Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Nikoliću, to nema veze sa povredom Poslovnika.
Govorite u skladu sa članom 103. o povredi Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Da, ukazao sam na član 27, na čl. 106. i 107.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Potpuno sam vas razumela.
Dozvolite da vam sada dam obrazloženje.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Mogu li ja da dam obrazloženje?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Samo nemojte da replicirate.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Kad kažem da je neko povredio dostojanstvo, moram da ukažem na to kako je povredio dostojanstvo.
Kažem, i narodni poslanici i ministre, podnesite odgovornost za nešto što ste radili u proteklih 13 godina. Recite – da, ne znamo kako da popunimo rupu u budžetu, uzećemo opštinama 26 milijardi dinara, od Vranja do Subotice, od Kladova do Ivanjice 26 milijardi.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Podsećam vas da ministar ne može da povredi Poslovnik. Poslovnik može da povredi samo predsedavajući.
U prethodnom obraćanju ministra nisam čula nijednu uvredljivu reč u tom smislu da je trebalo da ga opomenem. U to možete da se uverite iz stenografskih beležaka.
Narodni poslanik Srđan Miković, povreda Poslovnika.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Pozivam se na član 27, ali i na član 32. Poslovnika.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Mikoviću, u skladu sa članom 103. Poslovnika ne možete da se pozovete opet na član 27. jer se prethodni govornik pozvao na taj član.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Na član 32.
Zašto? Zato što potpredsednik pomaže predsedniku, ali potpredsednik je dužan isto kao i predsednik da se stara da Poslovnik bude pravilno primenjen i da bude ravnopravno primenjen, znači, na isti način prema svim učesnicima u raspravi, prema svim narodnim poslanicima.
Upravo zbog toga ukazujem da vaše postupanje u odnosu na mog kolegu gospodina Srđana Milivojevića, koji je apsolutno argumentovano obrazlagao povredu Poslovnika na koju je ukazao, vi ste samo njemu našli za shodno da skrenete pažnju da navodno on ulazi u repliku, a ne da se drži povrede Poslovnika.
Neposredno pre toga, onaj ko predstavlja poslaničku grupu one stranke čiji ste i vi član, gospođo predsedavajuća, iste te stranke čiji je član, odnosno sada i predsednik, aktuelni ministar koji obrazlaže ovde zakone, niste ni na koji način našli za shodno da, kada je otišla apsolutno van teme i van dnevnog reda, skrenete pažnju da ulazi u replike, u dalje replike a ne da se drži toga da li jeste ili nije i da se odgovori samo na ono što je bila tema, ili, eventualno, ono što je bila podloga za samu repliku.
Ukoliko budemo imali neravnopravni odnos prema učesnicima u raspravi, onda se stvarno dovodi u pitanje da li treba da tražimo da neko drugi predsedava ovom Narodnom skupštinom.