Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Zanimljiva rasprava. Vidim da su emocije proradile.
U svakom slučaju, bar što se tiče radnog prava, polagao sam ga kod prof. Vlajka Brajića. Nažalost, čini mi se da čovek više nije živ, ali bio je izvanredan stručnjak za radno pravo. Moram inače da pohvalim koleginicu Janu Ljubičić, koja je prilično veliki stručnjak za radno pravo. Sama intencija SNS i to smo obećali ljudima u predizbornoj kampanji, jeste zapošljavanje ljudi.
Danas ne možete da naterate poslodavca da zaista plaća minuli rad za sve prethodne godine nekome, jer bi to bilo potpuno suludo. Onda niko neće nikoga zaposliti, a nama je cilj da se ljudi, posebno oni koji imaju 40, 50 godina i koji su, dok su neki od vas postajali dobitnici u tranziciji, oni su postajali gubitnici tranzicije i tako ostali na ulici na pravdi Boga. Jednostavno želimo da ih zaposlimo i da im damo šansu da ponovo krenu da rade.
Zato se donosi jedno ovakvo zakonsko rešenje i zato je ovo nešto što je dobro. Zato što stimuliše zapošljavanje. Da li je to moglo bolje da se uredi? Moglo je, da ova zemlja ima više novca, da imamo više para, da privreda radi, ali nažalost to je u nekom periodu bilo potpuno devastirano i uništeno, ovde se razvijala administracija, a privreda se gasila. Tako da biste mogli da se preispitate unazad šta ste uradili i zašto ste doveli možda do ovoga da se jedno ovakvo zakonsko rešenje donosi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Analiziram predloženi amandman i pretpostavljam da je osnovni cilj predlagača bio regulisanje pitanja rada u smenama. Verujem da ću biti ispravljen ako grešim u ovome kako razumem predloženi amandman.
Ne vidim razloga da predlagač prebaci težište obrazloženja na pitanje minulog rada, pošto mi se čini da ga obrazlaže na isti način kao što je to učinio i predlagač zakona. Suština zamerke jeste da se drugačije reguliše plaćanje rada u smenama.
U obrazloženju koje smo dobili od Vlade jasno je naznačeno šta se želi postići ovakvim rešenjem, a to je jasna razlika između organizacije rada u dve smene, dakle smena koje će biti realizovane u toku dana, kako kažemo kolokvijalno pre i posle podne i rada u trećoj smeni, što već spada u rad noću, što je i predviđeno zakonom koji je predložila Vlada, da se posebno vrednuje, da se drugačije vrednuje.
Smatram da ovaj pristup ima smisla, ali ovo shvatite kao moj lični stav. Ima smisla za sve one detalje koji spadaju u osnovni opis posla. U to svrstavam lično i vreme kada ćete raditi i da li će to biti u smenama ili neće. Postižete direktan dogovor sa poslodavcem prilikom sklapanja ugovora i unapred vam je jasno za šta konkurišete i šta se od vas očekuje, pa se u skladu sa tim formira i cena rada.
Da završim sa ličnim stavovima. Napomena od strane predlagača je bila da ne stoji zamerka, da je najveći problem u današnjim amandmanima što se nešto briše. Nažalost moram da kažem da stoji. Sada ponovo je upravo to najveći problem kako ja vidim i kako ga čitam, jer na ovaj način predloženi amandman ignoriše dobro rešenje koje je uložio predlagač, koji je sačinila Vlada, a koje podrazumeva da u obračun minulog rada bude uračunato i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavaca prethodnika iz člana 147. itd.
Ako ćemo se složiti da je to u najboljem interesu radnika onda vam je jasno da ne treba da ga obrišemo, a samim tim ovaj amandman ne treba da brišemo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Nikolić

Srpska napredna stranka
Samo kratko.
Nije tačno da niste podneli zahtev da se ovaj amandman briše. Podneli ste zahtev da se briše član 47. Doduše, ne vi, nego koleginica Martinović.
Kada bih uzeo vaše amandmane koje ste vi predložili na ovaj zakon tu bi bilo 90% članova zakona – briše se. Što se tiče domaćeg zadatka, vi ste ti koji ste…
(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Nikoliću, reč je o amandmanu koji je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Da li se još neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne)
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući.
Ovo je jedan od ključnih amandmana i ne čudi nas da predlagač nije prihvatio. Ono što građani Srbije treba da znaju, pre svega se njima obraćam, je da kada se usvoji ovaj zakon i ova odredba njihove plate će biti manje, manje u odnosu na to koliko godina radnog staža imaju i koliko imaju trenutno radnog staža kod poslednjeg poslodavca. Da li će njihove plate kada ovaj zakon stupi na snagu biti manje 1, 2, 5, 10, 15% zavisi od toga koliko radnog staža imaju i koliko su zaposleni kod poslednjeg poslodavca. Da li će to pogoditi 500, milion ili milio i po radnika, ja ne znam.
Naš predlog je bio da se ova odredba koji je ministar najavio, a to je da se ukida pravo na minuli rad, obriše, odnosno da ostane rešenje kako je sada, jer će ono dovesti do smanjenja plata, pre svega. Da li će poslodavci sada višak sredstava koji ostaje njima koristiti za to da otvore nova radna mesta ili će se dogovoriti sa zaposlenima da im ostane ista plata ili će to koristiti da unaprede uslove poslovanja, da ulože u neku novu tehnologiju ili će to na kraju iskoristiti da kupe sebi bolji auto, jahtu ili nešto drugo, to je na njima, mi to ne može da znamo.
Predlagač je odbijajući naš amandman u obrazloženju rekao – poslodavac može opštim aktom i ugovorom o radu da ceni radno iskustvo svojih zaposlenih kod drugog poslodavca, ako zaposleni svojim radnim iskustvom stečenim kod drugog poslodavca može da doprinese kvalitetu rada, ali to treba da bude predmet kolektivnog pregovaranja, odnosno pregovara poslodavca i zaposlenog.
To je mnogo možda, i može i biće, ali ono što je sigurno to je da će plate biti manje. To znači u avgustu će biti manje 1, 2, 3, 5, 10, 15%, a kada usvojimo neke druge zakone biće još dodatnih 10 ili ne znam koliko posto. To je posledica usvajanja ovakvog rešenja i zato mi nećemo glasati za ovaj zakon jer smatramo da građani sa ovakvim platama kakve danas imaju jedva mogu da prežive, ako i mogu da prežive. Ne vidimo da im ova Vlada nudi perspektivu povećanja plata, nego naprotiv smanjenja plata.
Ovo smanjenje se ne odnosi samo na zaposlene u javnom i državnom sektoru, na njih se možda i najmanje odnosi, jer postoje tu i sindikati, kolektivno pregovaranje i možda će oni i uspeti da se odbrane, ali se pre svega odnosi na zaposlene u privatnom sektoru. Oni nemaju mogućnost kolektivnog pregovaranja, njima će poslodavci smanjiti plate. Da li će ceniti ili ne, pitanje je? Bojim se da u većini slučajeva neće i da će građani Srbije po stupanju ovog zakona na snagu imati manje para u svom novčaniku.
Još jednom želim da apelujem da predlagač odustane od ovog rešenja, da prihvati naš amandman ili da iznađe način da građani Srbije zadrže plate, odnosno da stvori perspektivu da imaju veće plate.
Još jedna stvar o kojoj se govori, sada će ljudi koji imaju više radnog iskustva moći lakše da nađu posao, jer poslodavac neće morati da im plati tih 10 do 15% više koliko bi do sada morao da im poveća platu u odnosu na radni staž koji imaju. Šta se dešava sa onima koji imaju veliki radni staž, a žele da promene radno mesto? O tome stalno govorim. Povećaćemo aktivnost na tržištu rada, ljudi će lakše menjati poslove. Zašto bi neko sada sa 30 godina radnog staža promenio posao i sebi smanjio platu za 12%?
Ovo rešenje jedino do čega će dovesti to su manje plate zaposlenih građana Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ostalo vam je još dva minuta i 20 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Znate šta, uvaženi predsedavajući, ukoliko bismo bili stvarno sebični, pa samo razmišljali o tome što je neko zaposlio familiju, rodbinu po administraciji ili po javnim preduzećima, onda je sasvim u redu da se ovakav jedan amandman podrži. Ako hoćemo da razvijamo privatni sektor i uopšte privredu, onda je prosto nemoguće podržati.
Koji će to poslodavac da vam plaća kompletan minuli rad za sve godine rada gde ste kod nekoga radili? Vi ga time stimulišete da zaposli čoveka. Zaista ne mogu da shvatim da neko i dalje podržava taj relikt samoupravnog socijalizma, osim naravno ako neko nije baš toliko sebičan, pa brani kompletne svoje partijske drugove i svakoga koga je zaposlio u administraciji dok je bio na vlasti. Hvala vam.