Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.11.2012.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

2. dan rada

23.11.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pošto vidim da je Narodnu skupštinu ili deo Narodne skupštine uvredio tvit koji sam objavio na društvenim mrežama, želim da kažem da sam očekivao da u ovoj raspravi klupu budu dupke pune kritičara budžeta. Želeo sam da javno zabeležim ono što je bio moj osećaj u trenutku rasprave, da me hvali vladajuća koalicija, a da nema u ovim klupama nikoga iz nekada najveće stranke.
Ako je to nekoga uvredilo, ako je ta istina bilo koga uvredila, najdublje mu se izvinjavam, a izvinjavam se i Narodnoj skupštini Republike Srbije ukoliko je povređena institucija. Nije mi bila namera bilo koga da uvredim, iako sam i sam bio uvređen činjenicom da se rasprava o aktu za koji svi govore da je najvažniji zakonski akt u državi odvija maltene bez jednog velikog dela opozicije. To možda prija nekome, možda nekome prija da prođe rasprava bez mnogo polemike, ali meni ne prija. Ja sam čovek koji voli kritiku i volim da ako imamo argumente da ih usvojimo.
Dakle, pominjanje dva anonimna lika je bio žargon koji se koristi na Tviteru. Nisam imao nameru nikoga da uvredim. Ako su ta dva poslanika, čija imena zaista ne znam, uvređena, lično se njima izvinjavam, a Skupštini Srbije svakako ukoliko smatra da je povređeno njeno dostojanstvo. Nisam znao za pravila da ne treba i ne može Tviter da se koristi, jer je to javno sredstvo komunikacije, jer je direktan prenos, ali ukoliko Skupština smatra da je korišćene Tvitera uvreda, to više neću koristiti tokom trajanja rasprave.
Ponavljam još jednom, ako sam uvredio Skupštinu, izvinjavam se, ali mislim da sam postigao cilj jer se kompletna poslanička grupa vratila u klupe.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragoljub Mićunović.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
Javljam se zbog povrede ugleda Skupštine. Bilo bi dobro da ministar Dinkić čuje kakva je bila reakcija Kolegijuma …
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Izvinjavam se, gospodine Mićunoviću.
Molim narodne poslanike za tišinu, hoćemo da čujemo narodnog poslanika šta govori. Ne mogu da naslućujem šta čovek priča. Prema tome, dajte malo pažnje.
Izvolite, gospodine Mićunoviću.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
Ovo je dom koji predstavlja narodni suverenitet, najviši dom. Ministre bira ovaj dom i svuda u svetu moguće je i normalno da su poslanici grubi i da oštro napadaju Vladu kao svoje činovnike, jer su ih oni birali, ali je neuobičajeno, nedozvoljivo da ministri vređaju poslanike. Time remetimo normalnu podelu vlasti i hijerarhiju vlasti. Zato taj presedan ne sme da ostane.
Nekada sam sedeo na mestu tog predsednika i izbacio sam iz sale ministra odbrane kada se nedolično poneo. Prema tome, nisam branio ni sebe, ni nikoga, osim što sam branio suverenitet Narodne skupštine. Ako neko nije u stanju da vidi da to što je radio jeste vređanje Skupštine i ne može ministar naterati poslanika da ga slušaju. Šta ako je bila poluprazna sala? Oni na to imaju prava. Reći će – dosadno nam je da ga slušamo, po tri sata svako objašnjenje. To je njihova stvar, ali nije njegova stvar da to stavi na Tviter i da kompromituje, vređa i na bilo koji način degradira parlament koji ga je izabrao.
Prema tome, ovo izvinjenje smatramo nekorektnim, netačnim i ukoliko ministar Dinkić ne shvati da je povredio parlament, što je bila konstatacija celog Kolegijuma, onda predlažem da prekinemo rad i da u ponedeljak nastavimo, nadam se i u drugačijem sastavu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Predrag Marković.

Predrag Marković

Hvala vam, gospodine predsedavajući.
Kao što znate, moraću da citiram nekoliko članova na koje se pozivam, a to vreme nije moguće uračunavati u vreme govora. Javljam se po članovima 1, 27, 103. do 111. Poslovnika, koji su povređeni u trenutku prekida rada ove Skupštine, za šta nije postojao ni jedan osnov. Zašto? Član 1. kaže – Ovim Poslovnikom uređuju se organizacije i rad Narodne skupštine i način ostvarivanja prava i dužnosti narodnih poslanika u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini, u daljem tekstu zakonom.
U skladu sa tim, onaj ko je u tom trenutku predsedavao, prvo posle omaške, pretpostavljam da je u pitanju lapsus da nije moguće izreći opomenu ministru, moguće je. Kao što znate, predsedavao sam i prava opomena koju sam izrekao je tadašnjem ministru Mlađanu Dinkiću, a druga je tadašnjem ministru Velimiru Iliću. Zašto? Zato što su povredili na sednici Narodnu skupštinu, odnosno uvredili su narodne poslanike. Isto se odnosi na sve učesnike sednice i ako neko pravi nered u Skupštini predsedavajući je dužan da ga opomene da krši, ne samo Poslovnik i sve ove članove, već i Zakon o Narodnoj skupštini koji u članu 11. garantuje javnost rada. Taj član kaže – Javnost rada Narodne skupštine se obezbeđuje stvaranjem uslova za televizijske i interne prenose sednica Narodne skupštine, konferencijama za novinare, izdavanjem zvaničnih saopštenja, omogućavanjem praćenja rada Narodne skupštine od strane predstavnika sredstava javnog informisanja, posmatrača domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija i zainteresovanih građana…
(Predsedavajući: Vreme, gospodine Markoviću.)
Upravo čitam nešto što nije moguće da se uračuna u vreme, ovo je citat.
… uvidom u stenografske beleške i zapisnike sa sednica Narodne skupštine, na internet stranici Narodne skupštine i na druge načine u skladu sa zakonom i Poslovnikom.
U skladu sa tim, i pre nego što je ovaj zakon donet, gospodine predsedavajući, građani Srbije, a neki i profesionalno, pokojni Draško Gagović, ulažući ogroman profesionalni trud, slikao je narodne poslanike u trenutku kada čačkaju nos, kada čačkaju uho, na različite načine, samo da bismo obezbedili javnost rada. U skladu sa tim, ako neko misli da zbog toga što je obožavalac nekoga, neko obožava RTS, neko obožava Mlađana Dinkića, ne znam šta je Mlađan Dinkić uradio na Tviteru, ali svako ima pravo da piše komentare u odnosu na ono što vidi tokom obezbeđivanja javnosti rada Narodne skupštine. U slučaju … (Isključen mikrofon.)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nada Kolundžija. Izvolite.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, zaista mislim da je u vašim rukama mogućnost da ovo prekinete.
Dakle, s obzirom na to, pozivam se na član 107. i član 8. i obavezu da se poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Dakle, ukoliko ministar ne smatra da je potrebno bez obzira na to što je Kolegijum zajednički zaključio da treba da se izvini. Ako ne smatra da je potrebno da se izvini, molim da se sednica prekine i da se nastavi u ponedeljak. Zaista u uslovima koji će omogućiti da raspravljamo o ovom aktu na način koji taj akt zaslužuje.
Dakle, da nije postojala loša namera, moram da kažem zao pokušaj da se diskvalifikuje Narodna skupština onda bi ministar znao da od ukupnog broja prijavljenih 17 poslanika Demokratske stranke se prijavilo za diskusiju, ali još uvek nije stiglo na red. Dakle, ja ne govorim o tome da je on uvredio samo DS on je uvredio parlament, zato što je nezamislivo da poslanik slika i na uvredljiv način komentariše rad parlamenta, o tome se radi, a ne o tome da li je neka poslanička grupa uvređena ili ne.
Molim vas, ako ministar neće da se izvini na način na koji ovaj parlament zaslužuje, da prekinete ovu sednicu.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Molim vas, koliko sam čuo ministar se izvinio. To što se metodologija i način njegovog izražavanja možda vama ne dopada, ali je činjenica da se on izvinio parlamentu i naglasio dvojicu poslanika koje je slikao.
Prema tome, na neki način se on izvinio. Možda se to vama ne dopada, ali izvinjenje postoji. Možete se sad ljutiti, možemo sada nekog da razgolitimo, možemo i ovako i onako, ako hoćete da terate mak na konac, ali je činjenica da se ministar izvinio.
Gospodo, završavamo danas sa radom. Nastavljamo sa radom u ponedeljak u 10,00 časova.