Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, radi se o tome da 19 sudskih jedinica, n a teritoriji Vojvodine se ukida, a sedam novih osnovnih sudova, Vojvodina dobija i to je u redu.
I dalje, vi imate 12 opština ili gradova naseljenih mesta koji neće imati ni te sudske jedinice.
Ako ste pažljivo pratili o čemu sam ja govorila, suština je ta da se mi zalažemo da se napokon pojasne stvari oko toga koliko nama je potrebno sudova, geografskih lokacija sudova, koliko nam je potrebno osnovnih sudova i koliko nam je potrebno sudskih jedinica , kao i koliko nam je potrebno sudija.
Dakle, tu je onaj osnovni problem oko kojeg se mi stalno raspravljamo i tako kada se o sedištima i područjima razgovaralo 2009. godine, iako je tada povećan broj sudskih jedinica, i faktički svi oni sudovi koji su nekada bili opštinski, osim onih 34, jednostavno su se pretvorile u sudske jedinice, tada je bila ona velika gužva oko toga šta ćemo raditi ukoliko nestanu opštinski sudovi po opštinama i gradovima Srbije.
I sada ustvari se dešava to da vi faktički smanjujete broj tih geografskih lokacija, ali pritom ostavljate broj sudija. Ja mislim da ćemo se mi složiti oko toga gospodine ministre, da imamo zajednički interes u tome da se reformiše srpsko pravosuđe.
Očigledno, da imamo neki problem oko toga kako ta reforma da se sprovede, a bilo bi dobro da reforma nikada više ne krene od nule i da ne mislim da samo mi možemo da krenemo, nego prosto mora da se nadogradi na ono što je bilo dobro.
Suština je u tome, ne to što sada neka pojedina mesta u Vojvodini nisu dobila sudsku jedinicu, nego da pojačamo mogućnost pristupa pravdi i građanima Vojvodine.
Dakle, poenta je u tome, a ne u sudskoj zgradi i jedinici. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala lepo.
Za reč se javio Miloš Aligrudić. Izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Lepo je to što je Odbor za pravosuđe napravio amandman kojim su svi zadovoljni za pet slučajeva navedenih tamo, uključujući i slučaj Varvarin za koji sam ja podneo amandman i koji će se raspravljati kasnije.
Svakako mogu da se zahvalim kolegama što su imali razumevanja za to što su uvideli da su svi kriterijumi ispunjeni da Varvarin ima sud, a kamo li sudsku jedinicu, ali je sudska jedinica zahtevana i vraćena. Drago mi je da je to prihvaćeno. Samo ne mogu da shvatim jednu stvar, zbog čega mi koji podnosimo amandman koji ima unutrašnju logiku koji ima svo opravdanje ne bude prihvaćen i zbog čega je potrebna ovolika opsežna akcija svih da bi se nešto što je razumno prihvatilo. Gde je tu osnov parlamentarizma?
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Za reč se javio dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, slušali smo malopre obrazloženja i ministra i pojedinih poslanika SNS, zbog čega značajan broj opština u Vojvodini neće imati mesto za suđenje. To su da podsetim, opštine Bač, Srbobran, Plandište, Sečanj, Nova Crnja, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Temerin, Titel, Alibunar, Irig, Pećinci, Ada, Kanjiža, Apatin, Odžaci, 18 od 47 opština.
Sada smo slušali obrazloženje da neke opštine neće imati sud zato što neka druga mesta imaju bolje zgrade i zgrade su im čak pod zaštitom države. Da, čuli smo to od poslanika SNS. Da li je to kriterijum kojim se vodio ministar, ili je kriterijum trenutno stanje ko je u tim opštinama na vlasti, jer vidimo da nijedna opština u kojoj SNS nije u vlasti, nije dobila po ovoj novoj mreži sudove ni po podnetim amandmanima?
Ne možemo, gospodine ministre, da prihvatimo ovakve činjenice koje se tiču Bačkog Petrovca i drugih opština u Vojvodini. To ipak znači da ste štedeli na čemu ne treba da štedite. To znači da stanovnici, građani opštine Bački Petrovac, i drugih opština, ali posebno Bački Petrovac koji je malopre pomenut, će imati problem sa ostvarivanjem upotrebe jezika i pisma, biće ugrožena tradicija sudovanja u toj opštini koja se nije prekidala stotinama godina. Vi ste to učinili sa ovim, izmeštajući, odnosno ukidajući i sudsku jedinicu u Bačkom Petrovcu.
Nije razlog ovoj odluci verovatno, u činjenici što je, kako rekoše, čitava EU skočila na Srbiju zbog toga što je napravila reformu pravosuđa kakva je u prethodnom mandatu učinjena. Da li ste vi ministre, možda trebali da reagujete na to? U kojoj meri ste vi kroz ove zakone napravili promene koje bi bile drastične izmene tog zakonodavstva koje je bilo usvojeno u prethodnom mandatu?
Mi smo konstatovali da su te izmene više kozmetičke, osim kod mreže sudova koja je, pre svega, rađena po nekim kriterijumima koji su nama teško objašnjivi. Naravno, zbog Kosovske Mitrovice znamo da je taj zakon trebalo doneti. Čujemo da će i glasanje o ovim zakonima biti pre svih ostalih zakona, ne znamo možda imamo krivu informaciju. Ali, u svakom slučaju, nisu uzeti kriterijumi koji se mogu braniti i sve što na neki način i vi i poslanici vladajuće koalicije, pre svega SNS, pokušavate da kažete u odbranu ovog predloga mreže sudova, ne ide vam u prilog i vrlo je teško objasniti građanima ovih opština koje sam pomenuo.
Dakle, više od 40% opština u Vojvodini neće imati ni osnovni sud ni sudsku jedinicu. Možete vi govoriti o restrikcijama, štednjama i svemu ostalom, ali kažite nam ministre, evo vi ste rekli da ste bili u Vrbasu pred izbornu kampanju, da li je tako, pred izbore u Vrbasu, rekli ste da ste posetili sud u Vrbasu, verujem u okviru redovnih aktivnosti, da li je moguće objasniti da su 5700 kilometara napravile vaše kolege na relaciji Beograd – Vrbas, da bi obišle Vrbas baš pred izbornu kampanju i da li se možda sa tim novcem mogao čuvati neki sud u Vojvodini?
Usput, nije prikazana kilometraža ni prvog potpredsednika Vlade, ni premijera, pa ni vaše kilometraže nema u izveštaju koji sam dobio od nadležnog republičkog organa. Moguće da je vaše putovanje bilo van termina za koji sam ja zahtevao izveštaj od 1. do 13. novembra.
U svakom slučaju, gospodine ministre, slažem se da treba štedeti, mislim da ovo nije način da se štedi na ovaj način, da se na taj način ugrožava i mogućnost opstanka i života na tim područjima i mogućnost upotrebe jezika i pisma. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, zaista mi nije poznato, dat je jedan neobičan i slikovit primer da su moje kolege pa i ja lično prešle preko pet hiljada kilometara u toku predizborne kampanje, pa da li je tim novcem nešto moglo da se učini za grad, odnosno opštinu u kojoj je bila predizborna kampanja, pa i u oblasti pravosuđa, malo mi čudno zvuči da se partijskim novcem finansira pravosuđe jer kampanju vode političke stranke, ali verovatno, svako negde to posmatra iz svog ugla.
Izrečena je jedna stvar za koju smatram da je neistina i to pre nekoliko minuta. Citiram – da veliki broj opština neće imati mesto za suđenje. Verujem da svaka opština u Srbiji ima mesto za suđenje, nema svaka sudsku jedinicu ili osnovni sud, ali mesto za suđenje ima i to će ostati tako i u budućnosti dokle god opština postoji.
Takođe je izrečena neistina da je planirano vraćanje, odnosno uspostavljanje osnovnih sudova ili sudskih jedinica samo u mestima u kojima je SNS, ispred koje sam predložen za ministra i izabran ovde u Narodnoj skupštini, da je predviđeno samo za opštine u kojima je SNS u vlasti. Želim da verujem da je ova greška izrečena potpunom nepažnjom ili možda neinformisanošću. Imate grad u kome je ukinut osnovno odnosno opštinski sud pre četiri godine, kao što je recimo Ruma, a koliko mi je poznato SNS tamo nije u vlasti ili ako jeste, može to neko i da mi kaže.
Predviđeno je da se uspostavi osnovni sud u Senti, nije mi poznato da li je SNS u vlasti u Senti, ali opet mi slim da je u pitanju previd, da ne ređam zaista gradove i opštine gde to nije slučaj i zato sam rekao da verujem da je ovo napravljena jedna greška u čistoj nepažnji ali nikako se niko nije rukovodio tim principom. Šta više, uspostavljanje osnovnog suda u Vrbasu predviđeno je predlogom zakona koji je Vlada prosledila još u aprilu mesecu Narodnoj skupštini. Tada je u Vrbasu na vlasti bila neka druga vladajuća koalicija. Znači, u to vreme kada je Vlada zvanično predložila novi zakon, odnosno novi Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Narodnoj skupštini, u tome se nije promenio.
Prema tome, uveren sam da iza ovoga nije stajala nikakva namera, ali činjenice govore upravo ovako kako sam to izneo. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović, replika.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Dobro, ministre, možemo da teramo mak na konac i da kažemo o kome zakonu sada raspravljamo, da li onome zakonu koji je povučen iz procedure ili onom zakonu koji je stavljen opet pred narodne poslanike. U tom smislu bi mogli da se vezujemo za dva različita zakona. Dakle, one zakone koje ste povukli iz procedure nisu više u proceduri. Da li je tako?
S druge strane, kada sam govorio o opštinama koje neće imati mesta za suđenje, naravno da sam mislio da neće moći da odlaze u sud u svojoj opštini. Pre svega, sam na to mislio. Moguće da nisam bio dovoljno precizan. Evo, sada sam precizan. Dakle, 18 opština u Vojvodini neće imati sud, ni Osnovni sud, ni sudsku jedinicu na teritoriji svoje opštine.
Biću veoma precizan kada je u pitanju odlazak u Vrbas i odlazak u kampanju. Dakle, ovo je dokument Vlade Republike Srbije, 5.720 kilometara su prešla službena vozila. Ovde nisu trošene pare SNS, nego pare iz budžeta Republike Srbije u stranačke svrhe.
Smatram da bi Agencija za borbu protiv korupcije, uvaženi ministre, trebala da se ovim bavi. Tražili smo hitnu sednicu Odbora za finansije. Jednu kopiju ovog dokumenta ću vam, kao ministru koji je nadležan za pravosuđe, predati čim ga iskopiram, pa da vidite o čemu se radi. Dakle, 5.720 kilometara, na bazi postojeće evidencije, su prešla vozila Vlade Republike Srbije da bi njeni ministri išli u kampanju u Vrbas od 1. do 13. novembra ove godine.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Izvinjavam se. Kolega Veselinoviću, hajde da se držimo teme. Ne kažem da nije važno to što govorite, ali govorimo o mreži sudova, a isteklo vam je i vreme.