Šesto vanredno zasedanje , 06.08.2012.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

06.08.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Hvala.

Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici,  ne sumnjam da ćemo danas izabrati gospođu Jorgovanku Tabaković na mesto guvernera Narodne banke Srbije. Ne sumnjam ni da će izbor gospođe Jorgovanke Tabaković obezbediti najširu moguću podršku u parlamentu Republike Srbije. Ovo vam govorim, verovatno i subjektivno, jer mi je velika čast što sam  zajedno sa gospođom Jorgovankom Tabaković radio na stvaranju SNS, jer mi je velika čast što mi je gospođa Jorgovanka Tabaković sve ove godine i koleginica, i saradnica, a nadasve i prijatelj.

Međutim, na današnje obraćanje vama, i srpskoj javnosti, me je podstakao kolega iz jedne opozicione stranke u parlamentu Republike Srbije. Iz razumljivih razloga ne mogu da imenujem kolegu. Mogu samo da kažem da nije iz DSS. Sreli smo se jutros na hodniku u Domu Narodne skupštine i glasom koji je bio polušapat mi je rekao da zbog stranačke discipline ne može da glasa za Jorgovanku Tabaković, ali još više ne može da glasa ni protiv Jorgovanke Tabaković za mesto guvernera Narodne banke Srbije i zbog toga neće biti u sali u trenutku glasanja.

Mislim da je to dovoljan dokaz podrške koju gospođa Jorgovanka Tabaković ima i u parlamentu Republike Srbije, i kod stručne javnosti, a najviše kod građana Republike Srbije.

Nemam nikakvu sumnju da će gospođa Jorgovanka Tabaković posao guvernera Narodne banke Srbije obavljati predano, odgovorno, da će biti posvećena tom poslu mnogo više od gospodina Šoškića i od mnogih bivših guvernera.

Ono što će biti moja jedina sugestija budućoj guvernerki, kako zbog što kvalitetnijeg budućeg rada, tako i zbog ne zaborava, je da se izvrši jasna primopredaja dužnosti. Bivši guverner i rukovodstvo Narodne banke Srbije i njena monetarna politika nisu uspeli da ostvare ni jedan od pet zacrtanih funkcija. Upravljajući novcem i kamatnim stopama, u prethodnom periodu nisu obezbedili stabilnu, nisku stopu inflacije, a samim tim onemogućili su i privredi, i građanima Srbije da u povoljnom ambijentu ostvare održiv ekonomski razvoj. Narodna banka Srbije ima obavezu da vodi računa i o vrednosti nacionalne valute i da jača poverenje u dinar.

Međutim, šta je realnost? Za samo pet meseci na osnovu rasta deviznog kursa, privreda je zaduženija za više od 2,5 milijarde evra, a građani po istom osnovu za više od 700 miliona evra. Kada tome dodamo cifru od milijardu i po evra potrošenih deviznih rezervi sagorenih na neuspešne intervencije u cilju odbrane deviznog kursa, ispada da smo za samo nekoliko meseci zaduženiji za skoro pet milijardi evra. I to zbog loše politike nezavisne Narodne banke Srbije.

Nivo deviznih rezervi je trenutno 10,15 milijardi evra i za godinu dana taj nivo deviznih rezervi je opao za skoro dve milijarde evra. O problemima u efikasnom obavljanju platnog prometa, i kontroli rada poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija, kao što je "Razvojna banka Vojvodine", "Metals banka", da i ne govorim. Osamdeset i pet miliona evra novca poreskih obveznika, novca građana Republike Srbije je potrošeno na formiranje nove "Agrobanke". Na dnevni red dolazi tamponiranje minusa od preko 300 miliona evra, ali one stare "Agrobanke".

1Mislite li da to mora da ostane bez odgovornosti. Bilo kakve odgovornosti. Neko će morati da odgovara za sve to. Od početka godine na osnovu prodaje dužničkih papira prodato je 76 miliona evra ili sedam puta manje nego u istom periodu prošle godine. Odliv stranih direktnih investicija ove godine je na nivou 372 miliona evra.

Međutim, iz današnje debate sam video i čuo da narodnim poslanicima iz bivšeg režima do tih tema nije ni stalo. Nisu vam bitni problemi koji su od životnog značaja i za građane i za privredu Republike Srbije, a koje složićete se NBS, bivši guverner Šoškić nisu uspeli da reše.

Vas gospodo boli nešto drugo. Vas gospodo iz bivšeg režima boli što je gospođu Tabaković predložio predsednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, čovek koji je održao reč i postao predsednik svih građana, a ne političke stranke. Vama je problem što je taj predlog došao sa Andrićevog venca, odakle je i trebao da dođe, a ne iz Krunske ulice, odakle je došao predlog za bivšeg guvernera, gospodina Šoškića.

Pred gospođom Tabaković je veliki i odgovaran posao i ja joj želim svu sreću u obavljanju tog posla, i zbog građana Republike Srbije, zbog svih nas. A vama gospodo iz bivšeg režima želim da se probudite iz sna dugog 12 godina, da shvatite da niste uspavala lepotica i da prihvatite realnost, koja se zove, da ste bivši režim. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Poštovana potpredsednice, poštovani narodni poslanici, LDP je već govorila da su izmene i dopune Zakona o NBS ovoj zemlji doneli partijsku banku, jer NBS više nije nezavisna.

Uvođenjem direktora uprave za nadzor sa ovlašćenjima koje ima, jasno možemo da kažemo da će ova banka imati u stvari dva guvernera. Odgovorni kandidat za guvernera bi podneo ostavku na poslaničko mesto i na funkciju u stranci. To do sada nije urađeno jer smo mi dobili izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, gde je baš izvestio gospođa Jorgovanka Tabaković, koji je zasedao jutros i gde je prestala funkcija Aleksandra Vulina.

Vladajuća većina je amandmanom brisala sporni član zakona da NBS može da kupuje hartije od vrednosti na sekundarnom tržištu, a što predstavlja mogućnost indirektnog kreditiranja države. Na istoj sednici smo imali prilike da čujemo, od strane vladajuće većine, da je bivši guverner rekao da je moguće po zakonu, ali da on to nije radio.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas da omogućimo gospođi Gerov da govori.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Da li je povlačenje ovog člana, da NBS može da kupuje hartije od vrednosti na sekundarnom tržištu bila samo maska na primedbe koje je imala Svetska banka, EU i Evropska komisija, i da li će nova guvernerka to pravo koristi ostaje da vidimo.

Podsetila bih građane Srbije da je SNS u svojoj beloj knjizi i programu za izbore obećala građanima, citiram – u ovom trenutku najvažniji zadatak SNS je da spreči neekonomska zaduživanja kojima će se kupovati socijalni mir i opstanak postojeće koalicije na vlasti. Mi danima od vaših koalicionih partnera imamo prilike da čujemo i slušamo o novom zaduživanju. O departizaciji, ne želim ni da govorim. To je bila šarena laž za izbore i o tome su se već jasno izjasnili JS i URS.

Na kraju želim da kažem i to da se nadam da će novi i budući guverner sprovoditi politiku NBS, čiji je osnovni cilj da definiše stabilnost cena tj. inflaciju, kako za šest meseci ili za godinu dana ne bi imali inflaciju u vrednosti od 30%. Nadam se da guverner neće dozvoliti da kurs evra skače, kao što je do sada bilo, uvek pred kraj meseca između 28. i 30. u mesecu kada svi građani otplaćuju kredite svoje stambene, koji su zaduženi u evrima i naplaćuju se istovremeno krediti privrednih subjekata. Ja se zaista nadam da kurs evra od sada neće skakati u tom periodu i time dodatno opterećivati već prezadužene građane i privredu.

Teško mi je da verujem da će se gospođa Tabaković ipak moći, kao funkcioner stranke, imati u stvari dovoljno hrabrosti i spremnosti da se odupre željama Vlade, jer je njena stranka sastavni deo Vlade, a posebno željama Mlađana Dinkića, koji će faktički biti drugi guverner, a što će postati preuzimanjem funkcije direktora uprave za nadzor od strane G17 plus.

Obzirom da je gospođa Tabaković još uvek narodni poslanik, ona je danas trebala da bude ovde u klupama sa nama i da nam odgovori ban na neka jednostavna pitanja i da nam otkloni sumnju, da li će se i na koji način trošiti državne rezerve. Da li će NBS iskoristiti mogućnost da kupuje hartije od vrednosti na sekundarnom tržištu? Kakav će biti kurs evra? Kakve će biti kamatne stope? Kakva će biti monetarna politika NBS? Ona je tu mogućnost imala. Da je želela mogla je da je iskoristi. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Vladimir Ilić, pravo na repliku. Izvolite.

Vladimir Ilić

Ujedinjeni regioni Srbije
Gospođo Gerov, Mlađan Dinkić je već bio guverner i nema nameru da to bude i po drugi put. Voleo bih da mi saopštite i vi, i svi ostali koji su ovde komentarisali da kandidata za tog famoznog direktora za nadzor banaka, da mi saopštite to ime, jer bih voleo da znam,  jer to ime ne znam. Ako već znate o kome se radi, znate da je već određen i predložen, ja to ne znam, pa bih voleo da znam da ne bi spekulisali oko toga.

Da vam kažem nešto vrlo stručno, očigledno da niste upućeni. Narodna banka je kupovala i kupovaće HOV, to joj je posao. Radi se o tome što Narodna banka u svom portfoliju, odnosno u deviznim rezervama drži različite oblike efektive, od efektive gotovine, do depozita u  Centralnim bankama drugih zemalja, pa do prvorazrednih HOV, koje su svakako sastavni deo deviznih rezervi, tu nema nikakve dileme.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Gospodine  Mileniću javili ste se ali nemate pravo na reč.

Izvolite gospođo Gerov.

Izvinite, povredu Poslovnika je prijavio, znači imamo prednost.

Izvolite.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Članom 103. reklamiram povredu Poslovnika po članu 104, u kojem se kaže da interpretiranje stavova narodnog poslanika, koje nije verodostojno da je interpretiranom poslaniku pravo na repliku.

Prethodni diskutant tvrdeći da su i URS negirali u kampanji zastupan princip departizacije, prepoznajem, izvinjavam se ako grešim, mislim na diskusije iz rasprave u pojedinostima sa prethodne sednice koje sam ja ima, pa bih tim povodom želeo samo i da repliciram.