ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 28.12.2011.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Bojan Mladenović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman da se umanje sredstva Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU sa 27.900.000 na 900.000 dinara da se taj novac preusmeri u prioritetnije stvari. Konkretno, da se preusmeri na Ministarstvo prosvete i nauku, tačnije na učenički standard.
Smatram da ova kancelarija ne treba da postoji. Argument više je 9. decembar, kada je evropski savet doneo odluku o odbijanju kandidature Repbulike Srbije u EU. Ova kancelarija je suvišna, kao i mnogobrojne druge kancelarije koje postoje u Srbiji, koje su mnogobrojne, bespotrebne, potrošačke kancelarije, kao što su i mnogobrojni fondovi i agencije koje postoje u Republici Srbiji. Ukidanjem ili smanjivanjem njihovog broja uštedeo bi se ogroman novac, a samim tim i deficit u budžetu Republike Srbije bio bi znatno manji.
Takođe, trebalo bi da se smanje i troškovi, kao što su putni. Novac koji se prekomerno troši je na specijalizovane usluge, usluge po ugovoru, dotacije nevladinim organizacijama itd.
Besumučno zaduživanje Republike Srbije unazad nekoliko godina dovelo je do toga da velika budžetska sredstva se danas izdvajaju na otplatu kamata, na otplatu glavnice duga. Da svega ovoga nema, da Vlada Republike Srbije vodi više računa, deficit bi bio znatno manji od onog što je danas, od 140 milijardi dinara.
Ova vlada je rasipnička, neracionalno troši budžetska sredstva. Teško ga troši nenamenski. Ono što je najgore, troši ga prekomerno, više od onoga što ima. Zato ovim amandmanom predlažem da se sredstva racionalnije troše, da se ovaj novac od 27 miliona dinara usmeri Ministarstvu prosvete i nauka, tačnije za učenički standard, jer budućnost Srbije jesu učenici i studenti, a nikako nije budućnost Srbije Kancelarija za EU. Zahvaljujem.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 7. razdele 8. i 26. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Gospodine Cvetkoviću, iznenađen sam da niste prihvatili ovako dobar amandman. Za razliku od gospođe Kolundžije, koja je podnela jedan komemorativni amandman u čast Božidara Đelića, ali još nismo dobili odgovor da li je uzet pasoš da ne bi pobegao iz zemlje, moj amandman je u prilog štednji.
Gospodine Cvetkoviću, moram da vam skrenem pažnju da imate mangupe u Vladi koji vas lažu. Pogledajte ovaj razdeo Tužilaštvo za ratne zločine. Pored sredstava iz budžeta, ovde su planirani i izdaci iz dodatnih prihoda i sve po 1.000 dinara. Da li je ovo dobrovoljni prilog od 1.000 dinara za plate zaposlenih u ovom Tužilaštvu za ratne zločine?
Ono što sam amandmanom tražio to je ovo 422 – troškovi putovanja, da sa 3.501.000 dinara, to svedemo na 501.000. Zašto? Ne znam koji bi bili troškovi putovanja kada ste pre tri meseca, gospodine Cvetkoviću, rekli – završena je saradnja sa Haškim tribunalom, to je ružna prošlost, na potezu su naši partneri iz Brisela, da vidimo kako oni ispunjavaju obećanja u pogledu onog statusa člana za početak eventualnih pregovora o eventualnom pridruživanju EU ako ona opstane od 15. janura ove godine, a tamo negde 2389. godine.
Šta bi bili ti troškovi službenih putovanja? Ako, mislite na kartice, to je ova naknada u naturi, to je već obezbeđeno. Da nam se švrćkaju Vučković i ovaj Bruno Vekarić. Bruno Vekarić može samo da se švrćka od suda do suda, ali ga tuže. Ništa više drugo. Što bi mi plaćali privatne troškove Brunu Vekariću? Došlo je vreme da i Bruno Vekarić da podnese račune za ono što je radio.
Drugo, ako mislite da su ovi troškovi službenih putovanja potrebni zbog one trgovine organima itd, gospodine Cvetkoviću, da li vidite koje nepoštovanje izražavate to tužilaštvo? Oni bi da gone Tačija, a vi sa Tačijem pravite sporazume. Sram ih bilo i još tražite ovde sredstva za službena putovanja.
Sad, šta smo mi hteli? Mi smo hteli da se ova tri miliona preusmere na odgovarajuću poziciju, a to je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, mada moram da vam kažem, to je veliki rizik kad smo predlagali, s obzirom da se tamo nalazi Tačijev ministar za KiM, zove se Goran Bogdanović. On je na platnom spisku i kod Tačija i kod Tadića.
Gospodine Cvetkoviću, Goran Bogdanović je bio prvi Srbin koji je bio ministar poljoprivrede u Vladi Bajrama Redžepija. Vi njega ovlastili da vodi KiM. Gospodine Cvetkoviću, koja je to dijabolična odluka? Onda se čudite šta je Boris Tadić u međuvremenu napravio sa KiM.
Šta smo mi tražili? Da se to preusmeri na poziciju naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta, umesto 100 miliona da bude 103 miliona. Zašto? Da se pojačaju naše institucije na KiM, a da se pogase one šiptarske terorističke. One su paralelne. To da kažete gospođi Merkel. Paralelne su institucije one koje se nalaze u Prištini. Ove što se nalaze u Kosovskoj Mitrovici i u srpskim opštinama, to su jedine legalne institucije Republike Srbije i jedine institucije države koja postoji na ovom prostoru.
Zašto to? Da ti ljudi ne bi postali kosovari, oni su Srbi, imaju državljanstvo Srbije. Vi ih terate da budu kosovari zbog 42 evra. Pitajte Bogdanovića. I njegova žena prima platu od Tačija. Ako se poveća ova stavka, onda se gubi materijalna pretpostavka da Srbi pod pritiskom prihvataju državljanstvo da budu kosovari.
Gospodine Cvetkoviću, mangupi iz vaših redova su vas prevarili. Vi ste potpisali ovu uredbu o kontroli prelaska administrativne linije prema AP KiM. Administrativna linija prema KiM nalazi se i između Raške i Kraljeva i između Kragujevca i Kraljeva i između Sopota i Kragujevca i Topole. Sve su to administrativne linije. Katastarske opštine se dele po opštinama. To su sve administrativne linije. Sve je to prema KiM.
Gledajte šta su vam mangupi uradili, gospodine Cvetkoviću. Da li ste gledali član 19. stav 3. tačka 3) od pet hiljada do 50 hiljada dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja plovidbu, lov, ribolov, preleće vazduhoplovom, kreće se ili zadržava uz graničnu liniju. Gde je ta granična linija prema KiM, ako je to aktom Vlade zabranjeno i ograničeno? To se direktno poziva na član 13. vaše uredbe, gde pričate o administrativnoj liniji. Kod kaznenih odredbi proradilo vam srce, pa ste priznali da su granične linije.
Gospodine Cvetkoviću, šta će istorija da kaže o vama? Šta će istoričari da pišu o vama? Za koliko para ste prodali ovo ili ono – dao banku da uđe u kolo i da da kad izađe.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Raspravljamo o budžetu u stvarnosti.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Kako da ne. Sprečavam da ova ideja ne zaživi kod Čanka, pa da na Dunavu napravi administrativnu liniju. Koga zmija peče i guštera se plaši. Zbog toga pričam. Pričam – pojačajte, gospodine Cvetkoviću. Kako mislite da naplatite meni kaznu kada idem u Kosovsku Mitrovicu? Vi ste ovde napravili – ako idem sa još jednim da ću da platim kaznu, ako idem sam neću da platim. I tu vas mangupi prevarili kad su vam pisali ovu uredbu. Ali, ova uredba nema pravni osnovu. Ne postoji pravni osnov, kao što ne postoji pravni osnov za krađu koja se dešava iz Leposavića sa olovnim koncentratom.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Krasiću, amandman vaš.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Moj amandman da se povećaju socijalna davanja preko Ministarstva za Kosovo i Metohiju. O tome i pričam, da te ljude ne terate da primaju kosovska državljanstva, kosovari postaju. Gospodine Cvetkoviću, šta će da rade oni ljudi kada treba da obiđu groblja? Kome da plaćaju takse? Ko će da zgrće te pare? Kako to Tači 10 godina prihvatao realnost na severu Kosova, a kada je video koje se pare muvaju i muljaju, onda se setio da zatraži od onih vaših 22 prijatelja iz EU, koji su priznali nezavisno Kosovo, da ga podrže u nastojanju da i on želi da ima punu vlast na celoj teritoriji svoje nezavisne države? Gde će vam duša, gospodine Cvetkoviću?
Kako uništavate srpski narod? Podržavam gospođu Nadu Kolundžiju. Treba da se raspravi ko profitira na patriotizmu. Gospođo Kolundžija, Goran Bogdanović, Oliver Ivanović, koliko taj profitira na srpskom patriotizmu. Gospođo Kolundžija, pa vi ste napravili srpsku listu koja je učestvovala na šiptarskim izborima. Oni profitiraju.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas, nemojte se obraćati neposredno narodnim poslanicima.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Gospodine Cvetkoviću, znate li ko je pravio alternativne puteve? Dogovorite se sa Đilasom i sa Ružićem, "BM" da li je jednog ili drugog, Bambi Miljković. O čemu vi pričate? Ovakva će biti Skupština posle sledećih izbora – demokrate u fronclama, sa nekoliko procenata, a 80% radikali.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 7. razdele 12 i 52, amandman je podneo narodni poslanik Milorad Buha.
Reč ima gospodin Buha.