Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 10.12.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

5. dan rada

10.12.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Da. Hvala vam.
Drago nam je što je vam je bilo lepo u avionu. Ne znam, čuli smo da avion danas nije mogao da poleti za Atinu. Da li je to zato što je star skoro kao naš proslavljeni teniser? Ne znam, ali nadamo se pošto mi nemamo ništa protiv tog aranžmana, shvatite našu diskusiju u svetlu želje, svesni činjenice da je potrebno naći rešenje za sva javna preduzeća, uključujući i JAT da je veoma bitno za sve naše građane da se saznaju činjenice.
Od vas drugi put, jer sam vas to molio i prethodni put kada ste bili ovde za neke druge zakone, da nas udostojite, zbog toga što kao narodni poslanici moramo da glasamo za ili protiv ovog budžeta, koji očigledno predviđa budžetska sredstva za taj projekat, da nam lepo dostavite taj ugovor. Da li ćete, gospodine ministre, udostojiti ne DS nego ovaj dom i što je mnogo bitnije sve građane RS ugovorom sa Etihadom? On nije privatna stvar. Ako tražite jedan dinar, a znam da to znate, iz kase državne, zajedničke, to ne može biti privatni aranžman. Imamo pravo da znamo sve o tom aranžmanu. Ako ima neka linija koja je poslovna tajna i to ćemo razumeti. Pitaćemo – zašto, ali u redu.
Zašto sve krijete? Zašto svaki vaš aranžman nekako nije dostupan javnosti? Ne znamo ništa. Ne znamo ništa ni o onom hotelu. Ne znamo zašto onaj aranžman sa Al Dahrom koji je trebao da bude pozitivan, gde su trebale da dođu investicije, a ne kredit i vi ste u pravu. Ovo malo, 265 miliona dolara, koliko je već predviđeno za navodnjavanje, jeste bilateralni kredit i verovatno je kamata 3 do 4% uobičajena stvar. Kažite nam zašto sporazum, ukoliko je tako najavljen, sa Al Dahrom je propao? Pitali smo vas isto na ovim razdelima kada kažete da je šturo, a nije šturo. Žao mi je što tu nije ministar privrede. Da li ukidate Sijepu ili ne ukidate tj. do kada uplaćujete podsticaje za zapošljavanje?
(Predsedavajući: Vreme.)
Samim tim, gospodine ministre, shvatite našu brigu u svetlu ozbiljnosti ove situacije. Ne pada nam na pamet da ovde vršimo neku polemiku, ali očekujemo konkretne odgovore od vas.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po poslovniku, Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, prekršen je član 104. stav 2. Poslovnika o radu Narodne skupštine zato što je prethodni govornik u svom izlaganju prilikom rasprave u načelu Zakona o budžetu za 2014. godinu izrekao sledeće stvari – da narodni poslanici koji podržavaju Vladu RS ne žele da učestvuju i nisu hteli da učestvuju u radu odbora i da je njihov predlog bio kao opozicione stranke da sačuvaju profesore kojima bi od 1. januara prestao radni odnos na njihovim univerzitetima, osim ako nisu zaposleni na neodređeno vreme.
Članom 104. je predviđeno – ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi. Ako vi smatrate da nije uvredljivo za narodne poslanike SNS da neko ko kaže da nisu hteli da učestvuju u radu odbora i da je njihovim neučešćem bilo ugroženo pravo profesora da predaju na univerzitetima posle 1. januara, ne znam šta je veća uvreda.
Znači, narodni poslanici svako učestvuju u radu odbora i imaju svoje mesto. Ne želim o tome da polemišem sa vama, ali to je izrečeno na taj način da kao da narodni poslanici SNS ne shvataju posao narodnog poslanika dovoljno obavezno i po tom osnovu sam tražio pravo na repliku.
Molim vas da mi to pravo omogućite. Stenografski možete da vodite da je to stvarno izrečeno.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Arsiću, molim vas. Jasan mi je problem o kome govorite. I dalje smatram da nije prekršen Poslovnik. Bez obzira kako ste vi to shvatili, ja to nisam tako doživeo. Ali, imate pravo da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika.
Smatram i dalje da nemate pravo na repliku.
Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Znamo i vi i ja da se sednica snima i stenografiše, pa vas molim da mi uključite mikrofon.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Izvolite, gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Da, želim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika jer očigledno je da diskreciono pravo predsednika Skupštine, odnosno predsedavajućeg da odredi šta je pravo na repliku se često zloupotrebljava.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
U danu za glasanje ćemo se izjasniti o povredi Poslovnika.
Gospodin Saša Milenić, povreda Poslovnika.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Uz izvinjenje kolegama, u polemici ovo je zaista reklamacija povrede Poslovnika i malo odvraća sa teme. Ali, ovo je samo ilustracija prekidanja diskusije prethodnog diskutanta za sistematsko kršenje Poslovnika koje ne činite samo vi kao predsedavajući, ali najčešće vi.
Član 106. stav 2. - niko nema pravo da prekida narodnog poslanika i stoji – izuzev predsedavajućeg, ali odmah zatim – u slučajevima predviđenim ovim Poslovnikom. Narodni poslanik samo jednu stvar nema pravo, da vređa na ličnoj osnovi nijednog prisutnog. Narodni poslanik nije hostesa. On ne mora da bude ljubazan. Ne mora da ima osećaj poštovanja ni prema kome kome se obraća. Ne sme da vređa. Može da bude ciničan, može da bude maliciozan, može da bude ironičan, sarkastičan, neprijatan, dramatično neprijatan i niko nema pravo da ga prekida dok izlaže neprijatno sročenu političku istinu koju zastupa.
Ona je utoliko važnija i doprinosi slobodi govora, što je nekome neprijatnija. To je sistematsko gušenje slobode govora na mestu iz kojeg ona mora da izvire zloupotrebom prava predsedavajućeg koje je vrlo diskretno, u krajnjem slučaju dopustivo, kada je reč o uvredama. Čak i ono skretanje sa teme se ovde zloupotrebljava jer predsedavajući uzima neovlašćeno diskretno pravo da u toku druge, treće rečenice procenjuje šta je skretanje sa teme.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Mileniću, vaše je pravo da imate poimanje u vezi sa prekidanjem govornika.
Molim vas, gospodine Mileniću, da li je ovo sada dostojanstveno? Znači, dok ja govorim, oni svi u glas govore.
Prema tome, ja hoću nešto drugo da kažem. Jednostavno sam samo hteo da kažem poimanje povrede Poslovnika. Ja sam shvatio i tako sam osetio da narodni poslanik, možda on nema nameru, ali omalovažava ministra, i zato sam ga zamolio. Ja mu se zato i zahvaljujem. Nemam ja ništa protiv kako je on čovek govorio, to je njegovo pravo, ali sam smatrao da je reč - nije smešno, nije smešno, i on je to uvažio i opet mu se zahvaljujem. Nemojte sada da isterujemo, ako hoćemo iole malo dostojanstva da dovedemo u red. Vi sada tražite da ovde možete svako na svaki način da govori.
Izvolite povredu Poslovnika. Samo još da se izjasnite. Imate pravo da se izjasnite o povredi Poslovnika. Da li hoćete u Danu za glasanje da se izjasnimo?