ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

Slobodan Maraš

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se zbog povrede Poslovnika, člana 104. Moj prethodnik, gospodin Martinović, iako mogu sa onim delom gde je kritikovao vladajuću većinu o načinu na koji je donet statut i koliko je putovao, na kraju svog izlaganja je rekao da najgori Srbi se zalažu za autonomiju Vojvodine. Smatram da je to uvreda za sve nas u ovom parlamentu koji drugačije mislimo od gospodina Martinovića, ali isto tako i za građane Vojvodine.       
Gospodin Martinović je ovde pročitao pismo Vladike Irineja Bačkog. Mogu da razumem da Vladika Irinej Bački, iako voli da se bavi politikom, može da ne razume šta znači statut za Vojvodinu i da li postoji obaveza donošenja statuta i šta je autonomija Vojvodina.
Isto tako znam da je Vladika Irinej Bački jako dobro razumeo kada je pre dve-tri godine u Novom Sadu Nacionalni stroj organizovao protest, odnosno pokušao da obeleži rođendan jednog od nacističkih vođa.
Tada je Vladika Irinej Bački, u Porti Saborne crkve, dozvolio pripadnicima Nacionalnog stroja i Obraza da iz Porte Saborne crkve napadaju građane Novog Sada koji su došli da se bore protiv fašizma i da iskažu svoje opredeljenje za antifašizam.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, što  se tiče vaše primedbe o citiranju pisma u izlaganju narodnog poslanika Aleksandra Martinovića, i na osnovu člana 27. i kao objašnjenje i odgovor vama, citiraću Ustav Republike Srbije, rubrum svetovnost države, član 11 – Republika Srbija je svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna.
S obzirom da sam po članu 27. inače u obavezi da podsetim na zaštitu zakonitosti i ustavnosti, pa tako i svi drugi koji mogu da imaju stav i mišljenje, dužni su da poštuju član 11. Ustava Republike Srbije koji govori o svetovnosti države.
Narodni poslanik je u svom izlaganju više povredio član 103, pošto je vrlo malo govorio o dnevnom redu, ali nije ni upozoren, ni opomenut, niti će biti, zato što je uspevao da dovede u vezu temu dnevnog reda i ono što je želeo da da kao prikaz svog političkog stava i političke stranke kojoj pripada, te je ostao bez upozorenja i bez opomena.
Narodna poslanica Nada Kolundžija želi da govori o povredi Poslovnika.
Narodna skupština će se u danu za glasanje izjasniti o povredi Poslovnika, člana 104, koju je izrekao narodni poslanik Slobodan Maraš.
Prijavljeni za reč, ovlašćeni predstavnici ili predsednici su narodni poslanici Velimir Ilić i narodna poslanica Nada Kolundžija.
(Aleksandar Martinović, sa mesta: Tražim repliku.)
Nemate pravo na repliku. Molim vas da ne dobacujete. Nemate pravo na repliku.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović nema pravo na repliku.
(Aleksandar Martinović, sa mesta: Zašto?)
Molim narodnog poslanika Aleksandra Martinovića da ne dobacuje i narodnog poslanika Paju Momčilova da ne dobacuje.
Upozoravam vas, narodni poslaniče, da je dobacivanje kršenje pravila Poslovnika Narodne skupštine i da me ne primoravate da vam izreknem meru opomene.
Narodni poslanik Velimir Ilić ima reč. Izvolite.

Velimir Ilić

Nova Srbija
Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, izuzetno sam bio oduševljen pre neki dan kada sam slušao predsednika Srbije, kada je govorio povodom smrti srpskog Patrijarha, da je o svim važnim pitanjima za Srbiju i krupnim odlukama koje je donosio uvek konsultovao Patrijarha. To je bilo pre neki dan. Mislim da se svi toga vrlo dobro sećaju.
Ovde smo dobili jedan dopis za vreme života Patrijarha i sada kažemo da crkva ne može da se meša u odluke države, u odluke određenih institucija. Samim tim…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ne kažemo ni vi, ni mi, ni ja, to kaže Ustav Republike Srbije, čiji sam član 11. citirala. Ako niste bili u sali ili niste čuli, mogu još jedanput član 11… Znate, zahvaljujem. Niko nikom ne brani mišljenje, ali je po Ustavu Republika Srbija svetovna država i nijedna religija ne može biti državna.
Molim vas da se prijavite ponovo, da bi mogli da nastavite vaše izlaganje. Izvolite.

Velimir Ilić

Nova Srbija
Nema potrebe da citirate Ustav, izvinjavam se, ali sam hteo da vas podsetim, a meni je drago, onda kažete da je predsednik države prekršio Ustav. On je prekršio Ustav. Mi smo više puta  tvrdili da predsednik države ne sme da krši Ustav.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, molim vas da na osnovu člana 103. govorimo o temi dnevnog reda i da ne izvlačite zaključke iz mog objašnjenja, kojim pokušavam da vam pomognem u vašem izlaganju, a da zajedno poštujemo Ustav i Poslovnik. Zahvaljujem.

Velimir Ilić

Nova Srbija
Molim vas da me saslušate i nije korektno da me svaki čas prekidate. Imam pravo ispred svoje poslaničke grupe Nove Srbije da iznesem naše stavove, naša mišljenja i naše viđenje statuta Vojvodine u ovom momentu.
Veoma sam vas pažljivo slušao, slušao sam izlaganja ovih dana ljudi iz vladajuće koalicije, državnih funkcionera i mnogih odgovornih ljudi u Srbiji. Ali, jutros me je izuzetno razočaralo na sajtu kada sam video da neka „Slobodna Vojvodina“, a ko je tamo sve, ne znam, napravila je dva pisma koja stoje tamo. Veoma su nepovoljna i pozivaju se na jedno čisto odvajanje Vojvodine itd.
Da li će javni tužilac reagovati na tako nešto? Da li će se otkriti čiji je to sajt i ko sada, u vreme ove skupštinske rasprave, piše takva pisma i potpuno javnost odvlači u jedno drugo razmišljanje od onoga što priča Vlada, šta pričaju ljudi iz vladajuće koalicije?
Prema tome, imamo sada izuzetno velike probleme u državi ekonomske prirode, veoma teške probleme u pojedinim privrednim granama koje teško prevazilazimo. Velika dugovanja, velika zaduženja, velika nezaposlenost, ali gospodo iz vladajuće koalicije, vi u svemu tome proizvodite, na svakom zasedanju parlamenta, masu novih problema.
Vi umesto da rešavate postojeće probleme i da se na njih koncentrišete, da u Srbiji bude bolje, da se ljudi otimaju da dođu da žive u Srbiji, kao što je to nekada bilo, vi sada jednostavno postajete fabrika problema.
Donosite zakon o informisanju koji izaziva stotine problema. Donosite zakone o prenosu nadležnosti koji će isto izazvati stotine problema. Naša Vlada je toliko prezauzeta, toliko je, ne mogu da shvatim, preopterećena, da mora da prenese jedan deo nadležnosti.
Znate kada se nadležnost jedne vlade u jednoj ozbiljnoj državi prenosi na nekoga? Kad je neko bolestan. Sećam se kada sam imao operaciju, preneo sam neke nadležnosti na neke druge ljude. Da li je ova vlada bolesna? Da li ovoj vladi nešto fali? Da li ova vlada prenosi nadležnosti iz nekog razloga opravdanog? Kako može jedan ministar iz čista mira da prenese nadležnosti nekoj drugoj instituciji koja se formira i stvara?
Ova Srbija, ovaj ostatak Srbije koji nije Vojvodina, mora da plati to njihovo prenošenje nadležnosti nekoj drugoj vladi koja će se formirati. Znači, ovaj izmučeni jug Srbije i zapadna Srbija, istočna Srbija, centralna Srbija i svi oni koji nemaju hleba da jedu, gladni, žedni, nezaposleni, mora sada da plate, jer naša Vlada bahato prenosi svoje nadležnosti, ne želi da raspravlja o problemima Vojvodine, već će da to ustupi nekoj novoj vladi koja će se u Vojvodini formirati.
To je prvo neopravdano, neodgovorno, nekorektno. To sve puno košta. Prenose se mnoge institucije, prenosi se mnogo nadležnosti koje su izuzetno važne u Srbiji. Ko je njih ovlastio za tako nešto? Šta oni rade sada da ne mogu tobože da obavljaju, a tamo neko Izvršno veće, koje je bilo, koje je postojalo, koje je legitimno, da radi neki svoj deo posla u saradnji sa Vladom Srbije?
To je prvo nekorektno i ne vodi na dobro, a mi znamo šta je to. To je jedan sukob u Demokratskoj stranci koji je nastao jer je Pajtić trebalo da bude premijer, pa nije i naravno, on je sad pobedio. Njegova struja je pobedila i naterali su vladajuću većinu da prihvati sve ono što oni traže, a to je da naprave državu u državi.
Gospodo, kada pažljivo sve ovo izanalizirate, imaćemo državu u državi, hteli mi to da priznamo ili ne, ali to je... Šta je odlika jedne države, šta je osnovna odlika jedne države? Vlada. Neko ko ima vladu on je država. Neko ko ima akademiju, neko ko ima vladu, neko ko ima određene institucije, ima svoje prihode i ostalo, on je država.
Vama je to sada čudno i vi se tome smeškate i veoma lagano donosite jednu istorijsku odluku za Srbiju, koja Srbiju neće uvesti u mirne vode, već to zlo seme koje je izniklo iz ovog separatističkog statuta neće mirovati. Ono će raditi dalje.
Ovo je prva faza, kao što je Ustav, kada smo pravili Ustav, sećam se toga odlično, bilo je ucena da će se glasati Ustav, jer je bilo potrebno da izađe polovina od upisanog stanovništva i da glasa za, pa je falilo malo glasova, onda je ugrađeno ovo, ali malo zakukuljeno-zamumuljeno, kao što ste i vi ovde neke stvari tako zavili. Iz toga se ispililo ovo što danas treba vi ovde da donesete, ovih dana, danas, rasprava se odigrava.
To je dobro samo za one koji su imali svoje bolesne ideje odavno da ovo naprave. Nisu uspevali. Suzbijani su, a evo sad su došli do izražaja da na mala vrata proguraju, preko ucene Vladi koja, eto, da bi opstala, i vladajućoj koaliciji, kako da opstane. Oni su jednostavno ponudili da se posle godinu dana ta odluka donese.
Sećam se izjava Tadića koji je govorio da je to nemoguće da se nešto ovako donese i da on to ne može prihvatiti. Evo, ipak je prihvatio. Zašto? Bitno je opstati i ostati na vlasti, možda ne dugo, prezimiti. Na proleće, videćemo šta će nas snaći.
Ovo nije dobro. Zašto nije dobro? Srbija po Ustavu je država srpskog naroda, a na delu te države, u AP Vojvodini, Srbi nisu više konstitutivni narod, nisu više narod, nego šta su? Oni su nacionalna zajednica, potpuno izjednačena sa Mađarima, sa Rumunima, sa Rusinima, sa svima drugima, Belorusima i ostalima koji tamo žive. Kako može narod koji je...
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, moram da vas podsetim da su u Srbiji svi koji žive međusobno izjednačeni i molim vas da vrlo pažljivo, šta god bio kontekst vašeg izlaganja i na koji god način ga dovedete u vezu sa statutom, da pažljivo izbegavate da svima nama i onima koji nas gledaju išta drugo uradimo nego jasno stavimo do znanja da su u Srbiji svi, bez obzira na etničko poreklo, rasu, veru, polnu pripadnost, međusobno jednaki, izjednačeni, kako god. Zaista vas molim.

Velimir Ilić

Nova Srbija
 To stoji. Ja vas još jednom zamoljavam, pustite, pa posle diskutujte. Nemojte posle svake tri rečenice da se javljate. Vrlo je nekorektno.
U Ustavu Srbije tako piše, ali u statutu Vojvodine tako ne piše. To je to što je jednostavno u statut u suprotnosti sa Ustavom Srbije.
Kada vi jedan većinski narod u pokrajini sada dovodite da bude nacionalna zajednica. To piše...
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, upozoreni ste, po Ustavu Srbije svi građani Srbije su međusobno jednaki.
Molim vas da se držite stavova o statusu većinskog naroda u Vojvodini ili bilo gde, ako ne želite da zajedno budemo dovedeni u situaciju da vam izričem mere zbog kršenja Ustava i izricanja stavova koji su nedopustivi kao javna odgovorna reč.

Whoops, looks like something went wrong.