Treće vanredno zasedanje, 26.07.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović, povreda Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Uvažena predsedavajuća, povreda Poslovnika član 107. stav 1. - govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Dostojanstvo Narodne skupštine je ugroženo i tražim, time što mandatar za sastav nove vlade i budući ministri, buduće ministarke, nisu prisutne u većem broju od polovine, i predlažem da se rasprava prekine i odloži za sutra, jer ovo je najveće kršenje dostojanstva Narodne skupštine u modernoj istoriji srpskog parlamentarizma. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Momir Stojanović.
...
Srpska napredna stranka

Momir Stojanović

Srpska napredna stranka
Molim vas, ne znamo odakle je zaključak, gospodinu Andriću da ja huškam huligane da pale prostorije i ne znam kako smo se izrazili? Tačno je da sam ja 2003. godina došao na tu dužnost, tačno u akciji "Sablja", kada se bez selekcije hapšeno, ko kako je stigao. Ali to nije radila Vojna služba bezbednosti, već vaši jurišnici iz toga je nekorektno da vi kažete da ja huškam huligane. Nisu huligani najveći bezbednosni problem ove zemlje, već organizovani kriminal, terorizam, to su najveći bezbednosni problemi, a ne huligani.
Prenošenje težišta, vašega, da bi službe bezbednosti trebale da se bave sa obračunavanjem nekih huliganskih grupa, to je zamajavanje javnosti. Postoje suštinski bezbednosni izazovni rizici i pretnje kojima je izložena ova zemlja o kojima vi neće te da govorite.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, Balša Božović. Izvolite,
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Prekršili ste, uvažena predsedavajuća, član 103. stav 5. - ako smatra da povreda nije učinjena, predsednik Narodne skupštine ili predsedavajući, je dužan da da objašnjenje. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Vodim sednicu u skladu sa Poslovnikom. Ako niste zadovoljni ,ostavićemo za dan za glasanje, da se izjasnimo o tome.
Izvoli te.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Ponoviću. Prekršen je član 107. dostojanstvo Narodne skupštine, zato što mandatar i više od polovine budućih ministara i ministarki nije prisutna kada se raspravlja o budućoj vladi. Ili pozovite mandatara da se vrati, zamenika, potpredsednika, buduće ministre, da uđu u salu i da slušaju raspravu ili da se prekine rasprava za sutra u 10 časova.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Svi su u zgradi. Stvarno se izvinjavam. Vi svi znate da oni nisu u obavezi sve vreme da prisustvuju ovde na sednici. Mogu da naprave pauzu.
Dajem reč narodnom poslaniku Arpandu Fermondu.
(Ivan Andrić s mesta: Po Poslovniku.)
Po Poslovniku se prvi javio Ivan Andrić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Znate kako, ja jesam rekao to što sam rekao i nemam nameru da odustanem od toga. Da, to jeste huškanje huligana na nas. Dokaz za to je što, u nemogućnosti  da se neki problem reši, naročito neki veliki nacionalni, apsolutno odluka svake diktature je da nađe unutrašnjeg neprijatelja i vi ti sada ponovo radite nakon nekoliko godina. To niste vi izmislili, to je radio Slobodan Milošević protiv Zorana Đinđića. Setimo se lokatora, koje su postavljali, protiv "Otpora", kojem sam pripadao. To svako malo radi kad se nekakav nacionalni problem otvori, vi nađete one koje nemaju dovoljno sposobnosti da se sa tim problemom nose. Oni kažu - pa da, evo ovi ovde, oni su izdajnici, na njima se iskalite. To je velika posledica onoga što vi govorite.
(Predsedavajuća: Gospodine Andriću, koji član Poslovnika je povređen?)
Rekao sam član 107. Pobogu, šta je vaš problem?
(Predsedavajuća: Izvinite, nisam vas čula. Nema potrebe da vičete.)
Nemojte da me prekidate. Imate dva sekretara oko vas. Stvarno, kakav je to način?
(Predsedavajuća: Izričem vam opomenu.)
Dajete mi opomenu? Šta je sa vama? Nemojte, molim vas da mi govorite. Pa što me prekida? Šta? Vlast?
Vi danas ulazite u ovu skupštinu i formirate Vladu nogom. Meni samo nije jasno da li je vama to jasno? Niko od poslanika koji se javlja ne govori o programu Vlade, ili malo ko, nego govori o tome koliko smo mi loši.
Ne znam da li ste svesni, to sam vam rekao i početkom ove nedelje – vi ste pobedili, danas to je gotovo. Danas formirate Vladu, zaboravite na nas.
Vi imate neke probleme. Mislite li da smo mi uzrok, gospodine Stojanoviću, koji ste nekada imali brkove, pa vas zato nisam prepoznao? Mislite li da je LDP kriva za probleme na Kosovu? Da li je to poenta vašeg govora? Ne? Zašto ste nas danas onda pomenuli? Mislite li da u ovoj zemlji nema o čemu da se govori, nego da se lažno optužuje LDP da se bori za nezavisnost Kosova, znajući kakve će to posledice da proizvede po LDP.