Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 03.04.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

5. dan rada

03.04.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 12:20 do 21:40

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Poštovani predsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, moram da predstavim blagu genezu ovog slučaja. Prethodni govornik je rekao nekoliko stvari koje potvrđuju našu zajedničku želju da se formira telo u Skupštini Srbije koje će da izvrši kontrolnu nadzornu funkciju u pravcu trošenja javnih finansija na Kosovu i Metohiji od 2000. godine do danas.
Mislim da nije korektno i nije ispravno iznositi stvari na način koji ne odgovara istini oko toga ko je inicirao, ko je predložio i ko je odlučio. Imali smo ovu raspravu deset puta. Ta rasprava je jalova. Ona nema nikakav pravac ni smisao. Nema nikakvu snagu, osim nekakvog besmislenog međusobnog blaćenja.
Ono što je činjenica je da je Odbor za Kosovo i Metohiju doneo skoro jednoglasnu odluku da se formira anketni odbor i Odbor za Kosovo i Metohiju je taj koji je tu informaciju preneo predsedniku Skupštine Nebojši Stefanoviću, koji je stavio na dnevni red današnje Skupštine formiranje anketnog odbora o trošenju sredstava na Kosovu i Metohiji, javnih finansija, javnog dinara svih građana Srbije od 2000. godine do danas.
Slučajno sam ja predložio da se to uradi na Odboru za Kosovo i Metohiju. Mogli ste i vi kolega. Mogao je bilo ko ko je bio tamo. Jako mi je drago da smo postigli zaista skoro potpuno jedinstvo. Motivi su različiti. Zašto je bitno ovo telo? Podsećam vas da je u to vreme išla jedna vrlo popularna televizijska, da kažem dokumentarna, istraživačka emisija, pa su neki pokušali da optuže nas iz DS i neke druge kolege da je to motiv za formiranje anketnog odbora. Moram da kažem da smatram da puno toga što je izneto u toj emisiji je po mom skromnom mišljenju istina i mislim da je emisija kvalitetna, dobra i urađena u dobrom pravcu.
Istina se ne sviđa svima, ali sam i tada rekao na odboru, a kažem i sada pred uvaženim kolegama zašto bi morali da formiramo ovo telo, između ostalog i zbog toga što neke stvari i Skupština mora da uradi, između ostalog i zbog toga što su nas birali građani da ovakve stvari nadgledamo, da pazimo, da vršimo nadzor, da vodimo računa o javnim finansijama. Previše je reči izbačeno, previše laži, previše strasti, previše paušalnih ocena oko toga gde idu pare na Kosovu i Metohiji. Ali, tu je bilo i puno istine. Ko će tu razlučiti šta je tačno, tužilaštvo, sudstvo? Kada? Zar danas kad ne znamo da li će nam biti sud u Mitrovici ili ne? Zar danas kada ne znamo da li će nam taj tužilac sedeti u Raškoj?
Prema tome, mislim da treba svi ozbiljno da shvatimo ovu inicijativu. Skupština Srbije postaje možda, na žalost, jedini, doduše, najviši državni organ koji će da vrši uvid u to kako su trošene pare na Kosovu i Metohiji, a tamo anđela nema, verujte i nema nikoga da se nije uprljao, siguran sam i svi su krivi, nebitno iz koje su partije, jer ih vezuje bratstvo i jedinstvo u krađi. Vezuje ih sjajno razumevanje dubine svojih džepova. Ti ljudi iz koje god da su stranke, koje god da su afilijacije, kojih god kvazipatriotskih pobuda da koriste kao plašt su neprijatelji interesa ove države i interesa njenih građana, a naročito ovih na Kosovu i Metohiji.
Zato smo mi iz DS predložili formiranje anketnog odbora. Anketni odbor treba da oslikava verno lice ove Skupštine. On treba da bude vođen od strane opozicije. Predsednik anketnog odbora mora biti iz opozicione stranke i ne kandidujemo nikoga iz DS, odmah da kažem, ali isto tako da kažem i to da molim ovu Skupštinu da vodi računa da izborom predsednika anketnog odbora ne dođemo u situaciju da nam koza čuva kupus. Pazite, gospodo koji ste članovi, koga ćete izabrati. Nemojte da se blamiramo kad već ovo radimo.
Inače, anketni odbor će pomoći. On neće moći da reši sve probleme. On će pomoći da javnost, građani, poslanici, Skupština vide šta se tamo zaista dešavalo. Anketni odbor ima zadatak da podnese izveštaj Skupštini.
On nije oročen da podnese taj izveštaj. To može da bude i neko i u sledećoj Skupštini, to je jako važno da se kaže. A kako stvari stoje, to će tako, gospodo, i biti. Nekoj drugoj skupštini će podneti izveštaj. Koliko će nas biti, to će odlučiti građani Srbije.
Ono što sam siguran je da ljudi koji budu sedeli u tom Anketnom odboru, morali bi da urade nekoliko stvari. Morali bi, pre svega, da vide gde su trošene pare za stanove koje ljudi nikada nisu dobili i zgrade koje nikada nisu nikle na Kosovu i Metohiji, da istraže gde su otišla sredstva za zemljotres, za opravku kuća, škola i drugih javnih objekata koje nikada nisu urađene na Kosovu i Metohiji. Da utvrde gde su otišle pare za plate, za administraciju koja nikada nije radila u svojim kancelarijama. Da utvrde gde su otišla sredstva od ukinutog PDV, fiktivnog plasmana robe, akcize, na severu Kosova i Metohije, kojim je finansirano direktno turbo-patriotsko zamajavanje ovog naroda, uništavanje njegove budućnosti. I kada pipnete prstom u to osinje gnezdo, budite sigurni, dobićete tvrdi odgovor i kletvu, i pozivanje na Lazarevu večeru i ostalo, kao po receptu.
Zato molim, zaista za buduće poteze Anketnog odbora, molim za razumevanje, molim za strpljenje, molim za ozbiljnost, jer svi koji budu pozvani imaju zakonsku obavezu da se odazovu i da dođu na taj Anketni odbor. Svi anketni odbori do sada, nažalost, bili su predmet rugla, ismejavanja u našoj javnosti. Skoro nijedan nije postigao značajan rezultat, uključujući i Vučićev, čuveni Anketni odbor. To treba da pokušamo da se ne desi sad.
Z ato je Aanketni odbor jako važan a ne zato što postoji pritisak nekih emisija, nego zato što postoji pritisak interesa građana Srbije koji žive u kolektivnim centrima na Kosovu i Metohiji, dok se za to vreme partijski dele stanovi, dobijaju duple plate, zidaju vile u Budvi i sedi na jahti i u stanovima u Londonu.
Od čega? Od tih nula evra? Nije ništa potrošeno. To je 200 milijardi i milijardi evra vrednih Kosova i Metohije u rudnom bogatstvu. Što ga ne iskopaste za 15, 20 godina? Za četiri godine koliko su neki bili na vlasti? Za osam koliko smo mi bili, ili pet koliko smo bili, zavisi iz koje ste stranke kada nas ocenjujete? Zavisi iz koje ste stranke.
Prema tome, smatram da je ovo jako važna stvar. Jako velika tema. Ona pokazuje ozbiljnost ove Skupštine. Zahvalan sam predsedniku Stefanoviću što je stavio na dnevni red i potpuno je irelevantno, zaista potpuno, ko je kriv i zašto se to nije desilo ranije, kao što mislim da jeste relevantno da je Skupštinski odbor morao brže da deluje prema predsedniku Skupštine.
Isto tako smatram da ovo nije mesto ni vreme da dajemo ocene o našim prethodnim koracima po pitanju Kosova i Metohije. Siguran sam da će nas državni vrh, kako se to sad zove, udostojiti svog prisustva, pa ćemo razmeniti ocene. Bio bi red. Naravno da oni koji su se obradovali propasti briselskih pregovora juče, nešto mi govori da će uskoro da se razočaraju. Prema tome, ti ljudi su mogli već da nauče da se ne zaleću. Ne znam koliko im vremena treba. To je prvo.
Drugo. Kakva god odluka da bude, biće vrlo teška, biće nepopularna, biće puna rupa, biće puna nezadovoljstva za ovaj narod. Ali neke rupe i nezadovoljstva vode u dublje rupe ili nezadovoljstva, a neke vode, ipak, u budućnost i perspektivu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko od ovlašćenih predstavnika želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Dejan Radenković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Hvala vam, predsedniče.
Dame i gospodo narodni poslanici, nažalost, dogodilo se tako i možda nije ni trenutak da se na ovu temu raspravlja, ali, jednostavno, ispitivanje trošenja budžetskih sredstava koje idu na Kosovu i Metohiji je veliki interes za opstanak Srba na prostoru KiM.
Lično kada sam postao poslanik, jedan sam od prvih koji je analizirao neka trošenja nekih sredstava i insistirao od Odbora, koliko je to u njegovoj ingerenciji, da zahteva i ispita nešto što se dešavalo u prošlosti, koliko smo bili u mogućnosti, koliko smo dobili neke podatke. I, jednostavno, optuživan sam da sam izdajnik, da napadam nekog ko je patriota, da to nije trenutak.
Mislim da je trenutak. Uvek je trenutak, jer moramo da znamo ako je istina da je sve to išlo u dobrom smeru, a kada odete dole onda vidite da nema nekih efekata i vidite da dole i dalje postoje narodne kuhinje, vidite da građani i dalje bedno žive. A ovde, iz diskusija i iz raznih, da kažem izakulisnih radnji, se opet čuje da se neko obogatio, da neko ima stanove po inostranstvu. Onda se postavlja pitanje – da li je to nama potrebno ili nije?
Da li će Anketni odbor uspeti da utvrdi nešto? Ako ništa drugo, bar će pomoći da nadležni organi dobiju bar neke dodatne informacije i pokrenu neke postupke. Opet kažem, uvek sam govorio o eventualnim, ali kako vreme ide, vidimo da je bilo nekih zloupotreba. One ne treba da se posmatraju selektivno niti stranački.
Često sam znao da kažem da taj ko god da je zloupotrebio ili ukrao neki novac budžetskih korisnika, koje su bile namenjene našem narodu na Kosovu i Metohiji, on nije običan lopov i za njega ne treba da važi obična kazna. Za njega treba da bude dvostruka kazna, jer je on ujedno zloupotrebio novac, ukrao ga je, ugrozio je nacionalne interese i ugrozio je opstanak Srba.
Pod plaštom patriotizma puniti džepove, mislim da to ne treba nikome da služi na čast. Stvarati kontrolisani haos, prividni haos, dizati tenzije da jedini motiv bude obezbeđivanje nekih sredstava koji bi se opet koristili ne na pravi način.
Mi iz SPS smo se u proteklom periodu zalagali za suštinsku preraspodelu sredstava, naravno, uz kontrolu gde ta sredstva idu do poslednjeg dinara, jer na to pravo ima svaki građanin i onaj ko puni taj budžet.
Moram da vam kažem da to nije lako dokazivao, jer u takvim okolnostima kakve su dole, u okolnostima u kojima imamo budžetske inspektore koji, kada ih neko pošalje i da im nalog da odu, onda oni sednu sa tim tamo koga treba da kontrolišu u neku kafanu, tu se lepo ruča i, da ne verujete, taj budžetski inspektor napravi bolji izveštaj nego oni što bi ga sami napravili, ti što su nešto radili, što su zloupotrebili budžetska sredstva.
Kada je kontrola revizora bila u Ministarstvu finansija, uz sve pohvale, ono sa čime se nisam slagao je bilo to da jednostavno piše da je neko odozdo dao izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je sve rađeno u skladu sa procedurama i da ništa nije bilo zloupotrebljeno. To jednostavno ne stoji. Apsolutno sam protiv toga. Postoji mogućnost da se svaki dinar iskontroliše, gde je otišao i za šta se utrošio.
Kasnije, po redosledu će kolega Zvonimir Stević, koji je inače bio državni sekretar u ministarstvu, možda će nešto više imati priliku da nam kaže, pošto je bio i direktni učesnik raspodele tih sredstava, a naravno i kolega Bogdanović, koji je bio ministar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, ja se nadam da ćemo čuti od njih, pošto su oni direktno bili u prilici kao izvršni organ da jednostavno i pokreću.
Naravno, mi smo, kao zakonodavno telo, tražili od njih da nam dostave razne izveštaje i podatke. To je išlo manje-više teško. Bile su mnoge mučne rasprave na tim odborima. Naravno, oni koji su tražili podatke, oni su optuživani da su izdajnici, oni koji su trošili ta sredstva, oni i dan danas važe za patriote, tako da, što kažemo - zarad istine, mislim da je konačno došao trenutak da, taj anketni odbor ne znam kako će biti sastavljen, voleo bih da u tom odboru budu ljudi koji se razumeju u javne finansije, u tokove novca koji idu, da jednostavno, mada sam ja i ranije predlagao da se možda napravi jedan tim od eksperata, od stručnjaka finansijske struke, pravne struke, budžetskih stručnjaka i da se krene od početka i da se vidi kako je to sve išlo. Mada, verujte, ja koliko sam imao nezvaničnih informacija, mnoga dokumenta nisu dostupna i ne znamo da li su neka dokumenta odozdo dostupna. A bilo je raznih slučajeva. To bi bilo sada malo vremena, kada bi krenuli redom da navodimo sve primere i sve načine na koje se neko dovija da zloupotrebi novac. Nije kriv koji pokušava da zloupotrebi novac. Kriv je onaj ko mu dozvoljava. Kriv je onaj ko mu to omogućava. Kriv je onaj koji ga ne kontroliše.
Što se tiče nas iz SPS, mi ćemo podržati, kao što smo i uvek podržavali, da se utvrdi trošenje budžetskih sredstava i da se u narednom periodu vrši monitoring trošenja tih sredstava. Ono što je važno i suštinski bitno je da ta sredstva, koja idu dole, budu u funkciji tog naroda i njihovog opstanka. Jer, znate kako zloupotreba, nije samo zloupotreba kada neko proneveri taj novac, zloupotreba je i ako on ode nesrazmerno, ako se ulaže tamo gde ne treba, ako se ulaže u neke besmislene svari. Kažem to upravo iz razloga što imamo priliku, ko god je u prilici vidi da stvarno narod dole teško živi i da su njegova očekivanja velika i da, kada čuje koliko se godišnje izdvaja za budžet za pokrajinu Kosovo i Metohiju, jednostavno imate, kada god razgovarate sa narodom, razne pritužbe.
Ne bih mnogo da dužim. Suština je da i nakon svega ovoga, kada bude anketni odbor počeo da radi, jednostavno se i kasnije, nakon toga napravi ono što je najbitnije, da se napravi suštinska preraspodela tih sredstava. Imamo stvarno neke, po meni, kao ekonomisti nenormalne stvari, da u ovakvim okolnostima na toj rashodnoj strani stoje neke stvari koje mislim da nisu bitne u ovom trenutku i da one moraju da se prilagođavaju situaciji u kojoj se nalazimo.
Zahvalio bih vam se i mislim da, da me neko pogrešno ne shvati, mislim da je kolega, šef poslaničke grupe, Borko Stefanović imao jedno vrlo dobro analitičko izlaganje i verovatno je to jedno iskustvo koje je dobio provodeći vreme na barikadama zajedno sa ministrom Goranom Bogdanovićem, kada je na terenu imao priliku da vidi i da čuje od naroda, od običnih građana, od birača, šta je u stvari prava situacija. Drago mi je da šef poslaničke grupe na jedan tako dobar način ima uvid u to šta se dešava na prostoru Kosova i Metohije.
Zahvalio bih vam se još jednom i, ako bude bilo potrebe, ja ću se uključiti u dalju raspravu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Milovan Drecun. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Drecun

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedniče, poštovane kolege, formiranje anketnog odbora ima jedan jedini cilj, da utvrdi da li je bilo nenamenskog trošenja budžetskih sredstava koja su izdvajana da bi se omogućio opstanak i razvoj srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Ako budu utvrđene činjenice da je bilo nenamenskog i nezakonitog trošenja, te činjenice će nas dovesti do pojedinaca koji su to radili, da bi se upravo izbegao pokušaj kriminalizacije celokupnog srpskog naroda, posebno onog koji je na severu Kosova branio svoje pravo, da živi u onoj državi u kojoj je rođen, u državi Srbiji.
Srpska napredna stranka je, kao jedan od svojih strateških prioriteta, promovisala i realizuje borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, sa ciljem da izađemo iz okvira najkorumpiranijih država. U okviru toga želimo da utvrdimo kako su trošena sredstva na Kosovo i Metohiju u minulom periodu. Nema skrivenih namera. Nema nečasne pozadine. Nema upiranja prsta u neke pojedince unapred. Samo želimo istinu.
Kao predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju bio sam veoma zadovoljan kada smo ogromnom većinom glasova članova odbora usvojili odluku da se formira anketni odbor, jer smo time pokazali spremnost da zajedno, kao vlast i opozicija, radimo na kontrolisanju trošenja budžetskih sredstava. Apsolutno sam uveren da je anketni odbor izuzetno snažan demokratski mehanizam za utvrđivanje da li je bilo nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava i da anketni odbor može u značajnoj meri da podigne ugled Narodne skupštine Republike Srbije i da odgovori na brojne zahteve, rekao bih čak i određene vapaje Srba na KiM koji svakodnevno traže i od mene, kao predsednika Odbora za KiM, verovatno i od mnogih drugih kolega poslanika, da sprečimo nezakonitosti u trošenju tih sredstava. Niko ovde ne namerava da građanima Srbije ogadi Kosovo i Metohiju time što ćemo utvrditi da li je bilo nenamenskog trošenja budžetskih sredstava. Naprotiv, time ćemo srpečiti da oni koji su, eventualno, nenamenski trošili budžetska sredstva, ogade građanima koji žive u centralnoj Srbiji borbu države Srbije za odbranu teritorijalnog integriteta.
S obzirom da će u anketnom odboru sve poslaničke grupe moći da delegiraju po jednog svog predstavnika, mislim da nema boljeg mehanizma da se pokaže jedinstvo u Narodnoj skupštini i da se zaista utvrde činjenice. Mislim da je anketni odbor mnogo bolji forum i od institucija poput policije, tužilaštva, sudstva, i da smo mi, kao Narodna skupština i poslanici, i te kako dužni da kontrolišemo rad izvršne vlasti, da kontrolišemo način na koji se troše budžetska sredstva, da smo zato izabrani, između ostalog. Da li smo na visini zadatka, mislim da će pokazati ovaj anketni odbor.
Zaista verujem da ćemo sada imati jednu potpuno drugačiju situaciju, da će ovaj anketni odbor pokazati kako zaista treba da radi anketni odbor Narodne skupštine, da će imati potrebnu ozbiljnost, težinu, potrebne rezultate i ja ću, kao predsednik Odbora i kao poslanik koji je dobio jedan broj materijala i dokumenata od građana sa KiM, staviti to na raspolaganje anketnom odboru, sve zarad utvrđivanja istine. Utvrđivanje istine o tome da li je bilo nenamenskog trošenja sredstava koja smo izdvajali iz budžeta na KiM, samo može da doprinese našoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta.
U tom smislu maksimalno podržavamo, kao SNS i ja kao poslanik koji je podneo formalan predlog, koji je bio nephodan da se uđe u proceduru formiranja anketnog odbora, formiranje ovog odbora i njegov rad. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov, kao prva prijavljena na listi govornika. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Hvala vam, predsedniče.
Poštovani narodni poslanici, danas, kada u parlamentu razmatramo Odluku o formiranju anketnog odbora, koji treba da utvrdi na koji način se trošio novac u prethodnih 12 godina na prostoru Kosova i Metohije, to radimo iz jednog razloga. Iz razloga što možda zvanični državni organi nisu posvetili dovoljno pažnje i utvrdili da li je tamo bilo ili nije bilo zloupotrebe državnih para, a to je, složićete se, novac svih građana ove zemlje.
Ako znamo da ova država i svi njeni građani svake godine izdvajaju oko 500 miliona evra kao pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, složićemo se, i drago mi je da se svi oko toga slažemo, da moramo da utvrdimo da li se taj novac trošio namenski ili nije. Jer, za ovih 12 godina iz budžeta Republike Srbije potrošeno je šest milijardi evra kao pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Zadatak odbora nije nimalo lak, jer po ovom predlogu odbor ima rok od četiri meseca da ovom parlamentu podnese izveštaj na koji način su potrošena ta sredstva i da li je bilo ili nije bilo određenih zloupotreba sa tim državnim parama.
Osim ove činjenice da danas formiramo takav anketni odbor, mi moramo kao LDP da ukažemo još na jednu činjenicu. Mi smo uvek za to da je bolje sprečiti, nego lečiti. Zato smo prošle godine, kada je ovaj parlament razmatrao Zakon o budžetu Republike za 2013. godinu, podneli amandman kojim je trebalo da se obaveže Državna revizorska institucija da svake godine i u 2013. godini utvrdi na koji način se troše pare građana na ovom prostoru. Ovaj anketni odbor, nažalost, neće utvrđivati na koji način se danas tamo troše novci i sigurno je da ćemo u nekom narednom periodu ponovo možda biti u prilici da zbog istih razloga formiramo novi anketni odbor. Zato nam je žao što vladajuća većina u ovom parlamentu nije shvatila taj naš amandman kao dobar predlog i što nije podržala da Državna revizorska institucija ima obavezu da ovom parlamentu, uz završni izveštaj budžeta za 2013. godinu, dostavi izveštaj o trošenju para na Kosovu i Metohiji u ovoj godini.
Druga vrlo važna stvar i vrlo važna tačka koju danas raspravljamo je Predlog kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. U skladu sa Zakonom o Agenciji, dobili smo od ovlašćenih predlagača predloge za članove odbora. Od svih na vreme, izuzev Socijalno-ekonomskog saveta. Za nas u LDP je zaista čudno da Socijalno-ekonomski savet nije na vreme dao svoj predlog. To govorim iz razloga jer su članovi Saveta predstavnici Vlade, a između ostalog i ministri ove vlade.
Potpuno je neshvatljiv dopis koji smo dobili 18. marta od Socijalno-ekonomskog saveta, a dobili ste ga i vi, predsedniče Skupštine, koji kaže da je poslednja sednica tog saveta održana 3. decembra prošle godine, da u januaru i februaru Socijalno-ekonomski savet nije planirao da ima svoju sednicu, a da je 1. marta zakazana sednica koja nije imala kvorum, iz razloga što niko od predstavnika Vlade, izuzev jednog državnog sekretara, nije došao na sednicu, a sednici su prisustvovali ostali socijalni partneri.
Nije zadatak Socijalno-ekonomskog saveta samo da nam da predlog kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Mi veoma dobro znamo da Socijalno-ekonomski savet u ovoj zemlji ima i drugu ili bi bar trebao da ima drugu značajnu ulogu, a to je da povede računa i da predloge kako da se reši socijalna i ekonomska kriza u ovoj zemlji. Zato je za nas zaista neprihvatljivo da četiri meseca u Srbiji, u kojoj imamo milion nezaposlenih lica, u kojoj dnevno oko 200 građana gubi posao, Socijalno-ekonomski savet ne zaseda. Da li ministre, koji su članovi Socijalno-ekonomskog saveta, ne zanima stanje u ovoj zemlji? Veoma dobro znamo da je nezaposlenost prvi i najveći problem naše države. Da li ih ne zanima to što svakoga dana imamo činjenicu da se pojedina preduzeća ili privatni preduzetnici gase? Na koji način ćemo povećati broj zaposlenih u ovoj zemlji i na koji način ćemo bar sprečiti to da građani u ovoj zemlji dalje ne gube posao?
Zaista je neodgovorno da četiri meseca Socijalno-ekonomski savet nema svoju sednicu. Mi zaista ne vidimo svrhu postojanja Socijalno-ekonomskog saveta, koji se samo zove Socijalno-ekonomski savet, a da pri tom kao parlament nemamo nikakav izveštaj o njihovom radu, da danas, kada razmatramo izbor članova Odbora za Agenciju za borbu protiv korupcije, tek možemo da vidimo da taj savet nije zasedao četiri meseca. Potpuno je jasno da ministri iz ovog saveta ili treba da uzmu učešće u radu saveta ili treba da podnesu ostavku, jer Srbija nije zemlja koja je ekonomski stabilna, u Srbiji se jako teško živi…
(Predsednik: Slažem se, ali o tome ćemo govoriti kada bude tema Socijalno ekonomski savet, sada je ipak mnogo važnija tema – Savet za borbu protiv korupcije.)
Apsolutno se slažem, ali mi smo jedino od Socijalno ekonomskog saveta, i vi to vrlo dobro znate, dobili predlog tek pre dva dana, nakon isteka svih rokova, sa zakašnjenjem. Logično bi bilo da ovaj parlament dobije predlog prvo od Socijalno ekonomskog saveta, koji bi trebao bar jednom mesečno, ako ne dva puta, da zaseda u Srbiji koja je u krizi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Goran Bogdanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedniče.
Poštovani narodni poslanici, mislim da je večeras pred nama jedna vrlo bitna tema i mislim da, pre svega, građani na prostoru Kosova i Metohije pomno prate sve ovo što se večeras dešava u Skupštini, upravo iz razloga i želje da saznaju šta se dešavalo unazad 12-13 godina oko trošenja novca, tj. transfera novca na prostore Kosova i Metohije, da li je Narodna skupština spremna da prihvati inicijativu da se formira anketni odbor i da se napokon stavi tačka ili, bolje reći, percepcija koja postoji u javnosti oko nezakonitog trošenja novca na prostore Kosova i Metohije.
Lično sam jako zainteresova da se ovaj anketni odbor formira. Iz tog razloga je i DS na skupštinskom Odboru za Kosovo i Metohiju izašla sa ovim predlogom i, na svu sreću, većinom glasova smo uspeli da taj predlog proguramo i da dođe ovde na dnevni red Skupštine Republike Srbije.
No, imajući sve ovo i vidu i slušajući prethodne sagovornike, ne mogu da se ne odam utisku da se, nažalost, i ovako bitna tema, koja svakako interesuje javnost u Srbiji, i večeras ne politizuje i ne koristi u neke dnevno političke svrhe. Mislim da ne postoji poslanik u ovoj skupštini, mislim da ne postoji nijedan građanin u Srbiji koji nije zainteresovan, ne samo za trošenje novca na prostoru Kosova i Metohije, nego i za trošenje novca iz budžeta u čitavoj Srbiji.
Iz tog razloga, želim, poštovani poslanici, da vas podsetim, pošto sam četiri godine bio ministar za Kosovo i Metohiju i imao tu sreću da za četiri godine svog mandata dve godine imam reviziju u svom ministarstvu, imali ste prilike sigurno, a i javnost je obaveštena kako je sve to prošlo, ne bih želeo o tome da govorim, da smo svaki skupštinski odbor u prethodne četiri godine izveštavali vrlo revnosno o trošenju novca na prostoru Kosova i Metohije.
Takođe, moram da podsetim na jednu činjenicu da je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, tj. njegov budžet, samo 8% sredstava koja država Srbija plasira na prostore Kosova i Metohije. To je isti slučaj bio i sa ranijim Saveznim komitetom, sa Koordinacionim centrom, to je slučaj sada i sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Zato je vrlo bitno da anketni odbor ima to u vidu, da i ostala ministarstva budu predmet kontrole, da i ostala trošenja, tj. transferi sredstava na prostoru Kosova i Metohije budu preispitani.
Mislim, da su neki ovde poslanici izrazili bojaznost da li će to moći da se sprovode. Mislim da može. Mislim, da postoje vrlo jasni principi i to se zna. Da li sredstva koja se obezbeđuju za infrastrukturu, da li je ta infrastruktura urađena, po kojoj ceni je urađeno, da li je bila javna nabavka i da li su bili aneksi ugovora? To su četiri stvari koji se tiču objekata gde anketni odbor, to će biti moja sugestija, našem članu koji bude u anketnom odboru, da prvo to proveri.
Što se drugih stvari tiče, mislim da moramo vrlo obratiti pažnju, tj. anketni odbor da obrati pažnju i za primljene novčane nadoknade. Tu je Nacionalna služba za zapošljavanje, koja takođe mora neke stvari ispitati, jer postoji komisija postoje neke uredbe, da vidimo da li je to na adekvatan način ispoštovano. Mislim da to građani, pre svega, na Kosovu koji žive u izuzetnim uslovima očekuju i ne treba niko da se iznenadi takvim pristupom, pre svega ove Skupštine, samim tim i DS, ponavljam, koja je jako zainteresovana da se pokaže ili dokaže ako je bilo, eventualno nepravilnosti ili zloupotrebe tih sredstava.
Prosto, mi moramo imati u vidu činjenicu da ne možemo deliti samo sever i stalno pominjati sever. Ravnomerna su išla sredstva i na sever i na jug. Ne bi se složio sa bilo kim koji razmišlja da na severu postoji nekakav kriminal, da je tu bilo zloupotreba ili ne znam čega drugog. Međutim, upravo iz tog razloga i tu akcenat mora da stavi anketni odbor, da obuhvati sve segmente finansiranja na prostoru Kosova i Metohije.
Molim vas, poštovani poslanici koji će te govoriti o svemu ovome, da na bilo koji način ne politizujemo, da budemo konkretni, da pomognemo svojim idejama, svojim sugestijama, na koji način će i kako će raditi anketni odbor. Naravno, stojim na raspolaganju, tu sam, bio sam inicijator formiranja ovoga anketnog odbora, jer ponavljam napokon moramo da stavimo tačku da se na Kosovu i Metohiji radilo unazad 12, 13 godina svašta.
Ne znam, da li su se takve stvari odigravale, ali tu postoje, pre svega državni organi, tu postoji, na svu sreću i ovaj anketni odbor, koji će imati odrešene ruke, da će moći da poziva svakog onog koji na bilo koji način spoznaje šta se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije. Iz prostog razloga, biću kratak, i neću više o tome pričati, jer sam i sam, kažem bio ministar za Kosovo i Metohiju. Jako sam zainteresovan za te stvari, bilo šta drugo da kažem možda bi bilo suvišno, možda bi bilo neko pravdanje, ili ne znam šta. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dragan Todorović. Izvolite.