Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

SPO-DHSS
Gospodine predsedniče, gospodine ministre, kroz ovaj amandmana iskristalisala su se tri pitanja, od kojih su dva ekonomska i jedno političko. Političko pitanje je da li treba nastaviti čvrsto povezivanje sa EU i kako pripremiti  našu poljoprivrednu politiku za veliko tržište EU na kome je skoro 600 miliona ljudi. Naša poljoprivreda, iako je  naša najveća izvozna grana, je na kolenima. Ja ću biti u redu onih narodnih poslanika koji će se uvek zalagati za povećanje budžeta, što se tiče poljoprivrede.
Godine 2008. u kampanji kada je obećano onih čuvenih 100 evra po hektaru obradive površine, to je poljoprivrednicima delovalo kao neostvariv san. Međutim, i Zakon o subvencionisanju u poljoprivredi je napravio, na žalost, korak unazad sa onih 50 evra koje će se vrlo brzo obesmisliti i čini nam se da gospodin ministar poljoprivrede treba da ispravi greške svog prethodnika na koje smo mu ukazivali.
S druge strane, slažem se da je potrebna neka vrsta kancelarije za saradnju sa velikom Ruskom Federacijom. Mi smo kao politička stranka podržavali odnose sa Ruskom Federacijom. Ruse volimo, ali u EU idemo zbog standarda, zbog toga što su to danas najuređenije zemlje i zbog toga što je poljoprivredna proizvodnja u zemljama EU na najvišem nivou.
Pre neku godinu, dok je ministar poljoprivrede bio gospodin Milosavljević, izneo je jedan interesantan podatak, da je, ako se ne varam, godišnja proizvodnja suvih šljiva u Srbiji bila oko 390 tona, a da su samo godišnje potrebe Moskve za suvom šljivom duplo veće. To ogromno tržište mi na valjan način nismo iskoristili i bez obzira što je i Privredna komora Srbije na vreme ukazivala na to šta država u tom smislu treba da preduzme, bez obzira što su i razna udruženja poljoprivrednika to ukazivala, država je ipak tu zatajila i mislim da je minut do dvanaest da se u tom pravcu krene.
Mi smo se kao politička stranka i zalagali za donošenje zelene knjige o stanju u našoj poljoprivredi. Gospodine ministre, znam da vi sigurno dobro poznajete stanje. Možda se sa mnogim delovima stanje srpske poljoprivrede tek upoznajete, ali mi zaista moramo da budemo kao država u potpunosti spremni za nastup naših poljoprivrednika na evropskom tržištu, u susret evropskoj poljoprivrednoj politici, ali sa ovakvim stavom Vlade i Ministarstva poljoprivrede, nama će trebati mnogo vremena, jer ne zaboravite da su, recimo, subvencije u mnogim zemljama čak i bivšoj Jugoslaviji, recimo Sloveniji, zavisno od kvaliteta zemljišta i da li je ravničarsko ili brdsko-planinsko itd. i po nekoliko stotina evra.
Naši poljoprivrednici su, na žalost, evo mogu slobodno kao narodni poslanik u njihovo ime da kažem i ovoj Vladi mišljenje da su ostavljeni po strani, da je država od njih digla ruke. Naravno, edukovani poljoprivrednici prate i stanje u zemljama EU, koliko država njima pomaže, koliko ulaže u poljoprivredi, a mi zaista ne možemo da budemo konkurentni na tržištu EU u mnogim oblastima, ali što se tiče poljoprivredne proizvodnje, ogromni potencijali Vojvodine, Šumadije nisu iskorišćeni.
Mi i zadnjih godina imamo tu situaciju da se pored Dunava, pored Morave, pored naših velikih reka suše usevi. Očigledno je da to nije do poljoprivrednika, nije do onog sitnog proizvođača, to je do jedne ozbiljne državne poljoprivredne strategije i zbog toga će SPO i DHSS sva nastojanja koja idu u smislu buđenja svesti svake Vlade o potrebi jednog drugačijeg odnosa prema poljoprivredi podržati.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Glamočić. Izvolite.

Dragan Glamočić

Nažalost, u poljoprivredi imali smo problem što nismo imali dugoročnu strategiju razvoja. Znate i sami da najčešće promene su bile  upravo u Ministarstvu poljoprivrede. Jako puno ministara se menjalo. Retko koji od  njih je doživeo mandat duži od jedne godine i sve se to odrazilo na samu poljoprivrednu proizvodnju i na same poljoprivrednike.
Nama su uvek puna usta svima kada pričamo o tome, o poljoprivredi, ali to se malo reflektuje na samom kraju. Ona je bila samo u tom delu stalno prisutna, ali nije bilo rezultata i pomaka. Mi se moramo okrenuti.
Ono što želim da vam kažem, nije baš tačno da ne poznajem situaciju, naprotiv, neko sam ko je rođen i odrastao na selu. To je moj neki posao i zadatak, pored toga što radim na univerzitetu gde sam profesor. Jako puno sarađujem sa privredom i to mnogi koji me poznaju znaju da poznajem tu situaciju u agraru, ali poznajem situaciju kakva je na selu. Ona nije sjajna. Svi znamo da je teška situacija u celom društvu, ali ono što je sigurno, mi smo sagledali realno situaciju, ono što je maksimalno do nas. Uspeli smo naše troškove, koji su izuzetno mali za tekuće finansiranje, sve drugo smo uspeli na subvencije.
Naravno da bih bio presrećan kao ministar poljoprivrede da su naše subvencije i veće nego u zemljama EU, ali to nije realno očekivati. Mi našim poljoprivrednicima govorimo ono što je realno, šta država može da njima usmeri, da da na najbolji mogući način i povećamo našu konkurentnost. Zato ćemo i napraviti neke manje promene u tom domenu i usmeriti neka sredstva na investicije, ali možemo sigurno puno uraditi na tome da edukujemo naše poljoprivrednike, da im objasnimo da moraju da prihvate neke nove trendove u svetu i u Evropi, da moraju da rade na jedan bolji način, da primene savremenije tehnologije, da moraju da smanje svoje troškove, da povećaju svoju rentabilnost, da budu konkurentniji na evropskom tržištu.
Naravno da to nije lako. Konkurencija iz Evrope je veoma jako. Oni imaju određene prednosti u odnosu na naše poljoprivrednike. Naša imanja su ostala izuzetno usitnjena i to je naša realnost, ali to ne znači Ministarstvo poljoprivrede ne radi na tome, da nije sagledalo situaciju i da ne daje sve od sebe da tu situaciju popravi. Ako neko misli da će se to popraviti za nekoliko meseci, ne može da se popravi. Ne može da se popravi verovatno ni za nekoliko godina na tako brz način, ali jednostavno na tome moramo da radimo i to smo i uzeli.
Ono što želim da kažem je da smo napravili i završili upravo strategiju razvoja poljoprivrede od 2013. do 2024. godine u skladu sa evropskim principima, u skladu sa svim onim što su uradile razvijene zemlje i mi ćemo imati njeno javno promovisanje u januaru mesecu. Nakon toga ćemo imati i ispred skupštinskog Odbora raspravu oko tog dela. To će biti javno dostupan dokument svima gde smo išli tačno sa dinamikom kako će se razvijati poljoprivreda, kakav će biti mehanizam podsticaja u poljoprivredi za narednih deset godina i svima će biti jasno, i našim poljoprivrednicima, šta ih očekuje i svima onima koji žele da ulažu u naš agrar, šta je to što država radi sistematski i da jednostavno ne može da se desi opet dolazi do nekih promena u poljoprivrednoj politici zato što ako idemo ka EU, ni EU nam neće dozvoliti takve stvari. Znači, ta strategija bi morala da ostane, bez obzira ko bude došao na fotelju ministra poljoprivrede.
Ja sam imao tu mogućnost i čast da počnem da radim tu strategiju pre nego što sam bio ministar poljoprivrede kao neko ko se bavi u toj struci, a onda se desilo da sam nakon toga postao ministar, tako da sam samo nastavio da radim na tom jednom delu dokumenta koji je iz mog opusa. U tu strategiju bilo je uključeno preko 200 ljudi i iz zemlje, deo eksperata iz inostranstva. Uključena je i stručna javnost, i poljoprivrednici i udruženja njihova. Znači, svi su radili na toj strategiji i to je nešto što je rezultat celog jednog celokupnog timskog rada. Kažem, bićete u prilici da se upoznate i nadam se da ćemo početi polako da vraćamo poljoprivredu tamo gde je nekada bila, ali ne treba očekivati brze rezultate.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Mirko Čikiriz, replika. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

SPO-DHSS
Hvala.
Gospodine ministre, znam vašu biografiju i izuzetno je poštujem i znam da poznajete stanje u poljoprivredi, nego sam mislio na upoznavanje sa delokrugom rada ministarstva i sa brojnim uredbama i problemima koji se tiču nadležnosti samog ministarstva. Daleko od toga da ne poznajete stanje u poljoprivredi. Upravo ovo što ste pričali o strategiji razvoja poljoprivrede, mi to pričamo od dana osnivanja naše političke stranke. Pričamo to 23 godine i 23 godine nije to uradila ni jedna Vlada.
Znamo mi da je potrebna pre svega edukacija, da su usitnjeni posedi, ali mentalitet i navike i jedno opšte beznađe, ljude koji se bave poljoprivredom, a posebno sa sitnim posedima, navode da se oni naprosto ne interesuju, dižu ruke od svega, preživljavaju od dana do dana. Zbog toga smo mi podržali ono što je gospodin Dušan Petrović uradio kao ministar poljoprivrede, angažovanje onih 1.700 agronoma, čiji je prevashodni zadatak bio edukacija i upoznavanje naših poljoprivrednika sa poljoprivrednom strategijom EU i šta ih sve čeka u budućim danima koji dolaze, posebno u godinama kada budemo punopravna članica EU.
Zbog toga, ako ova strategija bude ispunjavala sve ono što mi kao politička stranka od nje budemo očekivali, vi ćete u potpunosti imati našu podršku. Nikome više zbog toga što su se zaista svi isprobali, svi su obećavali a stanje na selu je sve gore, znate da je demografska situacija katastrofalna, da je stanje mehanizacije užasno, da je nerazvijeno tržište. Ja sam postavio i pitanje kada će se doneti zakon o zadrugama, posebno s osvrtom na poljoprivredne zadruge, obnovu zadrugarstva u Srbiji? To je trebalo da bude, ako se ne varam, na dnevnom redu Narodne skupštine još pre sedam, osam meseci, međutim, toga nema.
(Predsednik: Vreme.)
Završavam.
Sve što bude išlo u pravcu onoga o čemu ja pričam, a što ste vi pomenuli u vezi sa strategijom, mi možemo podržati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Glamočić.

Dragan Glamočić

Ono što želim da vam ulije poverenje, u pisanju ove strategije učestvovalo je više od 200 ljudi, gde su bili uključeni i poljoprivredni proizvođači i ljudi iz instituta, iz naučnih institucija, itd. Ja sam bio samo neko ko je bio predsednik jedne radne grupe, a imali smo više radnih grupa. Znači, ovo je jedan rezultat timskog rada. Po prvi put je tako napravljeno i ispoštovani su svi principi koje su uradile i druge evropske zemlje. Znači, ona će biti veoma konkretna, sa sagledavanjem i sa kompletnim budžetom šta očekujemo da se desi u narednih 10 godina.
Kao što znate, poznajem taj sektor, što se tiče stanovišta poljoprivrede, a isto tako i sa stanovišta edukacije. Najmanje su u celoj priči krivi poljoprivrednici za ovo stanje. Oni moraju podići svoj nivo edukacije i znanja i biti svesni, ali, takođe i ljudi koji rade u obrazovnim institucijama, počev od fakulteta gde ja radim, do nižih institucija, do srednjih škola, do naših poljoprivrednih stručnih službi. Svi moraju da pretrpe promene, moraju da podignu svoj nivo znanja. Ja sam im to svima rekao. Ne mogu da idu sa pričom prema poljoprivrednicima, a da nemaju ekonomski efekat.
Što bi rekao naš narod, mi stalno imamo priču „okruglu pa na ćoše“. Kad nekog pitate – koje su godine potrebne za povratak te investicije, šta se sa tim dobija, mi nemamo odgovor. Znači, mi moramo našem seljaku i poljoprivredniku tačno reći kad se ulaže šta se dobije, da se napravi čista kalkulacija, čista računica, da ulažu u one proizvodnje koje se isplate. Znači, svi moramo podići nivo znanja.
Što se tiče rada Ministarstva, ono što želim da ulijem jeste dodatno poverenje. Još dok je ministarka bila gospođa Ivana Dulić Marković, ja sam sarađivao kao stručno lice sa Ministarstvom. Takođe sam radio i sa svim drugim ministrima na zakonskim propisima, na pravilnicima, na onom stručnom delu, tako da sam upoznat sa delokrugom rada i nisam se puno iznenadio.
Situacija je mnogo teža nego što se možda i očekivalo, ali, jednostavno, spreman sam sa tim da se suočim i moramo raditi. Tu očekujem i vašu podršku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Replika Aleksandri Tomić.
Da se vratimo iz ovih lepih priča malo u surovu stvarnost. Nije me dobro razumela poslanica Tomić i žao mi je što gospodin Krstić nije bio tu, jer me je vaš prethodnik Radulović gledao belo kad sam to pričao, valjda samo razume priču o ličnim kartama a kada pričamo o razduživanju, to mu i nije baš najjasnije.
O čemu se radi? Ovaj amandman o kome mi pričamo nije o poljoprivredi. Ali, ako se prevremeno ne otplate skupi krediti, neće biti para za poljoprivredu, tako da posredno jeste.
Prvo, želim da zahvalim poslaniku Anđelkoviću iz SPS-a, Rističeviću iz SNS-a i gospođi Lučić iz DS, koji su podržali ovaj amandman. Ali, vas ministre pitam – zašto vi ne podržite amandman koji smo dali, poslanička grupa URS, gde predlažemo da dve i po milijardi evra prevremeno otplatite skupih kredita, da otvorite jednu stavku u iznosu od 297 milijardi dinara privacionih prihoda, jer niste ništa planirali od privacionih prihoda.
Reći ću gospođi Tomić gde je njena mala zabluda – ne može se privatizacijom preduzeća u restrukturiranju naći dve i po milijarde evra. Pretpostavljam da je to jasno. Tako ste rekli da je to proizašlo. U suštini, možete naći dve i po milijarde evra ako prodate neku krupnu državnu imovinu koja se danas neproduktivno koristi. Jer, dve i po milijarde evra nisu male pare.
Naš predlog je da to uradite, da otvorite stavku u budžetu, da to morate da uradite, a ne – ako bude bilo, mi ćemo to uraditi, nego da se obavežete, to je suština našeg amandmana. Jer, kada to uradite kao Vlada, onda ćete olakšati svim budućim generacijama i svim budućim vladama posao, jer ćete za 500 miliona evra smanjiti trošak za kamate i otvoriti mogućnost za veće investicije u poljoprivredi, u privredi i u svim drugim delatnostima.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.