Treće vanredno zasedanje, 26.07.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 129 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 120 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
S obzirom da je danas četvrtak, nakon otvaranja sednice i utvrđivanja broja narodnih poslanika, imate pravo na traženje obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, nalazimo se, naravno, očigledno u jednom interegnumu. Danas se bira nova vlada, ali ne bih voleo da neke stvari ostanu neprimećene i da, prosto, na određeni način bude narušeno dostojanstvo ovog parlamenta i sad odlazeće i buduće vlade i generalno svih državnih institucija Republike Srbije.
Naime, tokom noći se pojavila vest da je odlazeći tehnički ministar spoljnih poslova, Vuk Jeremić, danas u zvaničnoj bilateralnoj poseti Ruskoj Federaciji. Tražim obaveštenje, odnosno objašnjenje od vlade Republike Srbije, tu je i gospodin Cvetković, ali od ovog parlamenta, od Odbora za spoljne poslove po kom osnovu danas gospodin Jeremić boravi u Moskvi? Znate, to je prilično neubičajeno.
Gospodin Jeremić danas popodne više ni formalno neće biti ministar spoljnih poslova ove zemlje. On danas u Moskvi vodi bilateralne razgovore.
Proverio sam da li je tema razgovora samo njegovo buduće predsedavanje generalnom skupštinom. U zvaničnom saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije se govori da je prevashodna svrha njegove današnje posete razgovor o bilateralnim odnosima naše dve zemlje.
Mislim da takva odluka, odnosno činjenica da je gospodin Jeremić danas u Moskvi unapred narušava i kredibilitet i buduće vlade. Ne vidim ni jedan poseban razlog da se sa tom posetom žuri.
Srbija nije dovoljno velika ili uticajna zemlja da može svakih 10 ili 15 dana ili svakog meseca da ima takve susrete i takve posete Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacija.
Mislim da je ovim prosto uskraćena i šansa novom ministru spoljnih poslova koji će danas biti izabrani i novoj vladi da organizuje u najskorije vreme jedan takav susret.
Ako je svrha te posete dodatna lična promocija gospodina Jeremića, onda zaista mislim da tome mora da se stane na kraj ili je, sa druge strane, gospodin Jeremić predstavnik i politike nove vlade, pa u tom svojstvu danas boravi u Moskvi.
Ovo je vrlo neprijatna situacija, vlada koja odlazi, praktično više ne postoji očigledno, osim gospodina Jeremića, ali želeo bih da znam ukoliko je to moguće, tu je gospodin Cvetković, koji je još uvek premijer u tehničkom mandatu, kako je vlada odlučivala o tom putovanju gospodina Jeremića i da li ta vlada smatra da je normalno da poslednjeg dana mandata, praktično u poslednjim satima mandata gospodin Jeremić predstavlja politiku ove zemlje, za koju ne znamo u čije ime predstavlja?
Verovatno će nova vlada imati makar delimično drugačiju politiku. U svakom slučaju njeno je pravo da novu platformu utvrdi i da na osnovu toga povlači određene spoljno političke poteze. To je moje prvo pitanje ovde.
U ovoj sali vidim i neke druge ministre koji su još uvek ministri ili će do danas popodne biti ministri. Svako od njih je mogao da bude na nekom mestu. Gospodin Stefanović je danas možda mogao da bude u Prištini ili u Briselu, gospodin Šutanovac na nekoj karauli, pa su ipak dovoljno pristojni i dovoljno vaspitani da se sada ponašaju kao poslanici i da ne koriste to vreme tehničkih ministara ili funkcionera odlazeće vlade baš do poslednjeg sekunda.
Drugo pitanje tiče se jedne vrlo važne stvari, a to je pitanje izbora Ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. To pitanje je otvoreno u javnosti. Znate da je pre nekoliko dana zvanično istekao mandat bivšeg zaštitnika građana, Saše Jankovića, za koga u našoj stručnoj i opštoj javnosti vlada ne podeljeno uverenje da je odlično obavljao svoj posao.
Prošli saziv Skupštine nije ispunio svoju zakonsku i ustavnu obavezu da pre isteka mandata odlazećeg Ombudsmana izabere novog.
Podsećam vas da je ta procedura pokrenuta u prošlom sazivu krajem februara i početkom marta i da pred ovim parlamentom postoji validan važeći predlog da se gospodin Janković ponovo izabere na tu funkciju. Između ostalih, takav predlog je podnela u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine i poslanička grupa LDP.
Taj svoj zahtev ili predlog nekadašnjem ustavnom odobru, danas Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i dalje smatramo validnim i očekujemo da se ova skupština u najskorije vreme o tom predlogu izjasni ili da budemo obavešteni da poslaničke grupe u ovom sazivu ili poslaničke grupe vladajuće većine nameravaju da nekog drugog predlože i izaberu za budućeg zaštitnika građana. Mislim da je važno da to već danas znamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Što se tiče vaših pitanja, imaćete, naravno mi ćemo uputiti poslaničko pitanje i gospodinu Jeremiću i predstavnicima Vlade, u skladu sa mogućnostima, s obzirom na činjenice koje ste i sami istakli.
Što se tiče vašeg drugog pitanja, imaću konsultacije sa predsednicima poslaničkih klubova većine, ali mislim da mogu da vam kažem da će ovo pitanje koje ste pominjali vezano za Zaštitnik građana već naredne nedelje biti na dnevnom redu, tako da mislim da možemo to da posmatramo na takav način. Hvala vam.
Da li neko drugi, u skladu sa članom 287. Poslovnika, želi da iskoristi svoje pravo na postavljanje pitanja i objašnjenja? (Ne.)
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Branko Ružić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – PREDLOGA ZAKONA O MINISTARSTVIMA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Nenad Milić, Ivan Andrić, Nataša Mićić, Bojan Đurić, Judita Popović, Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Sanja Jeftić Branković, Zoran Ostojić, Žarko Korać, Ranka Savić, Milenko Dereta, Kenan Hajdarević, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić, Goran Bogdanović, Slobodan Samardžić, Olgica Batić, Aleksandar Jugović i Aleksandar Čortić, Dragan Šutanovac, Ivan Jovanović, Milica Delević, Srđan Miković, Oliver Dulić, Milovan Marković, Zlata Đerić i Dubravka Filipovska, Slobodan Homen, Marijan Rističević, Miletić Mihajlović, Ivan Karić, Predrag Marković, Branka Savić, Božidar Đelić, Meho Omerović, Gordana Čomić, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić i Radojko Obradović.
Primili ste izvšetaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Narodni poslanik Srđan Šain, 24. jula 2012. godine, pisanim putem, povukao je amandman na član 10. Predloga zakona.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe LDP.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Judita Popović.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Poštovani gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, imamo prilike danas da raspravljamo u pojedinostima o ovom zakonu o ministarstvima.
Ovaj član 2. definiše 17 ministarstava buduće vlade. Dakle, ima više ministarstava od onog broja koji je na početku predlagan.
LDP je još 2008. godine predlagala da se smanji broj ministarstava i predlgali smo da to bude 12 ministarstava. Očekivali smo da će prošla vlada da koriguje svoj stav u pogledu ministarstava i delimično je to urađeno skoro na kraju mandata. Dakle, prihvaćen je taj stav i to mišljenje i u stvari shvatilo se koliko je racionalnije da imamo manji broj ministarstava.
Sada ova nova buduća vlada takođe ponavlja istu grešku prethodne zato što 17 ministarstva predlaže umesto jednog mnogo racionalnijeg broja. Ovim našim amandmanom smo hteli da pomognemo novoj vladi u smislu racionalizacije pojedinih ministarstava i njihovog delokruga rada i nadležnosti. Nažalost, nismo naišli na razumevanje, iako se priča o promenama, priča se o nekoj racionalizaciji i priča se o novom sistemu i načinu razmišljanja u pogledu funkcionisanja ove države. Dakle, nagoveštava se neka vrsta modernizacije. Nažalost, očigledno je da se pogrešno shvata ta promena koja je bila predmet u toku kampanje kao jedna od jako bitnih budućih želja vlasti zato što bi posebno skrenula pažnju na činjenicu da se i dalje vodi računa o tome da se svi partijski, odnosno koalicioni partneri namire.
To je u stvari i slika i prilika ovog člana 2. zato što je potpuno besmisleno da se pojedina ministarstva, kao što je spoljna i unutrašnja trgovina, formulišu i definišu kao jedan od zasebnih ministarstava. Prema tome, od onoga što je najavljivano, a to je promena u smislu jednog mnogo višeg nivoa upravljanja ovom državom očigledno da nekako gubi na snazi i ne možemo baš očekivati da će uroditi plodom.
Promena nije samo u smislu promene i smene službenika kao što je to predviđeno članom 38. ovog predloga zakona, niti je promena promena u smislu ministara, odnosno koalicije na vlasti. Promena je kada se zaista prione na reforme države i društva, ali ovaj član 2. ne ukazuje na to da će zaista do te reforme i da dođe.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojišić.
Da li neko želi reč?
Reč ima gospođa Papuga. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedniče, kolege poslanici, hoću samo da kažem da je LSDV podnela ovaj amandman sa namerom da se ukaže da raspored ministarstava, kakav je predložen, nije odgovarajući. Nije dobar iz tog razloga što se neka ministarstva dupliraju, a neka ministarstva koja su stvarno važna, koja bi bila u Republici Srbiji, bi služila za razvoj i za možda drugačije predstavljanje pred EU, nisu uopšte uvrštena u sadašnju Vladu.
Predložili smo da se formira jedno ministarstvo, u stvari Ministarstvo finansija, a ne ministarstvo finansija i privrede, jer tu smo stvarno uvideli da se direktno preklapaju neke nadležnosti i poslovi koje treba da obavlja to ministarstvo.
Predložili smo Ministarstvo pravde, državne uprave i lokalne samouprave. To je i do sada bilo zajedno i stvarno su nadležnosti i poslovi državne uprave, lokalne samouprave i Ministarstvo pravde trebala da budu zajedno.
Meni je žao, ne samo kao pripadnici nacionalne zajednice koja živi u Srbiji, što je ukinuto Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mislim da ono treba da bude formirano s tim razlogom što nacionalne manjine su ukazale da su kompaktne u Republici Srbiji, da ovde mi pojedini živimo 260 godina i jednostavno naš život i rad treba da prati jedno ministarstvo.
S obzirom na to da dolaze izbori za dve godine za nacionalne savete, a znamo da skoro pola miliona pripadnika nacionalnih zajednica glasaju na tim izborima, ne znam ko će pratiti rad, ne samo resor ljudskih i manjinskih prava, nego i izbore koje predstoje.
Predložili smo takođe Ministarstvo infrastrukture da bude jedno ministarstvo. Ministarstvo energetike, prirodnih resursa, rudarstva, zaštite životne sredine, takođe, to može da bude jedan resor. Ministarstvo rada i socijalne politike, privrede, trgovine i regionalnog razvoja kao jedno posebno ministarstvo i Ministarstvo tehnološkog razvoja i telekomunikacije.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč?
Reč ima gospodin Bogdanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Demokratska stranka
Hvala gospodine predsedniče.
Poštovani narodni poslanici, kao što je poznato Ministarstvo za KiM je bitisalo pet godina i bez obzira na mnoge manjkavosti i na mnoge probleme sa kojima se suočavalo, nažalost, ova vlada je donela odluku da takvo ministarstvo više ne postoji u Vladi Republike Srbije.
Imajući u vidu činjenicu da postoji ogromna percepcija u javnosti i ovde u Srbiji i na samom KiM, da se što-šta dole dešava mimo znanja državnih organa, mislim da ovo ministarstvo koje je dalo svoj doprinos u prethodnih pet godina treba da nastavi sa tim aktivnosti i da ide u pravcu rešavanja problema. Pogotovo sada u ovoj situacija kada nas čekaju veliki izazovi, veliki problemi. Pogotovo sada kada očekujemo nastavak dijaloga i implementaciju postignutih dogovora iz Brisela. Poznat je stav, i moj, i DS da je Ministarstvo za KiM trebalo da bude jedna kapa za sve institucije koje postoje, koje deluju, na prostoru KiM da bi se na taj način objedinilo delovanje i jačanje srpski institucija na samom KiM.
Iz tog razloga sam podneo amandman da se u tački 18) dodaje, na osnovu člana 2, Ministarstvo za KiM. Moram, takođe, da vam kažem, moglo se čuti ovih dana, kada smo govorili zbog čega je ugašeno ministarstvo, da će kancelarija koja je u najavi imati iste nadležnosti, iste kompetencije. Onda se postavlja pitanje – zbog čega i ovih 17 ministarstava nisu kancelarije. Da bi bile veće uštede, kako vi kažete.
Podneo sam još jedan amandman, o kojem ću kasnije govoriti, o statusu radnika u samom ministarstvu. Poznato je da ti ljudi, za razliku od drugih ministarstava koja se gase, su ostali bez svojih radnih mesta, da im sutra prestaje radni odnos, da su ostali na milost i nemilost budućoj vlasti i da ponovo partijski kadrovi mogu da se zapošljavaju u ministarstvu.
Želim da iskoristim priliku da apelujem na poslanike vladajuće koalicije ipak izglasamo, pored svih ušteda, da Ministarstvo za KiM ostane, ali da to ministarstvo istinski bude kapa svim institucijama na prostoru KiM. Iz tog razloga pozivam poslanike da glasaju za ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima dr Jorgovanka Tabaković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Srpska napredna stranka
Želim samo da obavestim javnost da ne samo zaposleni u Ministarstvu za KiM, nego svi zaposleni u bilo kom organizacionom delu Vlade Republike Srbije i ministarstva, ovim zakonom ne ostaju ni bez posla, niti na nečiju nemilost ili milost, već se u skladu sa zakonom preuzimaju u organizacione delove Vlade, koja će biti, nadam se, danas izglasana, na poslovima koje su i do sada radili u nekoj drugačijom preraspodeli delova državne uprave. Nije tačno da im radni odnos, ni za jedan trenutak, prestaje. Želim da obavestim sve da smo rezervisali odluku o objavljivanju ovih današnjih odluka, kada budu bile usvojene i izglasane, i da se nova rešenja ljudima izdaju sa takvim rokovima i datumima da apsolutno nemaju nikakvu brigu za egzistenciju, jer zakone donosimo zbog ljudi. Vlada postoji zbog građana Srbije i taman posla da nismo vodili računa o tome. Hvala.