Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Gorica Mojović, replika. Izvolite.

Gorica Mojović

Demokratska stranka
Volela bih da je ovoliko saglasnosti među poslaničkim grupama bilo, naravno, motivisana sam iskazom  gospodina Predraga Markovića, prilikom razmatranja mog amandmana na Zakon o budžetu za 2013. godinu. Osim koleginice Maje Gojković, ne znam da li je gospodin Marković glasao, jer to je ovo o čemu mi danas pričamo.
Taj amandman je trebalo da bar delimično, sa nekih 500 miliona, popravi poziciju za program i projekte u budžetu za kulturu. Onda bismo mogli govoriti o ozbiljnijim sredstvima za kulturu i onda niko ne bi imao alibi da kaže da za "Film" ima nula, jer to jeste u nadležnosti Ministarstva kulture.
Mislim da nas je i ova današnja diskusija na neki način uputila da i u buduće pokušamo da, bez obzira iz kojih poslaničkih grupa dolaze amandmani, budemo pažljiviji i obazriviji za kulturu i da ovaj stepen saglasnosti o tome da je potrebno i više izdvajati za ovu oblast, podržimo i u svakoj sledećoj prilici. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Srđan Šajn. Izvolite.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Hteo bih da dam samo jedan kratak komentar, da bi se razumeli.
Jesu i u nadležnosti Ministarstva za kulturu kulturni centri. Oni ne mogu da se rade bez DKP, ali jesu i u nadležnosti kulturnih centara koji učestvuju i u imenovanju rukovodećeg kadra i u svemu. Kao što imate u drugim ministarstvima kada se govori o ekonomiji itd, znači, to ne radi samo Ministarstvo inostranih poslova. Tako postoji i ovde saradnja različitih delova Vlade i to, ako budemo malo izanalizirali, sigurno tvrdim da to jeste tako.
Nije u isključivoj nadležnosti, ali bez zajedničke odluke ne može to da se uradi, naročito u definisanju sadržaja. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Predrag Marković, replika. Izvolite.

Predrag Marković

Naravno, ovo nije spor, jer ne verujem da biste želeli da se sporite samnom. Da, ja sam podelio samo obaveštenje, a ono se tiče i toga da, prvo, kao i u svim oblastima, moramo da učinimo sve da sačuvamo ono što imamo, a tek onda da govorimo o nečemu što je samo delimična nadležnost svakako, a što bi iziskivalo nove troškove države. Mi upravo govorimo o tome kako da očuvamo ono što imamo, jer je ugroženo.
Znate samo koliko je smanjio Grad Beograd, Novi Sad? Govorim o gradovima koji su moćni jer su veliki, Kragujevac, Niš. Ne bih da ne nabrajam. Prvi, još pre nekoliko godina kada su počele, koliko je smanjio izdvajanja za one ustanove kojima je osnivač, među njima pre svega kulture. Mi ne možemo sada da govorimo – to je bila moja primedba. Hajde da se skoncentrišemo da očuvamo ovo što imamo, jer je to preduslov da krenemo dalje. Samo to. Hvala najlepše.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Srđan Šajn, replika. Izvolite.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Ja vas razumem, međutim molim vas da i vi mene razumete. Dve stotine hiljada Srba u jednoj državi su odgojeni od svoje kulture u svojoj državi koji imaju. Govorim o tome, kao što mi živimo u državi gde polovina srpskog stanovništva živi van granica svoje države. Ja sam u tom smislu govorio u ovom drugom delu.
Slažem se sa vama da imamo ovde ozbiljnih problema, ali ukoliko imate ovde dobru pozorišnu predstavu i ta dobra pozorišna predstava obiđe recimo, 20-ak zemalja gde je srpska dijaspora, ona kroz to može da dobije povratna sredstva i da se finansira. Upravo sam govorio o tome, da to moramo da gledamo ka izvozni produkt. Moramo da razumemo da u državi u kojoj imamo 200 hiljada Srba, da ukoliko adekvatno pozicioniramo srpsku kulturu u toj državi, da možemo višestruko da dobije sredstava nazad. Jednostavno tamo možemo da plasiramo određene proizvode koji su kulturna baština, možemo to na različite načine.
Samo sam pokušao da izmenim taj ugao gledanja koji je bio do sada, a taj ugao gledanja jeste da kultura napolju samo nešto košta. Možemo i te kako da stvorimo uslove da kroz različite kulturne sadržaje koje plasiramo napolju, dođemo i do određenih sredstava za podršku institucija koje se nalaze u Srbiji.
Austrija je napravila fantastične stvari kroz novogodišnje koncerte, kroz "open bal", kroz slične stvari koje su deo istorije, deo kulturnog nasleđa te države i ostvarila je od toga izvozni produkt. Samo sam hteo da pokušam da dam jednu mogućnost i da razmislimo kako to možemo da radimo. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Markoviću, molim vas, odustanite od replike zato što smo se mnogo udaljili od teme. Ostajete pri replici? (Da.)
Izvolite.

Predrag Marković

Hvala na korektnosti.
Još jednom shvatam dobronamernost. Moje je, kada se već ovoliko vremena potrošilo na ovaj način, da podsetim samo šta je čija nadležnost.
Znate da sam ja svakako pogrešna adresa, jer znam tačno i koliko se novca vraća, kao što tačno znam da kultura i turizam su jedine oblasti prethodnih godina koje su donosile kontinuirano povećanje prihoda. Nažalost, prisustvujete ogromnoj hajci onih koje ne interesuje stvarno dobrobit države, ako oni iz toga nemaju profit, upravo protiv ulaganja i podrške turizmu i kulturi. Mada je golim okom jasno da se samo tu ostvarivalo povećanje i prometa i prihoda. Zbog toga je vrlo važno tačno definisati šta je na dnevnom redu. Moje je bilo samo da obavestim. Hvala svima i izvinjavam se što sam oduzeo vreme.