Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 30.10.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Atlagiću, hoćete li da mi kažete da ste opet na temi? Pričamo o deviznoj štednji sada.
Molim vas da se vratite na temu.
Pričate 22 minuta i šest sekundi.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsedavajuća, koristim vreme poslaničke grupe.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas, vratite se na temu samo. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Molim vas, pa govorim o pravima, na dnevnom redu je migracija, migranti i njihova prava, neka procene pravnici i građani Srbije i Vlada.
Molim vas, nemojte me prekidati.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Atlagiću, ja sam odgovorna za vođenje ove sednice. Dakle, na meni je trenutno da procenim da li ste na temi ili niste na temi. Molim vas da mi dozvolite, ako mislim da niste, da vam to i saopštim.
Molim vas da se vratite na temu.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Vi meni saopštite, ovo nije prvi put.
Nemojte me prekidati, molim vas. Ja sam na temi, to pravnici i predstavnik Vlade vrlo dobro zna.
Radi se o isplati devizne i dinarske štednje prognanih Srba ili, ako hoćete u prevodu, migranata. Na dnevnom redu je Zakon o migracijama. O čemu da govorim onda? Da li hoćete da govorim drugim jezikom? Hoćete engleski, hoćete ruski, pa da se razumemo?
(Neđo Jovanović, s mesta: Povreda Poslovnika.)

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Atlagiću, pošto je ova diskusija već krenula u nekom pravcu, a imam povredu Poslovnika odavde već, ja vas molim da završite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Nemam nameru da završim dok ne iznesem sve probleme migranata poteranih ratom, a to znači i Srba koji danas gledaju ovo, a prethodne vlade nisu imale namere da ovo reše.
Gospođo predsedavajuća, ako imate nameru, ja ću prekinuti, ali neću da prekinem pošto znam da govorim u skladu sa Poslovnikom.
Ovo nije prvi put da me prekidate, i prošli put ste me prekinuli na sednici.
Dakle, govorim o Zakonu o migracijama i o Komesarijatu za migracije i izbegla i raseljena lica i o delokrugu rada.
Gospodo poslanici, da li govorim o tome ili ne?
(Neđo Jovanović, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Molim vas, nemojte me prekidati.
Predsedavajuća, recite, molim vas, narodnom poslaniku da mi omogući da iznesem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Nisam vam oduzela reč, samo nastavite. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Umirite narodne poslanike.