ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Da li mogu za dve minute da pokušam da objasnim šta sam hteo da kažem?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, u obavezi ste da saslušate uputstvo kada grešite i kada ste blizu toga da kršite Poslovnik. Narodna poslanica nije nijednom tokom svog izlaganja pomenula ili na bilo koji drugi način kršenjem Poslovnika obrazlagala bilo šta što se tiče stava SRS.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Da li mogu za dve minute da objasnim šta sam hteo da kažem?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, u obavezi ste da slušate.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Pokušavam, ne znam drugačije, kako znam i umem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Način da se sluša je da ne govorimo u isto vreme. To je način, ja govorim, vi slušate.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Ja govorim, a vi me prekidate.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Zahvaljujem, narodni poslaniče.
Pošto su svi predsednici i ovlašćeni predstavnici iskoristili svoje pravo obaveštavam vas da su, saglasno članu 93. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, do otvaranja pretresa, prijave za reč u pisanom obliku, a sa redosledom narodnih poslanika, podnele poslaničke grupe: poslanička grupa LPD, poslanička grupa Nova Srbija, poslanička grupa SPS-JS, poslanička grupa DSS, poslanička grupa G17 plus, poslanička grupa Napred Srbijo, poslanička grupa ZES, poslanička grupa SRS.
Da li su to sve poslaničke grupe? (Da.)
Na osnovu člana 93. stav 3. reč ima narodni poslanik Jovan Damjanović. Govori jednom do pet minuta. Izvolite.

Jovan Damjanović

Samostalni poslanik
Dame i gospodo narodni poslanici, Demokratska levica Roma ima komentar na član 24, koji se tiče nacionalnih manjina, s obzirom da u ovom domu i sam zastupam nacionalnu manjinu romske zajednice.
Član 24. stav 1. propisuje neophodnost da pripadnici nacionalnih zajednica u Pokrajini treba da budu zastupljeni srazmerno njihovoj zastupljenosti u stanovništvu na području rada u pokrajinskim organima i organizacijama.
Ostalim stavovima ovog člana predviđeno je da je Vlada AP Vojvodine dužna da odluke Pokrajinske skupštine preduzme posebne aktivnosti s ciljem postizanja srazmerne zastupljenosti u slučaju postojanja nesrazmerne zastupljenosti pripadnika različitih nacionalnih zajednica u ovim organima.
Smatramo da sadašnje stanje po ovom pitanju srazmerne zastupljenosti pripadnika različitih nacionalnih zajednica u AP Vojvodini nije zadovoljavajuće i da dosadašnje aktivnosti na tom planu očigledno nisu bile dovoljne. Stoga smatramo da ovako formulisana odredba ovog člana nije dovoljna za postizanje ovog proklamovanog cilja.
Stoga mislimo da bi u stavu 1. ovog člana reč – treba morala biti zamenjena rečju – mora. Na ovaj način Pokrajinska skupština i Vlada imale bi obavezu da mehanizme za postizanje srazmerne zastupljenosti nacionalnih zajednica imaju kao stalnu obavezu, a ne samo kao potrebu sve do postizanja ovog cilja.
Moram napomenuti da nije došlo do harmonizacije stava oko statuta AP Vojvodine, a smatram i da neće doći. Demokratska levica Roma neće učestvovati u odlučivanju, već će prepustiti poslanicima većinskog naroda u ovom domu kako budu oni odlučili.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Judita Popović, posle nje narodna poslanica Aleksandra Janković.