Peto vanredno zasedanje , 20.06.2013.

6. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Govorimo o amandmanu na član 30.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Izvinite, čula sam 34.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Elvira Kovač, Balint Pastor, Laslo Varga, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković i
Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Obradović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Srđan Šajn.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Slobodan Veličković. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Slobodan Veličković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Hvala.
Gospođo predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo poslanici, podneli smo amandman na član 32. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naš predlog i član 32. je u tesnoj vezi sa članom 130.
Predlažemo da se u članu 32. posle stava 4. doda novi stav 5. koji bi glasio: "U slučaju kada se zapošljavanje nastavnika vrši preuzimanjem ne treba vršiti prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima".
U obrazloženju zašto se ne prihvata amandman stoji da u članu 131. nije propisana obaveza da nastavnici koji vrše preuzimanje moraju da imaju prethodnu proveru, ali u članu 130. u postupku odlučivanja o izboru nastavnika stoji da se kandidat upućuje na prethodnu psihološku procenu za rad sa decom i učenicima.
Ovim smo hteli da izbegnemo za one nastavnike i profesore da se postupak skrati i pojednostavi i pojeftini. Ništa više. Smatramo da ima osnova, te vas molimo da još jednom razmotrite. Hvala lepo.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović, zajedno narodni poslanici Elvira Kovač, Balint Pastor, Laslo Varga, Arpad Fremond i Zoltan Pek i zajedno narodni poslanici prof. dr Miodrag Stojković, prof. dr Janko Veselinović i Borislav Stefanović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku,tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Ovo je prilično važan amandman. Mi smo smatrali da ne treba prosvetne radnike oterati u penziju. Da smo mi država u kojoj teče med i mleko možda bi oni mogli da putuju brodovima, Dunavom ili nekim toplim morima, da uživaju, a znamo ovako ako odu u penziju da će primati male penzije ili ih uopšte neće primati ako ova vlada ostane na vlasti.
Vi ste u članu 34. predvideli da nastavnicima, vaspitačima ili stručnim saradnicima prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrše 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Po nekoj proceni broj penzionera prosvetnih radnika bi se povećao na cifru blizu 6.000 i to nije malo opterećenje za budžet, odnosno za fond iz koga se isplaćuju penzije. Znamo da ta sredstva idu sada iz raznih izvora i od putarina i od ekoloških taksi i svega ostalog. Sve što ide se ubere sa nekom namenom, ide u budžet za penzije i iz toga se isplaćuju penzije i sada ćemo mi rešiti problem time što ćemo ljude u najboljoj intelektualnoj snazi, kada imaju dovoljno iskustva, poslati u penziju i na taj način stvoriti novu obavezu za državu da primi toliko ili manje ljudi i stvoriti nove obaveze za ministarstvo koje i ovako nema sredstava, jer smo rekli da vam nismo dali odgovore vaše kolege Dačić i Vučić koliko će vam uopšte para dati u narednom rebalansu, ali ćemo to videti, jer ćemo taj rebalans dobiti narednih dana, u svakom slučaju ne tako pun.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li se još neko javlja za reč?
Narodni poslanik Marko Atlagić želi da govori o povredi Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Član 106. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.
Prethodni govornik zaista to nije učinio. On stalno pominje Vučića i Dačića.
Nemam nameru da u jednoj rečenici branim gospodina Vučića, njega dela brane i on to bolje zna odbraniti nego ja ili Dinkića. Dinkić sam sebe brani.
Molim vas, nemojte politizovati ovde članove zakona o vaspitanju i obrazovanju u ime dece. Nemojte o svakom članu politizovati ovo i vi kao predsedavajuća, molim vas, upozorite. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Smatram da nisam povredila član 106. Poslovnika.
Ukoliko vi smatrate drugačije možete tražiti u danu za glasanje da se glasa o tome.
Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsedavajuća, gospodine ministre i saradnici, dame i gospodo narodni poslanici,  javljam se zarad sagledavanja ovog pitanja i u nekom drugom smeru ili sa neke druge pozicije.
Dakle, rešavanje ovog pitanja odlaska u penziju sa 40 godina staža, odnosno 65 godina života otvara i neke druge mogućnosti. Da li možemo da razmišljamo o brojnim mladim ljudima koji čekaju na posao ili ćemo sačekati da uđu u zrelo doba pa onda im dati šansu da uđu u radni odnos?
Mislim da je sasvim po važećim zakonima granica od 65 godina dovoljna za odlazak u penziju i 40 godina radnog staža je taj kapacitet koji takođe zadovoljava ono što je onaj pun iznos koji treba ljudi da ostvare kada odlaze u penziju.
Napominjem da odlaskom u penziju tih nastavnika, odnosno profesora, učitelja itd, nastavnika ili vaspitača, otvara se mogućnost zapošljavanja mlade generacije koja željno čeka da dobije svoju šansu.