Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 03.04.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

5. dan rada

03.04.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 12:20 do 21:40

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Član 106. i 107. Poslovnika, je prekršen. Samo ću kratko. Dakle, i pored sve i najbolje volje i poštovanja koje imam prema poslaniku Jakšiću, mislim da je ovo bilo neslušljivo, zbog decibela koji su ispaljeni u ovoj sali. Znam da se svi sada poslanici slažu sa mnom, a možda neće da kažu. Ali, verujte ovo nije bilo moguće slušati, da li zbog greške u sistemu mikrofona? Sumnjam. Ili zbog toga što je poslanik Jakšić želeo da unese veći stepen emocije ili ne znam čega.
Dakle, zaista moram da ukažem da je ovo bilo 20 minuta torture u kojima niste mogli da čujete, a zaista sam želeo da čujem sve što je rekao poslanik Jakšić. Ali, prosto nisam moga, bio sam izložen dvadeseto minutnom udaranju u mozak decibela od strane poslanika Jakšića.
Morate reagovati u tim situacijama ili kroz opomenu, da poslanik se odmakne od mikrofona, ili kroz ugradnju sistema reglera koji bi ste mogli da smanjite ton. Ovo zaista govorim dobronamerno. Apsolutno ne govorim o sadržini izlaganja, nego prosto, verujte, ovo govorim kao čovek koji je želeo da čuje to šta će poslanik Jakšić da kaže. Ne vidim zašto je to sporno da se ukaže u ovakvoj situaciji. Pogotovo što je tema vrlo ozbiljna. Kako mislite da to dopre do nekoga ko nema oštećen sluh u ovoj sali? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Palalić, po povredi Poslovnika.
Pre toga, samo da kažem, to jeste pitanje na koje treba da se povede računa, šta ćemo učiniti. Konsultovaću se sa tehničkom službom, pošto i prilikom izlaganja određenih, svih narodnih poslanika postoji različiti ton koji oni koriste. Ne bih uzeo na sebe da dajem subjektivnu ocenu, šta je glasno, a šta nije, nekada narodni poslanik glasnim govorom želi da iskaže možda i nešto drugo.
Slažem se sa vama u ovom slučaju i meni je bilo bučno. Slažem se sa tim. Ali, to nije nešto što Poslovnik tretira kao takvo. Inače, čisto bih zamolio sve narodne poslanike da nađemo neku optimalnu udaljenje od mikrofona da bismo mogli da pratimo jedan drugog.
Narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Povreda dostojanstva. Gospodine predsedniče, mislim da ste morali da reagujete na izjavu prethodnog govornika da je gospodin Marko Jakšić svojim izlaganjem govorio na taj način da je to bila tortura.
Znate šta, možda je za nekoga tortura to što se izražavao, i davao političke stavove sa kojima se on ne slaže. Ali, kvalifikovati govor narodnog poslanika u Narodnoj skupštini, kao torturu je duboka uvreda ovog doma i svih narodnih poslanika. Mislim da je to neprihvatljivo. Ako neko ne može da sluša drugačije političke stavove, ima mogućnost da to sebi uskrati. Ali, kvalifikovati torture, zato što se razlikujemo u stavovima, zato što ukazujemo propuste prethodne vlasti. Molim vas, ja bi ovu priliku zaista iskoristio da takve stavove ovde ne dopustimo. Inače, možemo onda različito kvalifikovati i šta su radili predhodnici u vezi njihove politike. Nikada to nećemo činiti. Želimo da se vodi dostojanstvena rasprava.
Gospodin Marko Jakšić je rekao, i izneo razloge zašto nije dobro u ovom trenutku formirati anketni odbor, važnom trenutku za Srbiju. Izneo je sve argumente vrlo detaljno i precizno. Ako je to za nekoga tortura, molim vas da sledeći put reagujete i zaštitite dostojanstvo Narodne skupštine, da je to apsolutno ne prihvatljivo. Davno takvu kvalifikaciju, govor jednog narodnog poslanika nismo čuli. U isto vreme, neko to kvalifikuje torturom, pojedini poslanici su začepili uši.
Gospodo, ako ne možete da slušate, izađite, jednostavno ako vam se ne sviđaju nečiji stavovi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nadam da niko od narodnih poslanika neće na bilo koji način namerno kvalifikovati i to se ovde nije u parlamentu zaista nije radilo.
Ne želeći da budem bilo čiji advokat, ali gospodin Stefanović je samo, moram to da kažem, se jasno ogradio da nije mislio na sadržaj onoga što je rekao gospodin Jakšić. Zbog toga nisam smatrao da je on na bilo koji način želeo da diskvalifikuje sadržaj teksta, da kažem sadržaj govora gospodina Jakšića, što mislim da mu to svakako ne bih dozvolio. Mislim da smo ovde raspravljali više o tehničkoj stvari postavljanja, da li je čovek bio preblizu mikrofona ili nije.
Gospodin Jakšić nije ni na koji način namerno uradio. Znači, potpuno sam siguran da je ono što je rekao mislio da kaže i to je izrekao, jedino da je bio udaljen od mikrofona nekoliko santimetara možda bi to bilo za ljude u sali bolje. Televizija to reši, dakle, ljudi koji to prate u direktnom prenosu oni tu razliku ne osete. Možda bi za nas u sali bilo lakše da slušamo. Ali to nije bila zla namera i ne mislim da je gospodina Stefanović to rekao iz zle namere. Iskreno se nadam da to nije rekao iz zle namere.
Reč ima narodni poslanik Marko Jakšić. Izvolite.

Marko Jakšić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedniče, mislim da vi nema potrebe da budete advokat gospodina Stefanovića. Ako on misli da je tortura ono što sam ja kao poslanik ovde izgovorio, pričao, mislim da je to jedna strana medalje. Mislim, da bi Borko Stefanović sam trebao da kaže da li je njemu smetao sadržaj govora ili mu je smetala tehnika. Ako je u pitanju sadržaj govora, onda mogu da kažem još nešto drugo i još nešto više. Recimo meni kao čoveku koji živi dole na prostoru Kosmeta, recimo rad od četiri godine, pre svega same političke stranke, a i njega samog je tortura za način življenja pre svega nas koji dole živimo. Ako je gospodin Stefanović mislio da je u pitanju sama tehnika, mislim da bi on sam to trebao da kaže, a ne vi kao njegov advokat.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dakle, kao što sam rekao nisam ni imao nameru, niti sam bilo čiji advokat, a gospodin Stefanović je to rekao, zato sam to ponovio, zato što sam dužan da vodim sednicu. Da to nije rekao, mogao sam da ga upozorim da termin tortura  ne iznosi na osnovu vašeg govora. Samo sam zbog toga sam intervenisao. On je jasno rekao da ne misli na bilo koji način na sadržaj onoga što ste vi rekli. Znači, moram zbog istine to da kažem.
Izvolite, imate pravo na repliku.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Da mi ne bi bio niko advokat u ovoj sali. Zaista potpuno besmislena rasprava o nečemu što je toliko tehničkog karaktera, najdobronamernija, a vidite u šta se pretvori. To pokazuje jedan vrlo nezreo odnos prema temi, prema kolegama. Znači, ponoviću rekao sam ne u smislu sadržaja. Dakle, ponavljam sedmi put, ne u smislu sadržaja. Sve što kaže poslanik Jakšić poštujem, slušam, mogu da se složim, ne moram, ali apsolutno ne u tom smislu, gospodo sedmi put ponavljam. Ukazao sam na potrebu ili da se tehnički nedostatak otkloni ako ga ima ili da poslanik prilagodi snagu svog verbalnog izražaja sali u kojoj se nalazimo, ali i temi, ako tako hoćete. Dvadeset minuta možemo svi da vičemo, možda ćemo tako postići bolje rezultate, ne govorim o sadržaju. To čija je kakva politika, o tome ću govoriti kada mi predsednik Skupštine da reč zašto pravimo ovaj anketni odbor. Ne znam zašto smo onda nervozni. Pričam samo oko toga, nemojte gutati mikrofon ako hoćete nešto da saopštite Skupštini ili naciji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Đurić, po Poslovniku.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Reklamiram član 27. Mislim da ste ovu nedopustivu raspravu koja traje više od deset minuta, vi svojom intervencijom dopustili ili svojim komentarima, gospodine Stefanoviću.
Prvo, menjate pravila vođenja sednice od sednice do sednice. Hajde da ustanovimo pravilo koliko puta opominjete narodnog poslanika da se vrati na temu pre nego što preduzmete mere predviđene Poslovnikom. Da li je to jednom, dva puta. Tri puta ste opominjali gospodina Jakšića, onda ste davali pravo na repliku na povredu Poslovnika. Da li je to dozvoljeno u Skupštini ili nije dozvoljeno?
Samo tražim da važe ista pravila na svakoj sednici Narodne skupštine. Naravno da smo onda otišli predaleko. Na kraju stvarno pričamo o reglerima, miksetama i tome da li televizija može na jedan način da reši problem, da li neko treba da guta mikrofon ili da se udalji od mikrofona.
Ipak je ovo preozbiljna tema za tako nešto. U redu su jedna, dve povrede Poslovnika, ali ovo traje već duže od 10 minuta. Mislim da bismo sve te probleme izbegli kada bismo imali jasna pravila – jedna opomena, dve opomene, kada se vraća na temu. Vi ste sad ustanovili pravilo da dozvoljavate pet, šest minuta, jel tako? Ja sam tako shvatio. Dakle, od sada pet, šest minuta može da se priča mimo teme, ako se nakon toga vrati govornik, onda je sve u redu. Dok ta pravila ne ustanovite, imaćete stalno ovakve situacije. Atmosfera u Skupštini će zavisiti od našeg raspoloženja, od toga koliko je nervozan dan ili koliko su važne teme. Mislim da to nije dobro ni za koga.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nisam rekao da dozvoljavam da neko priča bilo šta pet-šest minuta, rekao sam da u pet-šest minuta procenjujem da li se čovek udaljio od teme ili koristeći način na koji želi da predstavi temu je tako predstavlja. Kao što sam više puta upozoren i od nekih drugih poslanika, potrebno je jedno vreme da poslanik iskaže svoju misao. Ja ne mogu u 14. sekundi da znam na koji će način on da govori o temi o kojoj govori. Ja sam rekao pet-šest minuta okvirno, ali, ako vidim da se neko udaljio od teme, ja ga opomenem.
Pošto se gospodin Jakšić neprestano doticao teme, on nije izlazio iz okvira teme, ja sam mu dozvolio da priča. Da je pričao o nečemu potpuno drugom, ja bih ga prekinuo. Ali, upozoravao sam ga onda kad sam mislio da njegov izlazak iz okvira teme može da ga odvede u nekom drugom pravcu i onda bih morao da mu oduzmem reč.
Takođe se slažem da je ovo važna tema i ne mislim da treba da pričamo o tehničkim stvarima, ali sam želeo da nijedna tema ne ostane neodgovorena. Dakle, ne želim da bilo ko smatra da smo nešto preskočili.
Narodni poslanik Miloš Aligrudić. Izvolite. Po Poslovniku.