Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč povodom amandmana? (Ne)
Na član 5. amandman, sa ispravkom je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nisu izjasnili.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u osnovnom tekstu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a o ispravci se nije izjasnio.
Reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović.
...
Demokratska stranka

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji sam podneo se odnosi isto na član 15. i to u stavu 1. Dodaje se jedna rečenica gde se kaže da za javna preduzeća i privredna društva u vlasništvu države, većinskom, ovaj rashod ne može biti veći za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, za zaštitu čovekove sredine, sportske namene od 3,5% ukupnog prihoda. Zašto ovo mislim? Zato što smo doneli krajem prošle godine Zakon o javnim preduzećima koji se ne primenjuje.
On je bio jedan marketinški trik, potez koji je služio da se zamažu oči javnosti, kao što se to dešava iz meseca u mesec i u ovoj godini. Imamo Zakon o javnim preduzećima koji je predvideo da se u decembru donese program i plan poslovanja javnih preduzeća, da se onda tromesečno podnose izveštaji o njegovoj realizaciji.
Da li znate, gospodine ministre, da nijedno javno preduzeće nije objavilo na internet strani svoj izveštaj o tromesečnoj realizaciji programa poslovanja? Tako se poštuje Zakon o javnim preduzećima. Da li znate da je skupštinski odbor za finansije savetnika Vlade imenovao člana komisije za imenovanje direktora? Da li je to departizacija? To je suprotno odredbama Zakona o javnim preduzećima.
Sada kažete da treba da zamažemo oči i kulturnim sportskim radnicima, zaštitnicima životne sredine tako što ćemo im omogućiti da na kraju godine dobiju malo više sredstava iz privrednih društava. Naravno, iz privatnih jer je to očekivano i dobro i to treba podstaći. Ali, javna preduzeća, oni su i dan danas gubitaši uglavnom. Ovaj zakon nije doprineo da se popravi njihov položaj. Vi ste direktore izabrali pre nego što je zakon stupio na snagu, na Vladi. Napravili ste ruglo od tog zakona gospodine ministre.
Niste vi jedini krivi. Postoji u Vladi većina koju čini stranka koja je stožer vladajuće koalicije, SNS i niste vi krivi za to. Danas očekujete da izmenom ovog zakona zamažete oči svim ovim korisnicima i da kažete da će umesto Narodne skupštine gde na rebalansu budžeta treba da se donese odluka o tome koliko će ići za kulturu i za zdravstvo i za zaštitu životne sredine, a podsetiću da ste ukinuli mnogo od ovih davanja. Za kulturu ste prepolovili u prethodnom budžetu. Očekujete da će onda direktori i zaposleni u javnim preduzećima, funkcioneri u javnim preduzećima doneti odluku kako će ova sredstva da se raspodeljuju, bez programa i realizacije programa. Ko će da odlučuje o tome? Balerina ili vlasnik pečenjare? Ko će doneti odluku kako će ova sredstva da se raspodele?
Kažem, niste vi samo krivi, već stožer ovog režima, kako volite da kažete SNS. Građani Srbije se svakog dana uveravaju na koji način se vodi ekonomija ove zemlje, kako ekonomija ove zemlje propada i to je činjenica koju ne možete pobiti.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zakon je veoma jasan. Porez na dobit se plaća i ovo oslobođenje može da važi samo za ona preduzeća koja imaju dobit. Preduzeća koja su u gubicima ne mogu da daju poreske olakšice za ove namene. To je potpuno jasno.
Ono što je činjenica kada pominjete ove balerine i vlasnike pečenjara itd, morate da pogledate i sebe u ogledalu. Ne mislim na vas lično. Ako je Državna lutrija Srbije koju je vaša stranka vodila prošle godine imala gubitak, pogledajte u svetu da li ijedna državna lutrija ima gubitak? Treba da kritikujete one koji imaju gubitke, ali morate biti i samokritični. Gotovo je nemoguće napraviti gubitak u lutriji. Postavljate pitanje ko sada vodi javna preduzeća, a niste postavili pitanje godinama ko je vodio Državnu lutriju Srbije i kako je uopšte moguće da je Državna lutrija Srbije imala gubitak. Nemate pravo da o tome govorite ako ne počnete od sebe. Uvek imate pravo da kritikujete ako prvo kažete – da, katastrofa je da nešto što je po prirodi posla profitabilno…
Da vas podsetim, gubitak je do 2003. godine, onda je reformom i zakonima koji su doneti za vreme tadašnje vlade ostvarivala dobit sve vreme, a od prošle godine gubitak. Neverovatno. Sada smo suočeni da ne možemo da izvršimo raspodelu dobiti. U budžet treba 50% da uplate svi ovi koji su imali dobit, javna preduzeća. Međutim, Lutrija nije na tom spisku. Zašto nije na tom spisku? Imala je gubitak u prošloj godini. Tu su "Telekom", tu je "Aerodrom", SDPR ima dobit, PTT Srbije ima dobit, ali Lutrija nema. Kako je moguće da je Lutrija lošija od Pošte? To je ne moguće. Ja samo želim da budete objektivni i kad već govorite o projekciji budućnosti, da li će sada neko ko se bavio nekom delatnošću voditi neko javno preduzeće kako treba, pitajte se ko je vodio Državnu lutriju Srbije i kako je napravio taj gubitak.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Ivan Jovanović, replika.
...
Demokratska stranka

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
Gospodine ministre, niste vi tu da raspravljate o pojedinačnim slučajevima, vi ste tu da rešavate probleme građana. Nemojte da prebacujete težište teme na nešto iz prošlosti jer kako voli da kaže sadašnji predsednik Republike – vi ste čovek prošlosti. Nemojte da govorite o prošlosti. Hajde da govorimo o sadašnjosti. Danas ste vi odgovorni za stanje u srpskoj ekonomiji i vi treba da odgovarate za danas. Nemojte se večito pozivati na Dragana Đilasa, na krizu u EU, na pušačku mafiju, na one koji koriste rezani duvan, itd. Svi su krivi osim vas. Znači, stvarno mislim da nema više smisla tako da govorite i građani to više ne mogu da slušaju.
Kažete da se iz dobiti opredeljuju sredstva. Znate kad je to? U decembru. O čemu smo raspravljali onda malo pre? U decembru oni mogu da znaju da li imaju dobit ili nemaju. Ovde se lepo u amandmanu kaže – rashod, ograničava se u odnosu na rashod. I u programu i u planu poslovanja to se može negde planirati, ako taj plan postoji. Ako ne postoji, kao što je u slučaju naših preduzeća, odnosno još manje postoji u izveštaju o izvršenju, onda građani o tome ne mogu znati ništa. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Mlađan Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ja jesam odgovoran, između ostalog, za poslovanje i rezultate Državne lutrije Srbije u ovoj godini i to ne poričem i biću odgovoran ukoliko bi, a neće se dogoditi, ona imala gubitak. Samo navodim kao ekstreman primer, da je umetnost u negativnom smislu napraviti gubitak u lutriji. Nisam pominjao uopšte Dragana Đilasa ovim povodom. Nije Dragan Đilas imao nikakve veze sa postavljenjem kadrova u Državnoj lutriji Srbije. Samo sam rekao da je to kadar vaše stranke.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović.
...
Demokratska stranka

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
Pominjali ste ga ceo dan juče. Ispalo je da je bukvalno razlog donošenja ovog seta zakona Dragan Đilas, a ne rupa u budžetu od 86 milijardi. To građani Srbije treba da znaju. Zamena teza je danas na dnevnom redu.
Kada ćete se izjasniti o Poštanskoj štedionici, o "Evroaksis" banci, kada ćete se izjasniti o hiljadu evra besplatnih akcija svakom građaninu Srbije, kada ćete se izjasniti o aerodromu, o vašim kadrovima? Kada će to doći na red? O tome se ne govori.
Vi želite da čujete samo ono što je vama drago. Naravno, građani Srbije od toga neće živeti bolje. Mi želimo da se o ekonomskim temama razgovara na pravi način. Trebalo je da dođete u Skupštinu uz ovaj set ekonomskih zakona, poreskih, trebalo je da dođe i rebalans budžeta. Vi niste predložili rebalans budžeta zato što nemate politiku, ne poštujete fiskalnu strategiju, nema nikakvih dogovora, socio-ekonomski savet ne funkcioniše. Ne razgovarate sa sindikatima i ako razgovarate, ti razgovori se ne ispunjavaju. Mislim da je to potpuno jasno građanima Srbije. Jasno je da u najmanju ruku što možete da uradite, to je da podnesete ostavku na mesto ministra ekonomije i finansija.
Predsedavajuća, upozorite gospodina koji je gost u Narodnoj skupštini da ne može na taj način da se smeje i ismeva narodne poslanike, zato što je on ovde pozvan da prisustvuje. Zahvaljujem.