Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević i Enis Imamović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Sabina Dazdarević.
...
Stranka demokratske akcije

Sabina Dazdarević

SDA Sandžaka – PDD
Poštovana predsednice, amandmanom na član 54. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu daje se mogućnost zaposlenom da sam odabere način na koji mu se dostavlja obračun prilikom isplate zarade i naknade zarada i to na način koji njemu najviše odgovara.

S obzirom da su generacije zaposlenih različite, potrebno je ostaviti mesta zaposlenim, iz različitih starosnih i drugih vrsta kategorija, da sami odrede kako im najviše odgovara prijem obračuna, da li će to biti elektronski ili pismeno, odnosno neophodno je da to bude njihova odluka. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Vulin. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Obrazloženje Vlade ovde je jasno i idemo ka digitalizaciji. Stvarno ne vidim neki veliki razlog da moramo da teramo poslodavca da sve to radi na papiru. Ovo jeste papir i to je tako kako jeste.

Javljam se prvenstveno zbog ovog člana 121, kad smo već došli do njega. Odredbe člana 121. su nešto što je zaista revolucionarno u ovom zakonu. Radnik po prvi put postaje, u pravom smislu reči, gospodar svoje zarade. Nikada do sada on nije mogao da svoju zaradu prikaže, možemo slobodno da kažemo, kao menicu. Radniku se na kraju meseca izdaje obračunski list. Na osnovu tog obračunskog lista, on je u stanju da dokaže svoje potraživanje, ne treba mu advokat, ne trebaju mu veštaci. Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o tome, potrebno je samo da se na jednom ročištu te dve stvari upare i ništa više.

Dakle, prvi put, evo od 2000. godine, radnik je, u pravom smislu reči, vlasnik svoje zarade. Žalosno je što to moramo da radimo, ali to jeste tako, i to radimo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima, narodni poslanik Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Smatramo da u članu 56, u stavu 2, nakon reči „drugog privrednog subjekta“, umesto zapete stavlja se tačka i ostatak rečenice se briše. Zašto to mislimo? Odgovornost za poslovanje privrednog subjekta snosi osnivač, odnosno član privrednog društva, te je necelishodno i nelogično da ova lica ostvaruju prava u pravnom subjektu nad kojim je otvoren stečajni postupak, a čiji su osnivači, bez obzira da li su ili ne, zasnovali radni odnos.

Vlada nije prihvatila amandman iz razloga što svako lice koje je u radnom odnosu treba da ima pravo na isplatu potraživanja u postupku pred Fondom solidarnosti. To je stav Vlade.

Pitamo vas – da li vaš stav znači da vlasnik firme, koji je najčešće i direktor, ne može zloupotrebiti ovakvu situaciju na taj način što će sebi u periodu, na primer godinu pred pokretanje stečaja, propisati platu od 3.000 evra i tako steći pravni osnov da od Fonda solidarnosti potražuje iznos od 36.000 evra?

Niste prihvatili amandman kojim se poslodavac obavezuje da zaposlenom dostavi kopiju prijave osiguranja. Niste prihvatili amandman da poslodavac mora zaposlenom dostaviti obračun zarade. Najblaže rečeno protivurečni ste. U ovoj konkretnoj situaciji štitite prava čak i tajkuna.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Dejan Čapo.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poslanička grupa LSV je predložila amandman vezan za potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka, a odnosi se pre svega na član 56. To je stav 4. Predlažemo da taj član glasi – pravo na isplatu potraživanja iz stava 1. ovog člana nema zaposleni ako je doneto rešenje o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije poslodavca nad kojim je otvoren stečaji postupak u skladu sa zakonom. Predlažemo da se stav 4. tog člana 56. izbriše, jer mislimo da se pravo na isplatu zarade, kao ekvivalenta za uloženi rad, derogira pravima zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca.

Zašto se uskraćuje pravo zaposlenih na nadoknadu zarade od Fonda solidarnosti, ako je poslodavac pokrenuo postupak reorganizacije? Fond solidarnosti je osnova da bi država zaštitila zaposlene od stečaja poslodavca i time je uskladila naše norme sa direktivom EU o solventnosti poslodavca.

Mislimo da bi normalno rešenje bilo da se zaposlenima u postupku reorganizacije nadoknadi neisplaćeni deo zarade, jer se kod Fonda nadoknađuje samo minimalna zarada za devet meseci rada pre otvaranja stečaja. Postupak reorganizacije traje neki period i tada može da dođe do otpuštanja zaposlenih, pa se pitamo – kada će zaposleni ostvariti naknadu zarade i da li će je uopšte ostvariti? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Tražimo da se promeni tekst člana 65. i da on glasi da se zaposlenom isplati otpremnina u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ta otpremnina ne može biti niža od trećine zarade zaposlenog za svaku završenu godinu u radnom odnosu, osim u slučaju da je zaposleni već ostvario pravo na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa po osnovu viška zaposlenih kod prethodnog poslodavca.

Dakle, predloženim amandmanom dolazi se do pravičnijeg rešenja i otklanja se nepovoljniji položaj za mlade i one koji zbog prirode posla često menjaju poslove i poslodavce. Predloženim amandmanom štite se sve kategorije zaposlenih i isplaćuje pravična otpremnina koja iznosi zbir trećine zarada za celokupan radni staž, a ne samo za staž kod poslednjeg poslodavca, kako je to predloženo od strane predlagača izmene zakona.

Nismo za to da zaposleni više puta primi otpremninu za isti period rada, tako što bi menjali poslodavce, ali nismo ni za to da se svaka otpremnina svede na nekoliko godina rada kod poslednjeg poslodavca, što će biti slučaj usled rešavanja pitanja zaposlenih kod preduzeća u restrukturiranju. Zaposleni koji su već dovoljno svedeni sami na sebe, bez osnovnih prava na rad i normalne zarade, sada kada ih u paketu ekonomskih mera reše otkazima, isti koji budu imali sreće da se pod stare dane zaposle, ukoliko i tu budu proglašeni za višak, snaći će svečani odlazak po otpremninu u visini jedva jedne zarade, koliko bi imao za tri godine radnog staža kod novog poslodavca. Zato smatramo da nije pravedno i predlažemo ovu adekvatnu zamenu. Hvala.