoj ja ne mogu da povredim Poslovnik, baš kao ni vi, baš kao ni ministar koji je optužio poslanika ovde da čini neprijateljstvo prema … (Predsednik: Onda ispoljite sva svoja svojstva. Izvolite.)
Nemojte da me prekidate, molim vas. Imam samo tri minuta, za razliku od ministra, koji ima pet. Neću da pružim priliku ministrima da veličaju svoju političku stranku danas nekakvim pitanjima i odgovorima, ali bih zato želeo da vam ukažem na to šta se ovde sve dešava.
Ministar Šutanovac je dobro pripremljen od strane svog tima da odgovornost za sve ono što se dešava u Vojsci, o učešću Srbije u tzv. mirovnim operacijama, podeli sa DSS-om. Mene to ne interesuje. Zajedno ste radili i zakone, zajedno ste opredelili da naša vojska može učestvovati u tim operacijama.
I nije tačno da ste u zakonu napisali da su to samo operacije koje su pod patronatom Ujedinjenih nacija. Pročitajte malo zakon koji je izglasan 2004. godine, pa ćete videti da su to sve operacije, čak i one koje se izvode na osnovu međunarodnih ugovora koje zaključi Srbija. A taj zakon niste menjali, niste ga uskladili sa Ustavom Republike Srbije koji u članu 140. kaže da Vojska Srbije može da bude korišćena isključivo po odluci Narodne skupštine Republike Srbije.
O čemu mi ovde razgovaramo? Otkud vama ideja da šaljete Vojsku u mirovne operacije i da posle kažete da nećete da šaljete, a niste pitali Narodnu skupštinu Republike Srbije možete li ili ne možete. To uopšte ne zavisi od vas, gospodine ministre, nego Vlada predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije učešće u mirovnim operacijama, pa Narodna skupština o tome odlučuje.
Ova narodna skupština vam to sigurno ne bi odobrila, posebno ne u tako osetljivom području i posebno ne, kako vi kažete, da je to bila vežba Partnerstva za mir. Da li je Rusija pozvana da učestvuje u tim operacijama? Ako je to Partnerstvo za mir, na koga se ugledamo u Partnerstvu za mir? Pa, na Rusiju. To nije bila vežba Partnerstva za mir, to je bila vežba NATO-a.
I nemojte ovde javno da iznosite svoj stav da ste vi privrženi atlantskim integracijama. To nas ovde ne interesuje. To može građanin Srbije javno da kaže, ministar ne može. Imate rezoluciju Skupštine o vojnoj neutralnosti, koju je napadao i vaš rođak Ponoš dok je bio načelnik Generalštaba, pa je rekao da to mnogo košta pošto država koja ima vojnu neutralnost nema saveznike. A ja vas pitam – ko su nam neprijatelji, za šta će nam saveznici iz NATO-a?
Iskoristili ste sednicu Narodne skupštine da iznesete svoj lični stav da ste vi za ulazak u NATO. Izvinite, to u Demokratskoj stranci recite kada budete na sastanku svog poslaničkog kluba. Ovu narodnu skupštinu niko ne sme da dezavuiše niti da izbegava. Ova narodna skupština će odlučivati… (Predsednik: Molim vas, privedite pitanje kraju.) Izvinjavam se. Zašto me niste opomenuli? Ne bih preskočio tri minuta? (Predsednik: Zato što smo 30 sekundi imali dijalog, pa sam vam dala toliko više.)
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić Dejanović

| Ministarka prosvete | Predsedava
Gospodin Šutanovac ima reč.

Dragan Šutanovac

Uz potpuno uvažavanje ove narodne skupštine, imam problem kada govorite neistinu. Gospodine Nikoliću, moja porodica je iz Toplice, po ocu, po majci s Kopaonika, nemam rodbine nigde van Srbije. Na moju nesreću, naprosto nemam. Tako da, kada pričate o mojim rođacima, molim vas, fokusirajte se malo uže, jer nije mi niko u Generalštabu ni rod, ni kum, niti imam bilo kakve rodbinske veze s bilo kim. Žalosno je što ne znate da vojna vežba nije jednako mirovna operacija. To je stvar koja nema nikakvu dilemu. Na vojne vežbe upućuje se na jedan način, u mirovne operacije na drugi način. Ovde ću koliko sutra imati priliku da iznosim predlog Vlade Republike Srbije vezano za mirovnu operaciju u Čadu, ali to nije vojna vežba.
S druge strane, vežba koja je bila u Gruziji je vežba koja je bila planirana od strane Partnerstva za mir. Ponavljam, mi smo dobili plan za godinu dana šta će sve u okviru Partnerstva za mir biti ponuđeno svim članicama Partnerstva za mir da može u toku te godine da se vežba. Jedna od stvari je bila komandno-štabna vežba za koju smo naknadno saznali da će biti održana u Gruziji.
Nama u okviru Partnerstva za mir, nažalost, Ruska Federacija nije glavni uzor. Postoje zemlje za koje smatramo da s njima možemo da izgrađujemo saradnju na paritetnom osnovu, koje su veličine kao mi, koje imaju vojsku kao mi, koje su članice Partnerstva za mir. Ukoliko su u EU, to je još bolje.
Građani Srbije su jasno opredelili putni pravac ove zemlje. Moj lični stav je moj lični stav i ne možete me sprečiti nikada da ga imam, ali moram da kažem da je žalosno kada iznosite neistine koje zaista optužuju sve ove ljude koji danas učestvuju u mirovnim operacijama da su na nezakonit način otišli, a svi su otišli apsolutno dobrovoljno.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić Dejanović

| Ministarka prosvete | Predsedava
Gospodine Nikoliću, da bih vam dala reč, morate da ubacite karticu, pošto vidim vređa vas kada kažem da se prijavite.
Nema vas, morate ponovo, pritisnite na sredini. Izvolite.

Tomislav Nikolić

Pritisnuo sam na sredini. Dakle, zaista ne znam ko vam je rod. Sudeći po ponašanju prema Miroslavu Iliću, mislio sam da vam je nešto i Ponoš, baš ste se kao braća družili. Izvinjavam se, nije vam brat.
Gospodine Šutanovac, da vam samo pročitam zakon koji vi ne znate jer vas o tome ne pripremaju. Zakon o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, koji smo nasledili i primenjuje se kao naš.
Osobe civilne zaštite i zaposleni u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Član 2 - mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u smislu ovog zakona smatraju se aktivnosti za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, u skladu sa Poveljom UN i zaključenim međunarodnim ugovorima, i to: 1) u okviru mirovnih snaga u mirovnim operacijama, 2) u okviru pružanja humanitarne pomoći i u humanitarnim organizacijama, 3) u drugim aktivnostima na koje se Srbija i Crna Gora obavezala na osnovu posebno zaključenog međunarodnog ugovora. Aktivnostima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se vežbe i obuke koje se izvode na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora. To piše ovde, gospodine ministre.
Mirovne operacije su vežbe i obuke. Naučite nešto. Nije dovoljno samo da u SDPR imate jednu interesnu grupu u kojoj učestvujete, koja je na ivici da potpuno upropasti vojnu industriju, koja izraelsku vojnu opremu prodaje Iraku kao srpsku, koja je upropastila bar dva privatna izvoznika oružja, onemogućivši im da izvezu naše oružje, proizvedeno u našim fabrikama, samo zato što SDPR to ne može.
Dakle, nije dovoljno samo da se pumpate, gospodine ministre, i da mislite da ste mnogo veliki i da ste mnogo jak i da neke svoje bivše koalicione partnere optužujete da je bio loš čin ono što ste zajedno radili.
Od vas očekujem da budete ozbiljan ministar odbrane. Vi niste ministar za kulturu i umetnost koji možda može, ako mu je takva profesija, da se ponaša i drugačije. Vi brinete o odbrani Srbije, o tome nam ništa niste rekli.
Pitam vas – ako su već te vežbe toliko zanimljive, što ne zamolite u Partnerstvu za mir da na KiM napravimo jednu vežbu, pa da u sastavu tih jedinica učestvuje i Vojska Srbije, na primer? Kud pogodiste baš tamo gde gađamo Rusiju u oko? Kud vam to padne na um? Zamislite da vam padne na um da tamo gde su ubijani Rusi, masovno streljani, pošaljete našu vojsku.
Ili, kada ste slali u Avganistan, jeste li mislili da neko može da dođe ovde i da nam podigne jedan most u vazduh? I tada smo vam govorili da veoma oprezno s tim treba da se ponaša i postupa, i danas vam to isto govorimo. Vaša ljubav prema NATO nije dovoljna da srpska vojska učestvuje u mirovnim operacijama.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić Dejanović

| Ministarka prosvete | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Nikoliću.
Izvolite, gospodine Šutanovac.