Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Moram zbog poslovnika. Predlagač prihvata amandman Odbora, tako da bi on mogao da postane sastavni deo Predloga zakona. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Konstatujem da je amandman Odbora na član 6. postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 6. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 6. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Milisav Petronijević i Miroljub Stojčić.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 6. amandman sa ispravkama zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 6. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Samo jedna napomena, kada je reč o ovom članu 6. Nisam hteo da govorim o svom amandmanu i o amandmanu gospođe Čomić. Ne bi bilo dobro da prihvatimo da ljudi koji su napustili MUP zbog teže povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležnog organa dobiju dozvolu za obavljanje detektivske delatnosti. To je amandman koji smo imali na ovaj član 6, koji je vrlo smislen. Koliko se sećam, imala je i gospođa Karavidić sugestiju da lica koja su pravosnažno osuđena za porodično nasilje takođe ne bi trebalo da obavljaju ovu delatnost, pa vam čisto za razmišljanje ostavljam i ovaj predlog.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Ne.
Na član 7. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Srđan Milivojević i zajedno Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
U članu 8. stav 1. reči: „ko je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa“ brišu se. Mislim da su nepotrebne u tekstu zakona. Podložni su interpretacijama i tumačenju takvom da čak mogu da predstavljaju i koruptivni element u ovom zakonu i svakako nisu materija za zakon.
Ostavljam da ministar, konsultujući struku, može i da ostavi ove tačke zakone ovako kako piše, ali dajem predlog da bi možda moglo da se obriše, jer šta znači to da je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa i šta je danas neovlašćeni pristup u nekim prostorijama, šta je ovlašćeni pristup i šta je provala i šta je obezbeđenje? Znači, da li je obezbeđenje ako ima gvozdenu rešetku na vratima, ako ima video nadzor, ako ima alarm? Možda bi trebalo detaljnije kroz zakon definisati preciznije šta to podrazumeva.
Ne insistiram na podnošenju amandmana, samo dajem sugestiju da nije baš precizno definisano u ovom zakonu šta znači neovlašćen pristup i šta znači obezbeđenje od provale. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Ne.
Na član 9. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Član 9. se odnosi na izdavanje licence za obavljanje detektivske delatnosti i tu sam intervenisao kada je reč o dva člana ovog zakona.
Prvo, neshvatljivo je da u tekstu Predloga zakona o detektivskoj delatnosti nisu definisani rokovi za izdavanje licence za obavljanje detektivske delatnosti detektivskih poslova. Znači, u zakonu se kaže: „Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu. Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave. Licenca se izdaje na pet godina.“ Ali, ne kaže u kom roku se izdaje licenca.
Kada postoji jedno diskreciono pravo nedefinisano zakonom, onda sutradan možda vi, gospodine Dačiću, nećete biti ministar unutrašnjih poslova, može da dođe neko drugi za ministra unutrašnjih poslova, pa taj kaže – agencija A će imati odgovor u roku od 30 dana, agencija B u roku od 60 dana. Mislim da je to nezamislivo. Moramo ipak da predvidimo kroz zakon rok za izdavanje licence.
Intervenisao sam i kada je reč o licenci u svečanoj formi. Da budem iskren, razgovarao sam sa ljudima koji se bave obezbeđenjem i nije im baš bilo jasno šta je licenca u svečanoj formi. Sada, ako ja imam licencu u svečanoj formi, a vi nemate, da li to znači da je moja agencija bolja ili nije bolja, da li se ta licenca u svečanoj formi dodatno plaća, da li proizvodi neke dodatne troškove? Mislim da to nije precizno definisano zakonom, trebalo bi da razmislite, ako već ne postoji drugačija mogućnost, da makar nadležan odbor dostavi amandman koji vas obavezuje u kom roku bi trebalo da da dostavite odgovor ministarstva kada je reč o podnošenju zahteva za izdavanje licence.
Nemojte da nas ostavite bez odgovora. Kažite nam koji je rok u kome je ministarstvo u obavezi da da licencu kada se obrati firma koja se bavi detektivskom delatnošću. Znači, da li je to rok od 15, 30, 45 ili 60 dana? To u zakonu ne piše. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Dačić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Samo da kažem da kada je reč o svim, da tako kažem, papirima, odnosno odlukama ili dokumentima koje MUP izdaje, primenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku. Opšti rok za to je 30 dana, tako da se tu primenjuje i na ovaj deo.
Kada je reč o onome što ste rekli – licenca u svečanoj formi, pa reč je o nekoj vrsti sertifikata koji bi neko mogao, kao bilo koji drugi sertifikat, da u svečanoj formi drži u svom kabinetu ili u svojoj kući. To je dodatak rešenju koji neko može da dobije, a ne mora. Znači, neko može da dobije rešenje da ispunjava uslove plus može da dobije tu licencu u svečanoj formi ako to želi.
Da se razumemo, nema dve licence, ono što je gospodin Milivojević malopre rekao, da neko ima svečanu, a neko ima drugu. Svi imaju istu licencu. Ko želi može da dobije i licencu u svečanoj formi da bi je držao kao neku vrstu sertifikata ili uverenja. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Narodni poslanik Srđan Milivojević, pravo na repliku. Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.