ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, upozoravam vas da već imate meru opomene, izrečenu zbog nepoštovanja pravila ophođenja tokom sednice svih učesnika na sednici. Vi ste tražili repliku, rekla sam da nemate pravo na repliku i dala sam reč narodnom poslaniku Čedomiru Jovanoviću.
Kada je već reč narodnom poslaniku data, vi ste rekli - dobro, onda želim da govorim o povredi Poslovnika. Povredu Poslovnika ste dobili kada je narodni poslanik Čedomir Jovanović završio svoje izlaganje.
Dakle, nema povrede u postupanju mene kao predsedavajuće, a vas molim da se u svom obraćanju svim učesnicima na sednici ponašate u skladu sa odredbama Poslovnika koje važe za sve nas.
Sada je načinjena povreda Poslovnika?
Narodni poslanik Tomislav Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Gospođo Čomić, povredili ste dostojanstvo Narodne skupštine. Znate, kada od vas ne tražim savet, a vi mi ga dajete, to shvatam kao pretnju.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ovde ni vama ni bilo kome drugom ne dajem savete, ovde postupam po odredbama Poslovnika Narodne skupštine. Sada vas drugi put upozoravam da svoje ophođenje uskladite sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine i da navedete član Poslovnika koji je povređen i obrazloženje o sadržaju povrede. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Pre nego što me ponovo prekinete, kažem da je povređeno dostojanstvo, član 104, i molim vas da me više ne upozoravate na to koliko ste mi opomena izrekli.
To nije vaš posao, gospođo Čomić. Vi postupajte po svojim pravilima ili po tome kako vi tumačite Poslovnik, ali ja vas nisam zadužio da mi udarate recke koliko ste mi opomena dali. O tome ja vodim računa i o tome vi ne treba da me upozoravate, pošto je to pretnja izgovorena meni. Šta biste još mogli da kažete - sleduje vam oduzimanje reči? To je pretnja.
Nemojte da mi pretite, došao sam u Narodnu skupštinu kao predstavnik naroda, da kažem ono što mislim, i kad ste vi na vlasti i kada neko drugi bude bio na vlasti. Nemojte da pretite narodu, iza mene stoji bar 14.000 birača. Svi se oni sada osećaju uplašenim od vaše diskusije.
Niti sam vas uvredio, niti sam vas povredio, niti sam vikao na vas, niti sam vam rekao lošu reč. Izrekao sam kako tumačim ono što ste mi rekli i vi ste mi prekinuli odmah vezu sa Đerdapom. Šta treba da vičem ovde bez struje? Da uđem u Skupštinu i da vičem, iako je valjda Tesla izmislio tu struju da svi mogu da govore, a da ne bi vikali.
Molim vas, ukažite malo poštovanja prema narodnim poslanicima, samo malo. Obećavam vam, kada budete samo narodni poslanik, ako uspete da uđete u parlament, nikada vas niko neće prekidati. To vam sada garantujem.
Volim da vas slušam kada govorite, ali ne volim da mi pretite, ne volim da me sprečavate da govorim, ne volim to što u pola rečenice prekinete svakog čija vam se diskusija ne sviđa. Pokušajte, molim vas pokušajte, da iza toga što se nazivate članom DS, da iza toga stoji vaše demokratsko opredeljenje. Prekinućete me, ali ponašate se kao podeljena ličnost. Forsirate demokratiju, a ovde sprovodite diktaturu. Ponekad zažalim kad nije tu gospođa Dejanović, koja je od vas naučila mnogo loših stvari.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ni u jednom delu objašnjavanja o povredi Poslovnika nisam povredila član 104, a vas upućujem na odredbe Poslovnika koje obavezuju predsedavajućeg, koji jedini ili jedina ima pravo da prekida narodnog poslanika dok govori da bi ga upozorio ili upozorila na povredu Poslovnika koju je učinio.
Uvidom u stenogram možete pročitati sopstvena izlaganja i reakcije mene kao predsedavajuće na sadržaj reči. Ovde svi moramo da poštujemo pravila i da svoja izlaganja uskladimo sa pravilima Poslovnika Narodne skupštine, i to činim svaki put bez obzira na to ko od poslanika želi da govori o povredi Poslovnika.
U svom obrazloženju procenili ste da znate ko se od izlaganja i od govornika meni sviđa ili ne sviđa, i to je kršenje Poslovnika, jer to nikako ne možete znati. Primenjujem Poslovnik, ništa više i ništa manje. Zahvaljujem.
Još jedna povreda Poslovnika? Narodni poslanik Tomislav Nikolić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Vi ste dezinformisali Narodnu skupštinu, gospođo Čomić, imate taj običaj, i zato ću morati da pročitam član Poslovnika na koji ste se pozvali kad ste utvrdili da imate pravo da me prekidate. On glasi - niko ne može prekidati govornika, niti ga opominjati, osim predsednika Narodne skupštine u slučajevima predviđenim ovim poslovnikom, a ne u slučajevima kada on krši Poslovnik.
Dakle, vi ste rekli da vi procenjujete da li sam povredio Poslovnik i prekidate me i uzimate mi reč. Ne, vas niko nije ovlastio da vi tog časa procenite da li sam povredio Poslovnik.
Završavam izlaganje, a vi kao i svaki drugi poslanik primetite da li sam povredio Poslovnik ili ne. Ovo je samo uzimanje prava da nas sprečite da govorimo u ovoj skupštini zato što želite da se ovo što pre završi i zato što niko od vas ne želi da o tome diskutuje, zato što ste svesni toga..., ali o tome ću kad dobijem reč.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Molim vas da ne iznosite neistine u svom izlaganju.
Dakle, tačno ste citirali član - u slučajevima predviđenim ovim poslovnikom. Kada imam vrlo očit dokaz da iznosite neistine u obavezi sam da zaštitim vas od iznošenja neistina i da obavestim Narodnu skupštinu da je neistina da niko od narodnih poslanika ne želi da učestvuje jer je prijavljeno 35 narodnih poslanika. Zahvaljujem, narodni poslaniče.
Da li želite reč kao predsednik poslaničke grupe? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Gospodin Kišmarton je tražio povredu Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Oto Kišmarton želi da govori o povredi Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Oto Kišmarton

Napred Srbijo
Hteo sam repliku, pošto nisam dobio reč za repliku, javio sam se po Poslovniku, član 104. Ja sam uvređen... (Isključen mikrofon.)