Šesto vanredno zasedanje , 06.08.2012.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

06.08.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Žarko Korać. Izvolite.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija
Samo da odgovorim mom prijatelju, narodnom poslaniku Markićeviću.

Nećemo valjda sada voditi ovde raspravu o federalnoj banci SAD. Uzgred, budi rečeno, ako se pozivate na srpsku istoriju, u Kraljevini Srbije i naša nacionalna banka je bila podeljenog vlasništvo. Tako je gospodin Fajfert i mogao da bude guverner te banke, zato što je bila pola u državnom, pola u privatnom vlasništvu. Znači, to je postajalo i u samoj Srbiji, ali ta vremena su prošla.

Federalne rezerve su samo formalno u vlasništvu privatne banke, a naravno defakto njom upravljaju SAD. One su kao takve i uspostavljene svojevremeno i to prvim aktom. Potpisao ga je Džordž Vašington. To je bila prva stvar koju je napravila nova američka vlada krajem 18. veka.

Ali, čemu ova rasprava? Ja nisam bankarski stručnjak, a ni vi. Hteo sam da kažem da nije uobičajeno u zemljama da se menjaju, kad se menja vlast, to je jedina poenta bila onoga što sam rekao i mislim da su me shvatili svi poslanici, da nije uobičajeno kada se nova vlast, kao kod nas, što je, nažalost, uobičajeno postalo, kad se nova vlast uspostavi da se menja guverner. Mogao bi jednom guverner da bude nezavisan od političkih vlasti koje su u tom trenutku izabrane. To je sve, ništa više od toga.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Da li još neko želi reč? (Ne.)

Prelazimo na listu narodnih poslanika.

Reč ima narodni poslanik Nebojša Stefanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da ono što treba istaći ovde danas  jeste da je predlog za guvernera Narodne banke potekao od predsednika Republike, koji ovog puta nije stranačka ličnost, za razliku od predloga za prethodnog guvernera, koga je predložio predsednik Republike, koji je ujedno bio i  predsednik svoje stranke.

Takođe, mislim da je važno da se istakne da je većina koja postoji u ovom domu usvojila novi Zakon o Narodnoj banci, kojim ograničava mogućnost guvernera ne da vodi samostalnu monetarnu politiku, što ostaje u rukama guvernera i Narodne banke, već mogućnost da zloupotrebljava svoj položaj i njegovu samovolju ograničava i stavlja pod kontrolu Narodne skupštine. Mislim da je to nešto što je dobro za ove građane Srbije jer o njima je ovde reč.

Još jedna stvar koja se govori u ovoj Narodnoj skupštini, mi danas imamo izbor guvernera Narodne banke zato što je prethodni guverner podneo ostavku. Uvek možete reći da li je namera većine bila ovakva ili onakva, ali pošto svi danas govorimo o formi i o formalnom, guverner Narodne banke je podneo ostavku.

Nadležnost predsednika je da na čelo ove važne institucije predloži sledećeg kandidata. Iz tog razloga, danas vodimo raspravu o izboru guvernera Narodne banke.

Kada govorimo o kandidatu za guvernera Narodne banke, dugo sam razmišljao na koji način da vam predstavim nešto a da vam to ne zvuči stranački suviše i da vam ne zvuči neprimereno i našao sam jedan modus kako da predstavim gospođu Tabaković. Pročitaću vam nekoliko citata, šta je ona govorila u svom bavljenju politikom u prethodnim godinama, da vam pokažem da je gospođa Tabaković, pre svega, bila ekonomski stručnjak, da je bila neko ko se u politici bavi ekonomijom, ekonomijom i ekonomijom i ko je to uvek radio u korist građana Srbije.

Uzeću samo nekoliko citata, pošto bih mogao da vam čitam danima sve ono što je gospođa Tabaković samo u ovom domu rekla. Izabrao sam nekoliko za koje ćete moći da se uverite da i kada je bila u opoziciji i kada je znala da je njena stranka učesnik vlasti govorila na isti, kritičan način o delovanju Vlade i uvek izražavala želju da Narodna skupština, da faktički kroz nju narod, odnosno građani Srbije imaju kontrolu nad izvršnom vlašću.

U junu 2010. godine gospođa Tabaković kaže: "Apsolutno ćemo se zalagati za zakone koji će važiti za sve, i za vlast i za građane, da će kontrola vlasti podrazumevati  i kontrolu finansijskih tokova. O tome se danas priča, ali to vlast ne čini. Moramo da obezbedimo da svi inspekcijski organi budu organi za primenjivanje zakona. Ono što je najvažnije, moraju se stvarati uslovi za zaposlenost. Mere fiskalne politike, koje smo navodili, usmerene su pre svega na to da omoguće da se zaposli veliki broj ljudi koji će primati platu i od te plate moći da plaćaju porez državi, koja će moći bez ogromnog zaduživanja da funkcioniše kao ozbiljna država".

Kada smo govorili o Zakonu o javnim nabavkama, za šta mislim da je gospođa Tabaković bila jedna od osoba koja se uvek izuzetno trudila da se donese novi zakon o javnim nabavkama, za koji očekujem da će uskoro biti pred ovim domom, ona kaže: "Pošto se u našem društvu pojavljuje kao osnovni problem nedokazivost kriminala, tj. oslobađanje za krađu onih koje ne postoje dovoljno dobri dokazi, mi smo rešili da izađemo sa predlogom zakona koji je odmah primenljiv i zatvara u najvećoj meri sve slavine kojima se odliva novac, ali i pukotine za zloupotrebe i za nameštanje tendera. Predlogom ovog zakona uvodimo novi odeljak u sprečavanju sukoba interesa. Nažalost, u EU Zakon o javnim nabavkama reguliše jedinstveno tržište za ovu vrstu nabavki, a mi u Srbiji moramo, pre svega, da se bavimo sprečavanjem korupcije u oblasti javnih nabavki i zato smo morali da posvetimo posebnu pažnju gde je taj sukob interesa. Vrlo precizno definišemo, kao što definišemo i najviše moguće kazne ukoliko se zaključi ugovor koji krši sukob interesa, uključujemo DRI u ovaj deo posla, ali predviđamo mogućnost da se takvi ugovori proglase ništavnim i da se skrati postupak za kažnjavanjem onih koji prekrše ove odredbe. Naš osnovni cilj je da povećamo konkurenciju, da uvedemo kontrolu u postupcima javnih nabavki, da primoramo one koji su dužni da poštuju ovaj zakon, da naprave ispravan plan nabavki koji se ne može prekoračivati tako olako i zato ne odgovarati, ali govorim ne samo o onome što je sprovedeno zakonito, poluzakonito, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, prvenstveno govorim o onome što se uopšte ne tretira Zakonom o javnim nabavkama, a moralo bi".

Kada je gospođa Tabaković govorila i o agencijama i o drugim regulatornim telima, uvek je insistirala da se za agencije napravi popis imovine svih predmeta koji nisu rešeni, svih zloupotreba, utrošenih sredstava, urađenih i neurađenih poslova, a iznad svega popis računa i novčanih sredstava čiji su se tokovi granali na različite strane, ali su uvek mimoilazili budžet Republike Srbije.

Kada je govorila o dilemi da li razvoj ili štednja, što mislim da je veoma važna stvar,  za naše društvo, gospođa Tabaković je rekla sledeće: "Nema dileme razvoj ili štednja, već je razvoj zasnovan na štednji. To su dve neodvojive stvari. To je poruka za ovu vladu". To kaže gospođa Tabaković u trenutku kada njena stranka predstavlja novu vladu i da je građani moraju doživeti kao svoju i da mora da reši probleme. Vlada mora da ima jasnu svest da je građanin budućnost sebe i porodice stavio u njene ruke i da ih jedino zanimaju mere koje će preduzeti rezultate.

Rekao bih vam još nekoliko stvari. Kada govorimo o rezultatima, mislim da je to osnov i suština bavljenja politikom svih nosioca javnih funkcija. Rezultati su ono što nas odvaja na kraju. Rezultati su ono što predstavlja da li smo bili uspešni ili neuspešni.

U sve dobre namere, u sve dobre volje, imali smo ljude koji su hvaljeni, koji su postavljeni ogromnim većinama, koji su prolazili tesnim većinama, ali su njihovi rezultati uvek na kraju njihovog mandata bili merljivi.

Ne želim da govorim o gospodinu Šoškiću, jer je on podneo ostavku, ali rezultati NBS nisu bili takvi da građani Republike Srbije njima mogu da budu zadovoljni.

Siguran sam da će gospođa Tabaković biti odličan guverner, pre svega zato što je izuzetan ekonomski stručnjak, zbog toga što je, delujući u ovom domu, uvek zastupala ideju da zakon mora da se poštuje u interesu građana.

Braniće snagu dinara na takav način da mi ne moramo da strepimo kakva će biti kupovna moć svih građana u narednom periodu. Potpuno sam siguran da će i sama učestvujući u donošenju novog zakona, uvek biti dostupna članovima ovog parlamenta da odgovori na sva pitanja iz domena oblasti kojom će se u budućem vremenu baviti.

Svako ko poznaje Jorgovanku Tabaković, makar i jedan dan, zna da ona nikada neće biti bilo čija marioneta, da je niko nikada neće staviti u džep i gospođa Tabaković će u svom radu biti istinski samostalna, što sam potpuno uveren da ćete i svi moći da vidite vrlo brzo.

Na kraju, dozvolite da dodam samo jednu rečenicu, da kažem gotovo ličnu, kao član ovog parlamenta mogu da kažem da će mi nedostajati britki um gospođe Tabaković, njena umerena reč i velika stručnost koju je uvek poklanjala kada se radilo o ekonomskim zakonima koji su pokrivali interes  građana naše zemlje. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Čotrić.

Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Čotrić

SPO-DHSS
Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poslanici Srpskog pokreta obnove i Demohrišćanske stranke Srbije glasaće protiv predloga da gospođa Jorgovanka Tabaković bude izabrana za guvrnerku Narodne banke Srbije. Moram odmah na početku da izrazim žaljenje što gospođa Tabaković sada u ovom trenutku nije u sali, s obzirom na to da je ona još uvek poslanica i sigurno bi bilo od koristi da čujemo i njena objašnjenja, stavove, argumentaciju, njen program budućeg rada. S obzirom da smo za to uskraćeni, nama preostaje samo da govorimo, mada nevoljno, o tome šta je ona činila u prošlom periodu i na osnovu toga izvlačimo zaključke o njenom budućem radu.

Mi ćemo pre svega da budemo protiv ovog predloga, ne zato što imamo bilo šta protiv ličnosti gospođe Tabaković,  već zato što smatramo da je ovakav način predlaganja upravo nje kao visokog partijskog funkcionere jedne od vladajućih stranka antiustavan čin i da zapravo na neki način predstavlja svojevrsni ustavni puč, koji jasno u svom članu koji govori o Narodnoj banci ističe samostalnost ove najviše finansijske institucije u zemlji.

Čuli smo ovde dosta kritika od opozicionih poslanika na račun predstavnika  vladajuće većine. Međutim, želim da napravim jedan izuzetak. Upravo želim da pohvalim gospodina Dragana Marković Palmu, pre svega zbog njegove iskrenosti, zato što je upravo u ovom domu rekao da su sva obećanja o depolitizaciji, o departizaciji bila samo to - obećanja koja su služila za jednokratnu upotrebu za vreme izborne kampanje i da je vladajuća koalicija od toga odmah odustala čim je konstituisana Vlada Srbije. Od njega smo prvo čuli da će upravo gospođa Tabaković da bude predložena za guvernerku NBS, dok su čak i predstavnici njene stranke tu činjenicu skrivali. Evo, još jedna pohvala na račun gospodina Markovića zbog toga.

Opet, za razliku od nekih drugih poslanika opozicije, zaista verujem da će guvernerka biti nezavisna u svom radu, jer kao provereni partijski kadar, ona će primati naloge sa Andrićevog venca i iz Nemanjine ulice i sasvim sigurno je da će zbog toga biti, htela to ili ne, prinuđena da radi nezavisno od Zakona o Narodnoj banci Srbije i nezavisno od Ustava koji garantuje samostalnost, tako da će u tom smislu zaista biti nezavisna.

Kao što se reklo, pošto mi nemamo program rada budućeg guvernera, nama je preostalo da o dometima budućeg rada NBS i njene čelne ličnosti sudimo na osnovu činjenica koje imamo iz prošlosti. Onda moramo da se prisetimo da je gospođa Jorgovanka Tabaković bila članica Vlade Mirka Marjanovića, u tzv. vladi narodnog jedinstva, u periodu od 1998. do 2000. godine,  a taj period nam je ostao svim u najružnijem mogućem sećanju, s obzirom na najnegativnije moguće ekonomske pokazatelje vezane za rad te vlade. Setimo se da je inflacija tada bila preko 100%, da su plate bile svega 40 nemačkih maraka. To ne može ni u kom slučaju da nam ulije poverenje i pruži sigurnost u pogledu budućeg rada najviše finansijske institucije u Srbiji.

Setimo se da je najpre predsednik Nikolić predložio gospođu Tabaković za mandatara za sastav buduće Vlade, a kada nije dobila tu funkciju, onda je predložena od istog političkog funkcionera za mesto guvernerke i to onda deluje kao neka utešna nagrada. Mislim da to ni u kom slučaju nije dobro rešenje da se zakoni upodobljavaju prema ličnostima, prema potrebama političkih stranaka, ne vodeći pri tom računa o nacionalnim i državnim interesima, pre svega o funkcionisanju institucija i ustavnosti i zakonitosti.

Gospođa Tabaković je jednom prilikom rekla da je MMF praktično i nepotreban Srbiji i da uz odgovornu monetarnu politiku u Srbiji, kako je ona istakla, MMF nije ni potreban. Duboko se ne slažem sa takvom njenom izjavom, jer pre svega, naša ekonomija je duboko zavisna od inostranstva, jer praktično tri četvrtine finansijskog sektora jeste iz inostranstva i čak dve trećine našeg duga mi finansiramo zadužujući se upravo na stranom tržištu.

Videli smo dokle nas je dovela politika izolacionizma. Sada sam upravo pomenuo taj period 90-ih godina do 2000. godine, kada smo imali prilike da vidimo kuda vodi to sukobljavanje sa celim svetom, zatvaranje i ništa dobro u tom periodu nismo mogli da očekujemo, kao što i sada imamo nagoveštaje da se ide tim putem. Kao što je rekao kolega Čikiriz, mi iz SPO imamo velike primedbe na rad prethodnog guvernera, ali ako su u tom periodu divljale cene, to nije nikako izgovor za nasilje nad Ustavom i nasilje nad zakonom i za neko drugačije divljanje nekoga ko misli da to može da radi samo zato što ima većinu u ovom parlamentu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, danas biramo guvernera Narodne banke, ali većina diskusija zaobilazi tu temu i govori se i o drugim stvarima.

Pokušaću da se usredsredim samo na ovo pitanje. Smatram da je koleginica dr Jorgovanka Tabaković predložena za ovu funkciju od strane predsednika Republike zato što je u ovom trenutku to najbolje rešenje. Koleginica Jorgovanka ima i stručne i moralne i sve druge kvalitete da bi mogla da odgovori zahtevima koje nameće izbor guvernera.

Ne mogu da se složim sa nekima koji kažu da je svaki predsednik političke stranke mogao da bude predložen za ovu funkciju. Nije tačno. Prvo, ne ispunjavaju ni one najosnovnije uslove koji su predviđeni u statutu, a to je valjda da budu ekonomisti po struci. Koliko znam, većina njih i nisu ekonomisti.

Razumem i želju opozicije da pokuša na svaki način da doskoči vladajućoj većini ili, kako neko reče, jedan novi izraz – kliki da doskoči i da pokuša na svaki način, da ne kažem neku grubu reč, da ublaži kvalitete koje poseduje kandidat koji je predložen od strane predsednika Republike.

Što se tiče koleginice Jorgovane Tabaković, tačno je, bila je ministar u Vladi Mirka Marjanovića i to nije ništa loše, to za svakog od nas treba da bude čast da budemo u svojoj karijeri ministri u Vladi zemlje u kojoj živimo.

Šta je bitno za njeno delovanje u toj vladi? Da uporedimo samo neke činjenice. Ona je bila ministar za privatizaciju, koliko se sećam. Spoljni dug Srbije je tada bio negde oko 6,5 milijardi. Danas je negde preko 30 milijardi, koliko znam. Karakteristično je još za to vreme, sva dobra, sve naše firme su bile sačuvane, a danas smo u situaciji da je mnogo toga, odnosno sve ono što je vredelo da je prodato i da više nije naše.

Setimo se samo da je tada "Lafarž" za Cementaru nudio 640 miliona, a da je ta ista Cementara prodata samo posle par godina za 70 miliona. Ne može da se kaže da je koleginica Tabaković, kao ministar za određenu oblast, radila lošije od onih koji su došli posle nje. Naprotiv, bila je mnogo bolja i uspešnija od njih, jer je znala da sačuva ono što su stvarali naraštaji za dobrobit građana Srbije.

Verujem i hoću da verujem da će koleginica Jorgovanka Tabaković biti najbolji guverner koga je Srbija imala, odnosno koga će imati. Kada danas-sutra dođe neka druga većina i kada se stvore takvi uslovi da Srbiji treba neko ko je bolji guverner od Jorgovanke Tabaković, verujem da će i ona biti srećna da na njeno mesto dođe neko ko će biti bolji i uspešniji i ko će raditi bolje za interese građana Srbije. Nas nikada neće da pogodi to što neko drugi preuzima određenu funkciju.

Što se tiče toga da je ona visoki funkcioner SNS, zbilja ne znam šta to znači visoki funkcioner? Da li to ima veze sa visinom, ili sa mestom koje zauzima u stranci? Ako je sa mestom koje zauzima u stranci, a neko je spominjao ovde da je potpredsednik SNS, koliko znam, a neću da budem izričit pa da kažem – ja tvrdim, ali koliko znam, a znam, SNS uopšte nema potpredsednka. U našem Statutu postoji predsednik i zamenik predsednika. Nemamo potpredsednike. Posle toga je Predsedništvo. Ona jeste član Predsedništva isto kao i ja i ima nas 29 u Predsedništvu. Mislim da to uopšte nije bitno. Ona će najverovatnije i podneti ostavku na te svoje funkcije onako kako nalaže Zakon o Narodnoj banci, ali to ništa neće da utiče na njen rad. Ubeđen sam da će ona savesno da radi taj posao, kao što je i sve do sada radila savesno i poznajući nju, znam da će joj radni dan trajati 24 sata. Sve što radi, radiće u interesu građana Srbije.

Neko je malopre govorio o tome kako će narod da doživi to što će sada ona biti guverner Narodne banke. Voleo bih da je neko napravio anketu da bi se izjasnili građani Srbije, a znam iz predizbornog vremena, kada sam putovao po Srbiji, gde god smo došli, građani Srbije su sa oduševljenjem govorili o njoj. Verujem da će i danas sa oduševljenjem da prime ovu vest da je ona predložena za guvernera i nadam se da će danas i biti izabrana za guvernera. Na to me je uverila jedna činjenica koju sam juče imao prilike da vidim u užičkom kraju, juče sam boravio tamo, gde u razgovoru sa građanima mi reče jedan stariji meštanin, kada smo pričali o tome da će Jorgovanka danas biti predložena, odnosno da će biti izbor guvernera, on mi reče – sinko, da smo je tražili ne bi je našli, ali smo se Bogu molili, pa smo je dobili. Nadam se da će on biti u pravu, da će Jorgovanka zbilja biti najbolji guverner koga je imala Srbija.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospođo Kolundžija, po kom osnovu se javljate?

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Pravo na repliku. Greškom sam rekla da je gospođa Jorgovanka Tabaković potpredsednik stranke. Činjenica je da nema potpredsednika stranke, a da je ona član najužeg partijskog rukovodstva, apsolutno ne isključuje sve ono ostalo što sam rekla. Stoji to da je ona u samom vrhu stranke i da nosi najodgovornije stranačke funkcije, da je ona par ekselans stranački čovek. Formalno, status u samoj stranci, ne menja tu činjenicu koja je zapravo ono što je nedopustivo u celoj ovoj priči.

Demokratska stranka nije htela da se vraća u prošlost i nije htela da ocenjuje moguće učinke buduće guvernerke u odnosu na to šta je bio njen učinak u Vladi, kada je bila u Vladi. Pošto ste vi to pomenuli, onda moram da kažem sledeće. To što je nominalno dug države u to vreme bio manji nego nominalno sada, ne znači da on nije bio 130% u odnosu na BDP, što je tačno. Sada je taj dug do 45%. Kada kažete da je u nominalnom iznosu to bilo manje, to apsolutno ništa ne znači ako uzmemo u poređenju sa BDP, a to je bilo 130%.

Posle te vlade je ostalo 27 neisplaćenih penzija, 24 neisplaćena socijalna davanja svim korisnicima socijalnih usluga, milijarde stare devizne štednje. Ako sada već govorimo o tome, treba li biti ponosna što je u toj vladi, ovi rezultati pokazuju da nimalo razloga za ponos nema.