Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

Hvala.
Dva odgovora na ta dva pitanja koja ste postavili. Mi smo, i zbog toga smo bili kritikovani, u Predlogu budžeta, u članu 3, predvideli ono što su jeftini krediti iz bilateralnih izvora. Ti krediti bi išli, umesto s drugog zaduživanja koje mi svakako moramo da uradimo da bismo održali, to tako trenutno stoji u budžetu, to drugo zaduživanje je na nivou od, u svakom slučaju u zavisnosti od izvora, ali, ako nije bilateralno, ako nisu povoljne kamatne stope, usled bilateralnih aranžmana, preko 6%.
S te strane jesmo predvideli da ćemo uz adekvatan napredak naših bilateralnih odnosa, odnosno napredak na temu ovog restrukturiranja preduzeća koja su u restrukturiranju već godinama , da ćemo dobiti taj novac i iskoristiti ga kako se ne bismo zaduživali i povećavali kamate, što bismo inače morali da uradimo.
Što se tiče privatizacije, mislim da nije dobro poslovna praksa da ako hoćete da privatizujete ili prodate bilo šta, da stavite sebi rok da ćete to da uradite u budžetu, jer to po definiciji obara cenu. Stavlja vas u lošu poziciju sa tačke pregovaranja. Dakle, ukoliko su uslovi povoljni, mi smo to rekli i vi ste to rekli u svojoj fiskalnoj strategiji i niste stavili u budžet, ako se ne varam ni prošle godine, što mislim da je ispravno, ne bi bilo ispravno ove godine, ukoliko postoji državna imovina koja se ne produktivno koristi, kako ste vi to rekli, to može u svakom slučaju da se uradi i da se ta sredstva iskoriste ili za otplatu kredita ili umesto finansiranja u samom budžetu.
Da budem plastičan, kada odete na pregovore sa nekim kada je Vijetnam pregovarao sa Amerikom o završetku rada prvi signal koji su američke kontraobaveštajne službe imale povodom tih pregovora jeste bilo da je vijetnamska strana iznajmila kuću na tri godine, što je postao jasan signal – nama se sa ovim ne žuri i pregovaraćemo kako treba.
Neću ići u ishitrenu prodaju bilo kakve državne imovine sve dok to ne bude moralo, a kao što sam rekao još nismo pali sa ivice provalije, ali ćemo svakako tu ideju razmotriti. Razmatramo je i uključujemo u dugoročne projekcije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, priču o vraćanju dve i po milijarde kredita sam pokušala da je obrazložim kao jedan dobar način da kroz određene privredne aktivnosti, javno privatno partnerstvo i koncesije vraćanje tih kredita postepeno. Dakle ne novim zaduživanjem, nego iz realnih izvora finansiranja, odnosno iz privrednih aktivnosti gde država ima određeni procenat ulagačkog kapitala kroz ta preduzeća koja su u restrukturiranju i novih investitora.
Naravno da se onda dobit i profit kompletnog poslovanja u tom aranžmanu deli na određene procente. Iz tih realnih procenata onda može da ide određena otplata. Nisam govorila o bankarskom sektoru, ali sam govorila o tome da pokretanjem takvih privrednih aktivnosti zaista možemo da postanemo kredibilni i možemo u nekoj kasniji iteraciji da otplatimo te dve i po milijarde kredita. Tako da mislim da je uopšte namera ovog izlaganja i po pitanju amandmana bila krajnje razložna i mislim da su svi shvatili koja je suština ovakvog Predloga budžeta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, replika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, da ne bude zabune, i ja sam pristalica hitnog razduživanja zemlje, to sam i rekao, i da ministri finansija i bivši i sadašnji to razmotre na koji način da se uradi.
Predložio sam da, ukoliko se zemlja ponovo zadužuje, se novac ne ulaže odmah u vraćanje dugova, već da se propusti kroz proizvodnju, kroz poljoprivedu, prehrambenu industriju, kroz energetiku, i ne samo kroz ratarstvo i povrtarstvo nego da se novac uloži i u stočarstvo, navodnjavanje, prehrambenu industriju, izgradnju fabrika fabrike za mehanizaciju i opremu za mala poljoprivredna gazdinstva i za one preduzetnike koji će se baviti prehrambenom proizvodnjom, odnosno izgradnjom hladnjača, sušara, itd.
Znači, ja jesam pristalica hitnog razduživanja zemlje, ali bih više voleo da se, ukoliko se zemlja zadužuje, da se to propusti kroz proizvodnju, pa da umesto tih 2,6 milijardi nama kroz godinu dana ostane. Recimo tri milijarde da se razdužimo i da nešto ostane više stanovništvu i nama da možemo kroz proizvodnju više da podelimo i da na takav način stvaramo izvor za vraćanje dugova, jel nisam baš pristalica da se jedna rupa krpi drugom rupom.
Dakle, ukoliko se ministri finansija dogovore, i na takav način bih ja pristao samo da se zemlja što pre razduži. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Nisam predložio amandmanom da se jedna rupa krpi drugom rupom, jer to vam je kao kada imate stambeni kredit a plata vam mala, i svakog meseca imate problem kako da ga otplatite, jer imate malu platu.
Rešenje, ili da nađete bolji posao, pa je plata veća, a to je u slučaju države povećanje BDP, ili da pozajmite od nekoga novac pa da otplatite deo kredita, pa da smanjite ratu, ili, ako imate neko nasledstvo, da prodate neku njivu ili kuću pa da taj opet upotrebite, da smanjite ratu. U svim tim slučajevima vi sprečavate bankrot svoje porodice.
Da bi se sprečio bankrot države treba da se uradi, ministre, upravo ono što ste vi pričali svih ovih dana, da se počisti kuća. Rekli ste - došlo je vreme da počisti kuća. Sami se pitajte da li će biti počišćena. Ako sledeće godine u 2015. godini, vama rashodi za kamate porastu još 24 milijarde, a hoće na 135.
Još jedna stvar, nećete vi odati nikome neku tajnu ako sada stavite prihode od privatizacije 297 milijardi dinara, koliko je potrebno da otplatite ovih 2,5 milijardi evra, zato što tu državnu imovinu koju prodajete treba da napravite takav međunarodni tender, da napravite konkurenciju.
Kad se prodavao „Mobtel“ 10 kompanija sveta se javilo, što veća konkurencija veća cena. Mi smo to najavili u budžetu te godine, i napravili veliki višak. Dakle, suština je morate biti hrabriji, ne mislim vi, nego oni koji vas podupiru, Vlada, i da kažete – nećemo da krpimo rupe, tako što stalni problem odlažemo, nego hajde ono što inače vidimo da je neproduktivno i ne koristi se, možda to nije samo jedna imovina, možda morate dve stvari da privatizujete, ili da date u neki dugoročni zakup, a da naplatite rentu unapred, može i to. Napravite prihod koji ćete iskoristiti da se razdužite, jer na taj način trajno se štedi 500 miliona evra.
(Predsednik. Vreme.)
Jer sledeće godine, vi ćete imati opet problem. Fiskalni savet vas je suočio sa ovom istinom, kažu da vam je budžet za 300 miliona veći u rashodima nego što bi trebalo, kažu stegnite još jednu rupu na kaišu, ali će vam to reći za šest meseci…
(Predsednik. Vreme.)
ne samo 300, fali vam 600…
(Predsednik. Izvinjavam se dva minuta i 35 sekundi.)
…jer će vam pojesti kamata sve uštede koje ste napravili na drugim stavkama.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Janko Veselinović, izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući koristim vreme ovlašćenog predstavnika. Mi smo iz poslaničke grupe DS da je ovo danas rasprava u pojedinostima. Pošto smatramo da nije rasprava u pojedinostima, mi ćemo se uključiti u raspravu u načelu, kakva je ona bila prethodnih šest sati. Ali ćemo se držati ovoga amandmana i novca koji će biti ili neće biti uložen za namene koje su ovoj državi preko potrebne.
U tom svetlu ministre, pošto nam niste dali odgovor kada je bila rasprava u načelu, da li možemo znati sada strukturu 20 milijardi predviđenih za otpremnine za ljude koji će ostati bez posla, 30 ili 60 hiljada ljudi?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, vi možda niste pratili pažljivo ono što je govorio gospodin Dinkić. Možda niste pažljivo pratili ono što su govorile druge kolege. Oni jesu široko govorili o sadržini ovog amandmana, ali su govorili o amandmanu, a vi sada pokušavate da raspravu prebacite na nešto što nikako ne dotiče sadržanu amandmana.
Molim vas da to uradite ili veštije ili da to ne radite.