Šesto vanredno zasedanje , 06.08.2012.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

06.08.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Gospođo Gerov, izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Meni je prvo drago da niste demantovali to vezano za departizaciju, a to da li sam stručna ili nisam za poslove Narodne banke, nisam, jer nisam ekonomista, ja sam diplomirani inžinjer elektronike. Kad sam govorila, nisam govorila o HOV jer znam kakve sve Narodna banka kupuje HOV, već smo govorili isključivo o HOV na sekundarnom tržištu, jer smo imali izjavu bivšeg guvernera da on to svoje pravo nije koristio.

Ukoliko je on u toj svojoj izjavi obmanuo nas ovde poslanike, onda mogu da se izvinim i da kažem da  sam rekla neistinu. Govorila sam isključivo o tim HOV.

Što se tiče direktora Uprave za nadzor, mi smo imali prilike u novinama da vidimo da će to biti kadar G 17 plus. Mnogo puta već se desilo ovde, kada smo pričali o guverneru, i uvek je bilo postavljeno pitanje – odakle vam to ime i prezime? Evo sada se upravo potvrđuje da je Jorgovanka Tabaković kandidat za guvernera.

Da li želite da mi kažete da direktor uprave za nadzor, gospodine Iliću, neće biti kandidat G 17 plus? Onda me demantujte i kažite da sam izrekla neistinu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Vladimir Ilić, replika. Izvolite.

Vladimir Ilić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ipak ne razumete, žao mi je ali moram da vam kažem, Narodna banka će kupovati hartije od vrednosti na sekundarnom tržištu. Znači, očigledno to ne razumete, ne razumete ni šta je sekundarno tržište, ali ste se ogradili, rekli ste da niste kvalifikovani, pa vam ne zameram puno.

Kad je u pitanju departizacija, niste mi odgovorili koje je to ime o kome govorite, a da ga ja ne znam. Ja sam visoki funkcioner G 17 plus i ja bih to morao da znam. Ja ne znam. Ili sam ja neobavešten ili vi spekulišete oko tog imena. Dužni ste ovde izvinjenje ukoliko se ispostavi da to što ste govorili, najavljivali, spekulisali nije tačno.

Što se tiče departizacije, pozivam sve vas, naravno pozivam i građane Srbije i medije da, vezano za ona postavljenja u ministarstvima kojima rukovode funkcioneri G 17 plus komentarišete, iznosite javnosti sve činjenice oko kandidata, da li jesu ili nisu visoki funkcioneri ili članovi stranke, da li su profesionalni ili nisu profesionalni i u tom smislu imaćemo svi prilike da vidimo i kako će biti imenovani, kako će biti birani na konkursima i ko su kandidati. Zato vas molim da ne prejudicirate i da unapred ne optužujete nekoga za nešto što nije ni pokušao da uradi.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Veroljub Arsić se javio za reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, vidim da je još uvek aktuelan taj član 18. izmena i dopuna Zakona o Narodnoj banci. Pokušao sam da ukažem da narodni poslanici ipak ne šire, da ne pokušavaju da dovedu građane u zabludu da će devizne rezerve da budu trošene na sekundarno tržište hartija od vrednosti.

Narodna banka ima više instrumenata prikupljanja sredstava i održavanja rezervi, osim zdravih rezervi, a to je ono što ima, kao svoje depozite kod drugih banaka, zlatne rezerve itd, u devizne rezerve i rezerve Narodne banke spadaju i sredstva koja su deponovana od strane poslovnih banaka. Na sekundarnom tržištu, često poslovne banke kupuju državne hartije od vrednosti, a onda Narodna banka promeni, zbog svoje monetarne politike, kolike rezerve treba banke da polažu u Narodnu banku. Tada može banka, poslovna banka, umesto gotovog novca ili nekog drugog agregata, da položi državne hartije od vrednosti kao garanciju. To je rađeno i to nije sporno. Ne ulazimo u princip da se iz deviznih rezervi kupuje na sekundarnom tržištu, nego da se polaže kao garancija.

Koja je korist? Banka je zadržala svoj deo efektive, s jedne strane, s druge strane prirast, odnosno kamata koju država treba da plati banci, ne pripada više banci, nego Narodnoj banci. Sasvim logični načini razmišljanja i metode zaštite poslovanja Narodne banke i države.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Radmila Gerov, izvolite.

Izvinite, povreda Poslovnika, Saša Milenić. Izvolite.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Podsećam vas, predsedavajuća, da sam upravo objasnio, a koleginica Gerov to i potvrdila, da mi 104. član Poslovnika garantuje pravo na repliku, u slučaju kada se pogrešno interpretiraju stavovi koje sam upravo ja iznosio, a još mi niste dali to pravo na repliku.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Član 104. stav 2. kaže ...

(Saša Milenić: Prvi stav.)

Prvi stav – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.

Stav 3. kaže – o korišćenju prava iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Molim da se, ukoliko sporite da je ovde reč o učinjenoj povredi Poslovnika, Narodna skupština u danu za glasanje o tome izjasni ...

(Predsedavajuća: Slažem se.)

... jer naše pravo na diskusiju ipak određuje Poslovnik, a ne bilo čija instrukcija ili bilo čija namera o tome, ko bi ovde smeo da govori, a ko ne bi smeo.