Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Sledeći se za red javio narodni poslanik Saša Milenić. Izvolite.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, uprkos činjenici da ovo nije amandman o kojem ćemo glasati, budući da je postao sastavni deo teksta zakona, čini mi se da je započeta i polemika važna, a polazeći od pretpostavke da predstavnici Vlade i gospodin Dinkić konkretno u diskusionim prilozima poslanika mogu dobiti i određene instrukcije ili inspiracije za budući rad.
Slično kao i kolega Dereta mislim da je ovde izuzetno značajno pohvaliti ovu spremnost Ministarstva finansija da se na kulturne delatnosti, tzv. kao na oblike kreativne industrije. Uz saglasnosti sa gospođom Mojović, da kultura svakako potrebuje i jednu vrstu javne podrške i podrške kroz demonstraciju društvene odgovornosti kapitala što upravo prihvatanje ovog amandmana omogućuje, sasvim je izvesno da kultura zahteva emancipaciju od socijalnog pogleda i stanovišta u razumevanju i tretiranju njenih potreba i problema. Baš kao i u diskusijama po amandmanima na prethodnom zakonu gde smo se mi iz poslaničke grupe URS baš trudili da objasnimo oponentima prosocijalističke političko-filozofske orjentacije, da porez nije socijalne kategorija. Jako je važno razumeti da to nije ni kultura.
Upravo je za razvoj kulture u Srbiji od suštinskog značaja emancipacija kulture kao delatnosti, kulture kao produkcije i samih kulturnih stvaralaca od privilegovanog kvazi aristokratskog položaja socijalnog lica, a u stvari svaka vrsta građanske emancipacije se osvaja isključivo i samo na tržištu.
Naravno, pogotovo u zemljama nedovoljno razvijenim kao što je naša, u zemljama zahvaćenim ekonomskom krizom. Ni kulturna delatnost u formi kulturne industrije ne može biti prepuštena surovosti tržišta, ona zahteva podršku. Upravo u prihvatanju ovog amandmana ja vidim tu vrstu razumevanja od strane Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Aleksandar Jugović.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Jugović

SPO-DHSS
Poštovana predsedavajuća, kolege i koleginice, vrlo kratko ću govoriti, ne glasa se o amandmanu koji je podnela moja koleginica Gorica Mojović, ali svakako ima podršku svaki onaj čovek koji je odgovorno razmišljao u vezi sa ovim delom zakona u vezi sa članom 5. pa je prihvatio ovaj amandman i u tom smislu odluka Vlade sigurno nailazi na odobravanje poslaničkog kluba SPO i Demohrišćanske stranke Srbije.
Čini mi se da je ovo bio još jedan pokušaj da se Ministarstvo finansija uključi u raspodelu sredstava ili odlučivanje kada je u pitanju kultura.
U tom smislu pozivam ministra za kulturu da agilnije i odlučnije u sledećem periodu pred izradu budžeta za sledeću godinu, postavi neka pitanja ministru finansija, traži drugačiju raspodelu sredstava.
Ne možemo očekivati od onih koji u prethodnom periodu, a odlučivali su o budžetu Srbije, najmanje sredstava su izdvajali za kulturu.
Pogledajte na šta nam liči prestonica, kulturni centri po Srbiji, sem Beograda, gotovo da više i ne postoje kada je u pitanju kulturni život i stoga moramo svi, koji smatramo da je kultura jedan od osnovnih temelja, odnosno da je temelj budućeg kulturnog oporavka Srbije i nekakvih drugih relacija i na kraju krajeva i kada govorim o onima koji se zalažu za to da se ljudi vrate u one delove Srbije odakle su ili gde su rođeni, onda bi trebalo više voditi računa o tome da im se ponude i kulturni sadržaji i kulturni život.
Nekako mi se svi čini da je u svrsi dobijanja lakih i jeftinih političkih poena, a mnogo manje se ovde govori o nekoj brzi prema građanima Srbije i prema onima koji su direktno zainteresovani kada je u pitanju svaka delatnost koja se odnosi na kulturu.
Stoga, SPO i Demohrišćanska stranka Srbije pozdravlja odluku Vlade, ali Vlade, a ne ministra za finansije da prihvati amandman moje koleginice Gorice Mojović.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodna poslanica Snežana Stojanović Plavšić.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Gospođo potpredsednice, jedna mala intervencija ako je moguće. Naša poslanička grupa je juče iskoristila samo dva minuta vremena, samo je jedan poslanik govorio, pa mi se čini da je došlo do neke zabune i da je vreme koje je koristio šef poslaničke grupe u stvari oduzeto od vremena naše poslaničke grupe.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Pre nego što počnete da govorite, u pravu ste potpuno, pogrešno sam rekla da je da je 8,40 na kraju, ipak vraćam na onu polovinu, vreme koje je bilo, a to je posle govora gospodina Milenića, 15 minuta i 50 sekundi.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem. To nas značajno relaksira. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas, prijavite se ponovo da bi vam krenulo vreme.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Moram ponovo. Zahvaljujem.
Sada bih govorila po ovom amandmanu koji bez sumnje zaslužuje da bude prihvaćen, ali ono što bih ja pre svega pohvalila, to jeste ideja samog Ministarstva finansija da se poveća mogućnost za izdvajanje u kulturu.
Sigurno je da kultura u našoj zemlji ima probleme, pre svega, sa finansiranjem i to jeste nešto na čemu treba ozbiljnije raditi, ne samo tako što će se iz budžeta odvajati veća sredstva za kulturu, već i na ovaj način da se podstaknu oni koji to mogu da ulože u kulturu i to jeste nešto što funkcioniše u celom svetu.
Takođe bih podsetila da odgovornost nije samo na republičkom budžetu, već i na gradovima koji su osnivači brojnih ustanova i institucija kulture u gradovima, tako da je prosto odgovornost za kulture nešto što svi zajedno delimo.
Činjenica je da je do sada malo korišćena ova mera, ovo jeste pokušaj da se ona pojača, da se podigne nivo sredstava koja se mogu ulagati u kulturu i mislim da to prosto nije ništa začuđujuće. Mi smo jednostavno društvo koje ima takav odnos prema kulturi, ali je potpuno jasno da ukoliko ne ulažemo u kulturu i obrazovanje onda nećemo moći da se razvijamo ni ekonomski niti na bilo koji drugi način.
Pozdravljam ovu zakonsku odredbu, mislim da je ona veoma važna i jako je važno da i Ministarstvo finansija na ovaj način brine o kulturi. Ne bi se složila sa, mislim ovo jeste svakako amandman koji je doneo jednu kvalitetnu promenu, jer je jasno da treba da bude formulacija delatnost a ne produkcija, pošto je delatnost šira, ali bih podsetila da to nije, da tako kažem, greška Ministarstva finansija, jer se ne očekuje da Ministarstvo finansija zna sve ove detalje.
Podsetila bih da svaki zakon odlazi svim ministarstvima na mišljenje, te da je prosto ovo očigledno greška Ministarstva kulture koje nije obratilo pažnju na formulaciju koja je došla iz Ministarstva finansija. Dakle, svi zakoni se usaglašavaju, oni idu na mišljenje nadležnim ministarstvima i to prosto jeste njihov posao, ali svakako zahvalnost koleginici koja je to umesto Ministarstva kulture primetila i ispravila u zakonu.