DRUGO VANREDNO ZASEDANJE, 15.06.2010.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Dakle, kompanija "Evako" neće naplaćivati skladištenje i čuvanje municije zbog neizvršenja ugovora. Pomoćnik ministra odbrane, gospodin…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Molim vas da u vezu dovedete pre kraja 20 minuta.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Upravo to radim. Ovo je petnaesti minut. Mene ne možete da dekoncentrišete, s obzirom na to da ja važim kao osoba koja ima, upravo, taj hladan i racionalan stav.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nemam nameru vas da dekocentrišem. Narodna poslanice, ja imam jedinu obavezu da vas podsetim da morate da svoje izlaganje samerite sa obavezama iz člana 103. Poslovnika Narodne skupštine. To je moja jedina obaveza i ništa više. Vaša koncentracija i vaš politički stav nije tema moga rada. Tema moga rada jeste obaveza da ne dopustim omalovažavanje Narodne skupštine, da narodni poslanik smatra da mu se može da ne poštuje član 103. i da mu se može da govori o čemu god hoće. Ne može, jer nas obe obavezuje.
Dakle, imate još pet minuta, te vas molim da se prijavite i da dovedete u vezu dosadašnje izlaganje sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Zaista vam hvala što ste mi vratili vreme. Ja to i pokušavam, samo ako mi dozvolite. Verujte da uvek dovodim sve u vezu, pa, tako dovodim i ovo u vezu sa kredibilitetom koji je pomenut s početka. Uostalom, gospodin Šutanovac je tu, može sebe sam da plasira na način koji je prepoznatljiv, ne morate meni da skrećete pažnju da odgovorim temi i svom poslu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, sad vas upozoravam, ja sam u obavezi da vama skrenem pažnju jer za 15 minuta vašeg izlaganja ni jednom jedinom rečju niste se dotakli tačaka. 7. i 8. dnevnog reda.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Kako nisam? To nije istina.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, uvidom u stenogram, pažljivim slušanjem, ja tvrdim da sam u 14. minutu bila prinuđena da vas podsetim da vas obavezuje član 103. Molim vas, dovedite u vezu sa temom dnevnog reda, član 103.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Hvala puno, ali moram da vas podsetim. Prvo, ja vam obećavam, naravno, ne mogu da upozorim, ali obećavam vam da ću ovo dovesti u vezu sa temom. Verujte da kriminal, nepoštovanje zakona, takođe, jeste jedan bezbednosni problem. Ako mi govorimo o kredibilitetu vojske, poslanička grupa ima određene nedoumice, nije to uradila na nekorektan politički način tako što je izašla na neki medijum i o tome pričala, ne, sačekala je jedinu kvalifikovanu osobu da odgovori, možda, na potpuno netačne informacije i da nas razuveri u ovome, ali, svakako, je u obavezi da govori o kredibilitetu Ministarstva koje šalje neke pripadnike u mirovne misije. A priča o mirovnim misijama je bila i početak moje tematske priče.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, ne šalje Ministarstvo nikoga u mirovne misije. O tome odlučuje Narodna skupština Republike Srbije. Molim vas, i upućujem vas na odredbe Poslovnika Narodne skupštine koje zabranjuju bilo kome od nas da omalovažavamo instituciju u kojoj sedimo.