Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 03.04.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

5. dan rada

03.04.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 12:20 do 21:40

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Ovo je postalo potpuno besmisleno i neću se više javljati, niti će iko iz DS. Uopšte neću da komentarišem ovaj prethodni nastup kolege jer je ispod svakog nivoa, kao što je ispod svakog nivoa merenje toga da li je neko bio na četvrtoj, prvoj, petoj godini. Znate šta bih ja sad mogao da kažem za predsednika Republike, pretpostavljate, pa neću reći. Mislim da je čak bolje da ne kažem, ali kao da sam rekao.
Ono što je sigurno je da takve kvalifikacije neće pomoći Srbiji u ovoj situaciji, kao što neće pomoći ni kvalifikacije da je ovo najveća katastrofa u istoriji, da gospodin Marko Đurić izlazi i plačnim glasom saopštava da je narod pomislio da nas, maltene, bombarduju, kao što neće pomoći ni situacija u kojoj niko ni sa kim ne razgovara, a napada se parlament zato što želi da čuje šta je ta ponuda. Čak mislim da je to potpuno legitimno, zato što niko ne želi da odmogne već hoće da pomogne, a naročito hoće da pomogne da se postigne dogovor, a ne da se ne postigne dogovor, da budem precizan.
Znači, tu se razumemo? Otkud sad da kao postoji neka fiksacija? Prvo, ne postoji nikakva fiksacija. Mi smo dužni, kao predstavnici građana, da kažemo da je danas izašao mlađi Mišković iz zatvora, i to je činjenica, i da je to sada problem, kao što je problem da niko, niko-slovima, brojem-nula, u ovoj zemlji nije uhapšen za krivično delo korupcije. Niko. I kada to kažem ja vama, vi znate da je to činjenica. Jeste za zloupotrebu službenog položaja i druga opasna krivična dela, ali ja to sad kad vama kažem, e to je problem ove zemlje.
Vi mislite da ja sada nešto imam protiv vas? Nemam. Samo hoću, kao i cela Demokratska stranka, da stvari nazovemo celim imenom, da se ne pravi fama, da se ne pravi vladavina jednog čoveka, nego da svi stanemo, pa da pomognemo ako je pomoć potrebna.
(Predsednik: Vreme.)
Ako nije, onda nam tako recite. Ali, ne dozvoljavamo stigmatizaciju, paušalne ocene, stereotipe, lažne optužbe. To nije u redu. To nikad od nas nećete čuti prema vama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika gospodin Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Hajde sada da vidimo da li sam dobro shvatio neke stvari. Da li to znači, gospodine Stefanoviću, da ste vi sada rekli – da, spremni smo kao odgovorni ljudi da vidimo šta je stavljeno i kakva je dilema stavljena pred nas kao državu, kao društvo, kao Vladu, kao narod, zajednički ćemo doneti tu odluku? Ma kakva  bila odluka koja će se doneti, neće biti laka i mi smo to govorili iskreno. Neće biti razloga ni za slavlje, ni za parade nigde, ali ćemo je doneti zajedno uz razumevanje za situaciju u kojoj smo se našli.
Ova Vlada Republike Srbije nije propuštala prilike. Ova Vlada Republike Srbije se odmah uhvatila u koštac sa najznačajnijim i najvećim problemima. Međutim, iz vaše priče, naročito iz priče vaših kolega, takvu dobru volju nisam mogao da prepoznam. Prepoznao sam samo pokušaj zarađivanja sitnih dnevno-političih poena koji će se zaboraviti već kroz pola sata, ali vas, evo, odgovorno pitam i gledamo se u oči kao odgovorni i odrasli ljudi – da li ste vi spremni da svi zajedno stanemo u jedan red, da donesemo tešku odluku u narednih 96 sati? Na takav poziv je, ako ste pažljivo slušali, a verujem da ste pažljivo slušali, pozvao i gospodin Aleksandar Vučić. Da li ste spremni za tako nešto? Da li ste spremni da zajednički donesemo takvu odluku?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Zaista se izvinjavam, i svim kolegama poslanicima i predsedniku Skupštine što uzimam reč, ali mislim da je bilo direktno pitanje, pa je red. Ima tu nekoliko stvari.
Prvo, Demokratska stranka je uvek, i sad i biće spremna da preuzme odgovornost. Mi ne moramo da učimo šta znači reč odgovornost. Znači, to je, kako da kažem, kucati na otvorena vrata. Prvo to da razjasnim.
Druga stvar, činjenica je da nas do sada niko ništa nije pitao, tražio pomoć, tražio podršku, tražio savet, tražio mišljenje. Imali ste neke ljude na srednjem i nižem nivou koji su pušteni u medije da govore najveće, najgnusnije laži, konstrukcije. Govorim samo o ovom procesu, o Demokratskoj stranci. Samo o ovom sad pričam. Ovakve poruke ozbiljnog tipa poziva na jedinstvo nije bilo.
Treća stvar, vas su građani birali da rešavate probleme. Vas su građani birali da donesete promene. To isto morate da prihvatite kao činjenicu, da ne možete u ovoj situaciji sad da kažete – ne znamo šta da radimo ili nemamo pojma gde ćemo i nećemo da prihvatimo odgovornost. Odgovornost je vaša, ali smo mi spremni u interesu ove zemlje, u svemu, u svakom pitanju, na svakom mestu da pomognemo, da kažemo, da stanemo šta god treba da se uradi.
Prema tome, ima tu ljudi koji su iskusili i krajnu tačku politike nekih od vas iz prošlosti. Kad kažem krajnu tačku, mislim na rat.
Prema tome, to su situacije koje se moraju izbeći. Radost ekstremnih političkih struktura u Srbiji neuspehom vam je, gospodo, najbolji pokazatelj da ovo mora bolje, da mora ozbiljnije, da mora jasno preuzeti se odgovornost i rizik i kada nije popularno. Kada vam to neko kaže, onda se ljutite. Tu je moj problem i tu je problem DS.
Nema niko ništa da zameri ovoj stranci na držanju. Ne postoji kalkulacija. Da je bila kalkulacija, lako bismo mi rekli puno toga negativnog za ovaj proces, budite sigurni.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po poslovniku, narodni poslanik Dejan Radenković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Hvala, poštovani predsedniče.
Prekršen je član 106. stav 1. Ako treba kolegama da pročitam, ja ću ga i citirati – govornik može samo da govori o onoj tački koja je na dnevnom redu.
Molim vas, predsedniče, da prekinete sa ovom raspravom. Nećemo da slušamo ko je predložio, ko nije. Pa svi smo se zajedno usaglasili da predložimo formiranje anketnog odbora.
Molim vas da nastavimo sa dnevnim redom i da ovu raspravu polako privedemo kraju. Apelujem na kolege, a oni ako hoće da nastave, neka nastave. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Rističević sat vremena ne može da dođe do reči. U želji da se omogući da on dođe do reči molim gospodina Stojanovića ako hoće da odustane od povrede Poslovnika i da damo reč gospodinu Rističeviću.
(Momir Stojanović, s mesta: Ne mogu da odustanem od reči.)
Ne možete?
Reč ima narodni poslanik Momir Stojanović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Momir Stojanović

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, prošli put sam vas poslušao, ali dozvolite mi da vas ne poslušam ovog puta.
Reklamiram povredu člana 106. i 107. Uz duboko uvažavanje svega onoga što je rečeno, moram da kažem da je ovde bilo polemike koju školu je predsednik Republike Srbije završio. Siguran sam da je završio školu patriotizma, rodoljublja i državotvornosti. Tu školu je kroz svoju političku karijeru dokazao i o tome verujem da se ogromni broj građana Republike Srbije slaže.
Bilo je ovde opaski da su tri kuvara otišla u Brisel, zakuvala i sada nam isporučuju dramatične informacije oko te kuhinje.
Gospodine Stefanoviću, mislim da je Vlada od 2000. do 2012. godine sve živo zakuvala, a ovoj vladi je pripalo to da pokuša da na neki način stavi mirođiju na to što je zakuvano da bi imalo nekakav ukus. Nisu kuvari iz ove vlade, već iz ove vlade pokušavaju da to što je zakuvano za ovih 12 godina spase kako mogu.
Pominjali ste gospodina Đurića. Znam da vam je jako žao što u vašim redovima nemate tako mladog, časnog, čestitog, odgovornog člana koji, makar po izjavama članova pregovaračkog tima, časno i odgovorno brani interese Srbije na Kosovu i Metohiji. Mi se sa gospodinom Đurićem ponosimo i preporučio bih vam da imate mnogo više takvih članova u vašim redovima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Mislim da možemo da završimo ovaj krug replika.
Reč ima gospodin Rističević. Izvolite.