Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.11.2012.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

2. dan rada

23.11.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Ukazujem na povredu člana 27. od strane predsedavajuće, to je član koji je obavezuje da se stara o redu na sednici i na netačnu tvrdnju iznesenu o izostanku staranja o redu, da članu Vlade ne može biti izrečena opomena. I te kako može.
Svaki učesnik sednice je ravnopravan. U pravilima koja nas obavezuju, ne razlikujemo se ni po jednom osnovu, bez obzira da li smo narodni poslanici, da li smo predsednici poslaničkih grupa, da li smo ovlašćeni predstavnici, da li smo ministri ili smo predsednici i potpredsednici Vlade.
Ministar Dinkić se preigrao i rešio da zabavlja socijalne mreže, slikanje i kvalifikacijama i diskvalifikacijama narodnih poslanika. Ako to nije stvar koja Skupštinu na bilo koji način remeti, nemam ništa protiv da odlučite da je to u redu, pa da koliko već sutra svi donesemo laptopove u salu i da krenemo da slikamo razne poslanike u raznim pozama kada ne paze i da komentarišemo, ako je to demokratija koju promoviše ministar Dinkić, zabavljajući se i unutar sale i van sale na socijalnim mrežama.
Dakle, odluka je na predsedavajućem da li će opomenu za takvo ponašanje da izrekne ili ne, ali član 27. koji podrazumeva staranje o primeni svih članova Poslovnika, podrazumeva i opomenu deranima i devojčicama koji misle da znaju reda, ali ne znaju stvari. Dešava se. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Čomić.
Dakle, opomena je regulisana članom 109. Poslovnika. U članu 109. Poslovnika se kaže da se opomena izriče narodnom poslaniku, pa su navedeni slučajevi u kojima se izriče opomena.
To o čemu je gospođa Kolundžija govorila, nisam se u to uverila i nisam imala priliku da vidim to. Dakle, ne mogu na osnovu nečega, ne kažem da ne bih mogla, ali da bih mogla bilo koga da opomenem u vezi sa bilo čim, moram da se uverim u to.
Po Poslovniku, gospođa Kolundžija. Izvolite.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Pozivam se na član 8. i na član 103.
Vi ste obavezni da se starate o redu na sednici Narodne skupštine. Ako je vama potrebno vreme da se uverite da se ovakvo ponašanje desilo, molim vas da odredite pauzu, da se uverite da se to desilo i na osnovu toga da preduzmete mere koje su adekvatne u slučaju kakav je ovaj.
Najlepše vas molim, zato što ako jedanputa dozvolimo da se ministri na ovakav način ismevaju Narodnoj skupštini, više nikada nećemo imati pravo da od bilo koga u ovoj skupštini tražimo da se ponaša poštujući ovu instituciju. Prvi koji treba da poštuje ovu instituciju jesu narodni poslanici, ali isto tako i ministri.
Molim vas, napravite pauzu, proverite da li je tačno ovo što govorim. Ako sam ja pogrešila, ja ću se izviniti. Ali, ako je tačno, onda neka se, najmanje što može da uradi jeste da se ministar izvini za ovo ponašanje, koje se ne može nazvati čak ni detinjastim.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, Aleksandra Jerkov.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Aleksandra Jerkov

Zahvaljujem, gospođo potpredsednice.Reklamiram član 107.
Ako niste imali prilike da se uverite u to šta je Mlađan Dinkić napisao na svom Tviter nalogu, trebalo je da reagujete sada dok je gospođa Kolundžija govorila i da ga opomenete zbog toga što se smeje sve vreme. Njega i dalje zabavlja ova situacija. Veruje da je veoma zabavno to što je uradio.
Ukoliko niste mogli da se uverite u njegovo ponašanje na socijalnim mrežama, mogli ste da se uverite u njegovo ponašanje ovde u ovoj sali, koje je krajnje neprimereno, koje vređa Narodnu skupštinu, koje vređa dostojanstvo Narodne skupštine, narodnih poslanika, a samim tim, i građana koji su za nas glasali.
Predlažem vam da, ukoliko mislite da niste u mogućnosti da objektivan način i dalje vodite ovu sednicu s obzirom na to da se radi o predsedniku vaše stranke, da se izuzmete iz ove rasprave i prepustite gospodinu Popoviću da predsedava Skupštinom, jer verujem da će to raditi na način koji će nam svima omogućiti da bolje sagledamo ovu situaciju, jer očigledno da imate jedan apsolutno ne kritički i pristrasan odnos koji ne priliči ni narodnom poslaniku, ni potpredsednici Narodne skupštine.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Ko se javio za povredu Poslovnika, samo da vidim?
Povreda Poslovnika,Nenad Konstantinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Demokratska stranka
Poštovana predsedavajuća…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Prekidam sednicu i pravim pauzu od 10 minuta, dok se ne uspostavi red u Narodnoj skupštini.  
(Posle pauze.)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da počnemo sa radom. Dozvolite mi da vas, kao predsedavajući, zamolim da smirimo situaciju i da se u ime predsedavajućeg izvinim za nastale nesporazume. Mislim da bi bilo dobro da nastavimo sa radom po dnevnom redu i da prekinemo sa isterivanjem pravde. Ha kraju krajeva, pitanje je gde je pravda.
Reč ima narodni poslanik Ivan Joković.
(Nada Kolundžija, s mesta: Želim da govorim po povredi Poslovnika.)
Ako stvarno insistirate, onda određujem pauzu od 10 minuta.
Molim šefove poslaničkih grupa da dođu u Salu I.
(Posle pauze.)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Reč dajem ministru Dinkiću. Izvolite.