Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Teodora Vlahović

Demokratska stranka
  Poštovani ministre, ovaj amandman, kolega Janko Veselinović i ja smo podneli isključivo imajući iskustva iz svakodnevnog života i rada. Velike su bile dileme, i vaše kolege iz ministarstva sigurno znaju da su se lokalne vlasti obratili za mišljenje vezano za isplatu jubilarnih nagrada.
U ovom budžetu piše da se u 2014. godini, mogu usplatiti samo one jubilarne nagrade za koje se pravo steklo u 2014. godini. Složiću se sa vašim obrazloženjem da stečena prava se moraju poštovati, i da će se isplaćivati za one koji su stekli, recimo ovoga meseca u decembru, a koje nije isplaćeno, da će se to isplaćivati u 2014. godini.
S obzirom da jasna pravan norma ima mnogo veće značenje od bilo kog ministarstva bez namere da nekog uvredim, ali tako je rangirano u pravnom sistemu, smatramo da je ovako definisana norma u kome se govori da se odnosi samo na stečena prava u 2014. godini, dovešće opet do dilema i do vraćanja ministarstvu za mišljenje. Ono što je još gore može da dovede do toga da za neke zaposlene direktne, indirektne i ostale korisnike budžetskih sredstava se nejednako primenjuje, što bi bila mnogo veća šteta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandman je podnela Vlada.
Resorni odbor je prihvatio amandman, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podnele narodni poslanice, Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Reč ima Bojana Božanić. Izvolite.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani ministre, i u ovom članu 16. govorimo o lokalnim samoupravama.
Najlakše je teret ove krize i sve obaveze prevaliti na lokalne samouprave, na opštine i gradove. Imamo u ovom članu 16, govori se da neisplaćivanje jubilarnih nagrada treba da ide na teret lokalnih samouprava.
Nije to toliko strašno, koliko je strašno što će kazna biti obustava transfernih sredstava. Škole su, kao što znate, u sistemu Ministarstva prosvete, plate za zaposlene u prosveti opet su na teretu Ministarstva prosvete.
Mislim da lokalne samouprave plaćaju samo ogrev i prevoz za đake, zgrade se, u kojima se škole nalaze u vlasništvu Ministarstva prosvete. Ministarstvo prosvete postavlja direktore.
Opštinama i gradovima se nameće obaveza da iz svojih budžeta obezbeđuju sredstva za ove jubilarne nagrade i nije to toliko strašno, ali je strašno to što je obustava transfera u stvari kazna za ovo.
Mislim da to nije u redu i da lokalne samouprave ne mogu imati takve kazne, jer smo pričali o tome da se obaveze lokalnim samoupravama stalno nameću, ali im se i ne daju sredstva da to ispunjavaju.
Za ovih proteklih godinu i po dana koliko sam ja narodni poslanik, svedok sam samo da se smanjuju sredstva za lokalne samouprave, a da im se nove obaveze nameću.
U poslednje vreme, opštine i gradovi bivaju zaduženi za regionalne puteve, za preuzimanje domova zdravlja, plaćanja dodatnih radnika, ukoliko je potrebno, rekonstruisanje ambulanti, kupovina opreme, kupovina automobila, pomoć MUP, odnosno za rekonstrukciju zgrada, MUP, kupovina opreme i automobila za MUP, pomoć vatrogascima, borba za elementarne nepogode, u smislu protivgradnih raketa.
Mora se voditi računa o renoviranju škola i vrtića, i ukoliko jedna lokalna samouprava želi da funkcioniše, tako da mislim da su lokalne samouprave prepuštene same sebi, da one nemaju nikakvih sredstava i da mi moramo voditi računa o tome, ukoliko im dajemo nekakve obaveze, onda moramo da im damo određena sredstava da to realizuju.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije, najnepoštenija stvar je kada jedna nesposobna Vlada teret svoje nesposobnosti prebaci na pleća, prvo lokalnih samouprava, a nakon toga na teret građana.
Građani to odmah osete. Ja sam probao ovde da zaštitim jednu profesiju koja je ugrožena novim merama Vlade Republike Srbije, a reč je o prosvetnim radnicima.
Vi budžetom Republike Srbije, a evo ovi koji mi dobacuju da ih pitam, znate li ko će biti nadležan, vi koji sve znate i koji mi tako hrabro dobacujete, vas pitam, za isplaćivanje jubilarnih nagrada? Ne intetresuje vas, 7%, nije 7% jubilarna nagrada, to je vaš rezultat na izborima.
Jubilarne nagrade će isplaćivati lokalne samouprave, a šta mislite odakle će da isplate lokalne samouprave, kada u Kruševcu lokalna samouprava treba da održava regionalni put i lokalne puteve, što nije bilo u njihovoj nadležnosti, a sada ste im natovarili, pa mora da se opredele da li će čistiti sneg do Jastrepca, ili će profesorima koji rade podno Jastrepca isplatiti jubilarne nagrade.
Od ta dva posla neće biti nijednog o onda ćete imati odgovor da je kriva zla DS koja vas je sprečila da uradite svoj posao kako treba i onda ćete puniti tabloide i partijska glasila i partijske biltene raznim izmišljenim aferama, a prosvetni radnici će ostati bez svojih novčanih nagrada.
Ja sam poslanik već sedmu godinu i DS je od tog perioda pet godina imala odgovornost za upravljanje ovom zemljom.
Uvek su prosvetni radnici bili nezadovoljni brzinom isplate jubilarnih nagrada i svaki protest prosvetnih radnika završavao se pred Skupštinom Srbije zahtevom da im se redovno isplaćuju jubilarne nagrade.
Posle ovakve odredbe, to neće biti moguće. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 17. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedniče, član 17. stav 1. kaže da se naknada za rad članovima komisije i raznoraznih privremenih ili stalnih radnih tela u 2014. godini neće povećavati. Dok se već stavom 2. ovog člana kaže da će državni organi i javna preduzeća svakako dati svoje sugestije da li ova radna tela i da li ove komisije treba da postoje i kolika njihova naknada treba da bude. U stavu 3. kažete da će nadležni organi biti u obavezi da do 30. juna 2014. godine donesu zakon o visini naknada za sve ove komisije, radna tela i kriterijume na osnovu kojih će se određivati njihova naknada.
Demokratska stranka Srbije je amandmanom predvidela, odnosno predložila da se stav 2. ovog člana briše, jer ako će nadležni organi doneti zakon na osnovu koga će se odrediti ove naknade i kriterijumi za te naknade, onda je nepotrebno da ovaj stav 2. stoji. Međutim, vi kažete da je bitno da ovaj član ostane, jer oni zajedno čine celinu.
Međutim, mi se sada pitamo i sami znamo da je veliki novac odliva ovim radnim telima, komisijama, raznoraznim, ima ih na stotine od republičkog do lokalnog nivoa, i svakako se mi zalažemo da ovaj zakon bude što pre donet, možda i pre 30. juna 2014. godine, da bismo što više uštedeli po tim stavkama. Znate šta, ja prvo pitam Vladu da li se pre svega ovo odnosi pored ovih radnih tela i komisija i na nadzorne i upravne odbore? Da li je Vlada po zakonu ukinula upravne odbore koji znamo kakve obaveze imaju i kada su postavljenja direktora i javnih preduzeća u pitanju? Da li je Vlada raspisala konkurs za direktore javnih preduzeća? Da li su upravni odbori, na neki način, odigrali svoju ulogu u tom smislu? Ako nije, ko je tu odgovoran, ako toga nema?
Na kraju krajeva, da li će se prema javnim preduzećima preduzeti neke mere u slučaju da sve ovo ne ispune? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da malo obratite pažnju na ovaj amandman, jer se tiče svih nas, a pre svega građana Republike Srbije. 
Ministar je u obrazlaganju i Vlada je u obrazlaganju odgovora na ovaj moj podneti amandman kazala da je predvidela rok do 30. juna 2014. godine da se predvidi plaćanje nekih naknada. Amandmanom sam tražio da to bude 15. janura 2014. godine. Pošto niste pročitali moj amandman, ni moje obrazloženje, to ću vam pojasniti, pokušaću da utičem na svest, da u svakom od vas probudim jednog Vladimira Cvijana i da vam objasnim zašto je potrebno da prihvatite ovaj moj amandman.
Dakle, 30. juna 2014. godine, ova vlada sigurno neće sedeti u ovom sastavu. Petnaestog januara, posle svih ovih afera i skandala, Vlada mora da padne. Ne mogu građani Srbije da budu taoci vaše nesposobnosti, vaše nezajažljive želje za još većom vlašću, a kada vas ta nezajažljiva želja za vlašću bude konačno savladala, kada pobedi alavost i halapljivost u vama, onda teško državnoj kasi i državnoj blagajni.
Apelujem na vas iz SPS, ako vi stvarno mislite da sa 25 poslanika možete imati predsednika Vlade, popite jednu šolju aflatoksičnog mleka, osvežite se jednom bananom, pa polako idite na spavanje i vodite računa da Ivicu ne probudi marica, vodite računa da će u bici za vlast biti sve dozvoljeno i da je izborna kampanja već počela, da vaši koalicioni partneri iz SNS ne veruju u vas. Zato glasajte za ovaj moj amandman, da se ovaj rok do 15. januara 2014. godine ispoštuje, jer posle toga smo u izbornoj kampanji i videti se u ovom sazivu više nećemo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević, po Poslovniku.