Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Izvinjavam se predsedniče, samo da se vratim na amandman. Znači, nadam se da će ta sredstva da se iskoriste za stručnu pomoć unutar Vlade i znam da rizikujem sada da predsednik reaguje na to, ali mislim da neće da iskoriste te ljude za izbore na Voždovcu i da na taj način zloupotrebe svoj položaj i svoje liste koje govore ko ih finansira. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, gospodin Varga.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Hvala.
Dakle, sada smo mislim da smo razjasnili situaciju. Ovih 10 miliona dinara koje stoje u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, su na poziciji koja je namenjena za dotacije Nevladinim organizacijama. Ta pozicija znači finansiranje redovnog rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, što će reći da će se iz sredstava koja su namenjena za redovan rad oduzeti tih 10 miliona dinara i iskoristiti za izbore. Mislim da to nije u skladu sa onom zakonskom odredbom koju sam citira, sa jedne strane. Sa druge strane izbore za nacionalne savete će organizovati Republička izborna komisija.
Molim vas, gospodine ministre da me saslušate. Republička izborna komisija sigurno nije nevladina organizacija. Ukoliko su sredstva namenjena za finansiranje izbora, onda ta sredstva ne mogu da budu na poziciji koja je namenjena za dotaciju nevladinim organizacijama. Mislim da ste pogrešno planirali što se ovog dela budžeta tiče. Sigurno da ste pogrešili i zaista bi mogao mnogo elegantnije rešenje bilo da se predomislite i prihvatite naš amandman, pošto je taj naš amandman sigurno u skladu i sa pravnim sistemom i sa svim ovim činjenicama o kojima sam govorio.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Hvala.
Proveriću i reći ću vam tačno za tih 10 miliona. Mi takođe imamo i kada su drugi izbori na 481 isto kontira, za troškove izborne kampanje. Dostavićemo vam sutra detaljno objašnjenje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Član 106. Poslovnika. Verovatno ste pretpostavili da ću se javiti, pošto je poslanik SNS govorio mimo teme, uz to iznoseći podatke koji dovode u sumnju neke ranije održane izbore.
Po svemu sudeći ima podatke koji su validni za nadležne organe, pa postavljam pitanje – da li je Narodna skupština mesto gde se iznose takve ocene, ili je nadležni državni organ, nadležno tužilaštvo nadležno za stvari o kojima ima saznanja?
Pretpostavljam predsedavajući da ste slušali šta je poslanik govorio. Pominjao je Zemun, Voždovac, još neka mesta. Ne znam o kojim izborima se radi i o kojim licima se radi koji su vršili koliko sam razumeo, neke nezakonite radnje i doveli njega u neravnopravan položaj na nekim izborima. To je krivično delo, kao što znate, kao što se dešavalo to na poslednjim izborima lokalnim u Novom Sadu, pa su neke stranke kupovale glasove. Podnete su sada krivične prijave, nažalost nisu još uvek procesuirane.
Molim gospodina koji je izneo ove teze da o tome da podatke nadležnim organima, a ako ne, molim da ne iznosi ove podatke na Narodnoj skupštini Republike Srbije, pošto ovo nije sudnica iako su neki poslanici vaše stranke pretvarali Skupštinu u sudnicu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Baš sam zato gospodina Šajna zaustavio kada je počeo da priča konkretno ono što se ticalo indicija. Doduše, rekao je da je obavestio koliko sam razumeo i državne organe, čak i predstavnike OEPS-a. svakako da se slažem sa vama i upućujem ga da sva saznanja koja ima o bilo kakvim nezakonitim aktivnostima i protivpravnim aktivnostima, da prijavi državnim organima koji su nadležni da to sprovode. Nadam se da će protiv svih onih koji su na bilo koji način kršili zakon u bilo kakvom izbornom postupku, biti podnete krivične prijave, odnosno preduzete odgovarajuće krivične radnje.
Svakako ne mislim da je to predmet ovog o čemu danas govorimo. Nastavio bih dalje.
Na član 7. razdele 16, 20 i 21 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovana Joksimović i Balša Božović.
Da li neko želi reč?
(Srđan Šajn, s mesta: Predsedniče, replika. Prethodni govornik me je spomenuo.)
Nemate osnov.
To je bila povreda Poslovnika.
(Srđan Šajn, s mesta: Želim povredu Poslovnika.)
Izvolite.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedniče, povređen je član 107. dostojanstvo Skupštine, jer sam vrlo konkretno izneo podatke i ti podaci mogu da se provere. Ako kažete da su to netačni podaci, onda to vređa dostojanstvo skupštine, a ukoliko niste primetili i nemate dovoljno informacija o tome da su takve prijave urađene i ukoliko nemate informacije da se vode krivični postupci protiv određenih članova Nacionalnog saveta za određene stvari, ne želim da govorim o kojima jer mislim da nije mesto ovde da govorim.
Zaista mi je žao što nemate tu informaciju i slažem se sa vama da ne treba ovde da govorim, ali mislim da je povreda dostojanstva Skupštine kada se o tome govori, a naročito bi bila velika povreda dostojanstva kada bi na primer izneo istinu da je član vaše stranke sedeo na izbornoj skupštini Nacionalnog saveta i dirigovao rezultate izbora.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šajn, znate da je ovo bila stvarno gruba zloupotreba Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.