Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Bradiću, ali vi ste podneli amandman gde tražite da se …
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ne, govorim o tehničkim mogućnostima, jer je Ministarstvo u razlogu odbijanja mog amandmana reklo da treba da se preduzmu tehničke mere, tj. da tehnički nije opremljeno srpsko zdravstvo. Ja kažem da jeste, o tome pričam. Ja se držim strogo ovoga što sam dobio kao odgovor Vlade i Ministarstva.
Dakle, tehničke mere su ispunjene, šta više, ne znam za druge gradove, verovatno i oni imaju, u gradu Nišu, u Institutu za javno zdravlje, rekao sam i pre dva dana, postoji server koji treba da podrži umrežavanje svih tih elektronskih sistema.
Ono što nedostaje i što verujem da će ministar preko Republičkog fonda vrlo brzo da sprovede, to je elektronski karton univerzalan, ujednačen, kako god da ga zovete, koji će biti isti po sadržini za celu Republiku Srbiju. To nema. Svaka ustanova je naručivala za sebe poseban elektronski karton, da bi moglo da se ima jedna centralna baza, mora da bude jedinstven taj elektronski karton. Sve ostalo može. Tako da, tehnička mogućnost za odbijanje ovoga ne postoji.
Ono što treba, treba da se kupe čitači, kao što su rekli moji prethodnici. To je zanemarljiva svota za Republički fond, 60.000 evra za nivo cele Srbije.
Zašto insistiram na tome da se prihvati moj amandman da bude gotovo do kraja 2015. godine? Nije to još godinu dana, to je još 16 meseci. Iz prostog razloga, što godišnja papirologija srpsko zdravstvo, tj. Republički fond košta oko tri miliona evra. Tih tri miliona evra Ministarstvo može na mnogo pametniji način da iskoristi, na bolji način, nego što će da se da ponovo u hartiju i u duplo administriranje, zato što su zdravstvene ustanove i pored elektronskog sistema koji imaju, koji je uveden i dalje primorane da, a i to i na vašim klinikama postoji, da pišu svoje izveštaje rukom i da imaju u papirnoj formi, što nije potrebno.
Zašto kažem da treba da bude besplatno? Zato što svi osiguranici srpskog zdravstva plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje, zato što je nelogično da nešto što platim kao osiguranik moram dodatno da platim da bi mogao da koristim to što sam platio.
Republički fond za zdravstveno osiguranje dobija novac osiguranika koji uz pomoć, tj. kanalisanjem Ministarstva zdravlja, se upućuje prema pacijentima. Pre tri meseca, moji prethodnici su govorili, ministar finansija, ja to podrazumevam da ste se vi to na Vladi dogovorili, da nije on to samoinicijativno uradio, je rekao da postoji suficit, pa smo se pre dva dana dogovorili da ne postoji ušteda u zdravstvu, nego postoji racionalno trošenje, pošto to tako radite, bravo za vas, alal vera.
Ali, taj novac je prebačen penzionom osiguranju sa napomenom da nema potrebe više da se koristi u srpskom zdravstvu jer ima dovoljno para, pa ako ima dovoljno para, zašto onda ljudi da plate elektronsku karticu još 400 ili 500 dinara? Mislim i apelujem na kolege poslanike da prihvate moj amandman, jer time ćemo prvo doneti veliku uštedu u Republičkom fondu, koji može mnogo pametnije da se iskoristi, nego da se daje na hartiju i na papire.
S druge strane, apelujem na vas da prihvatite amandman iz razloga što nema potrebe da opterećujemo građane Srbije koji su osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da dodatno plaćaju svoju karticu.
Ovo što je pričano do sada oko tendera i zloupotreba, samo napominjem, ja sam isto pristalica toga da mora da se ispita, da je to raspisano 2009. godine, da je ugovor potpisan 2010. godine, da je na tenderu pobedio Zavod za izradu novčanica, da su aneksi pravljeni tako da trenutna važeća cena repromaterijala je cena elektronske kartice. Tako da, ne vidim gde je tu bilo. Možda postoji, ne znam, to ćete vi da utvrdim. Ne vidim razloga kako je bilo manipulacije.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim kolege da omoguće gospodinu Bradiću da završi svoje izlaganje.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja se stvarno trudim da svakog govornika u ovoj sali, ma šta i koliko pričao, bilo u temi ili van teme, pažljivo slušam, od 10,00 časova, pa dok traje sednica. Mislim da kolege treba da saslušaju kolege, pa taman mislili i dijametralno suprotno od mene.
Koristim vreme ovlašćenog predlagača i dva minuta po amandmanu.
Od 2010. do 2011. tj. prve polovine 2012. godine, kada je Vlada utvrdila cenu kartice, ja bih vas molio da baratamo tačnim podacima. Znači, nije ugovor utvrdio cenu. Ugovor je utvrdio cenu izrade, a cenu prema stanovništvu je odredila Vlada, nije ni Republički fond, niti Ministarstvo zdravlja. Ne aboliram nikog, ali to jesu činjenice.
Mislim da ono što ste trebali da uradite od 2012. do 2014. godine, a niste uradili, kako kažu vaši saradnici, iz objektivnih razloga… Ja sam tri puta pitao šta su objektivni razlozi, nisam čuo. Da podsetim građane, ova skupštinska većina je vodila Ministarstvo zdravlja od 2012. godine, ne od 2014. godine. Ovde sedi jedan bivši ministar i jedan bivši pomoćnik ministra. Ne vidim šta je bio problem, jer po tom ugovoru ste trebali da podelite 100.000 kartica u Valjevu, koja je trebalo da bude probna serija, da se vidi kako to funkcioniše u realnom životu, vi ste podelili krajem 2013. na 2014. godinu samo 600 kartica. Očekivao sam, ministre, da ćete vi da kažete šta je bio razlog, zašto to nije završeno do kraja od ovih milion i 100, 200 hiljada, jer ima različitih podataka koje su već urađene 2010. godine.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
 Gospodine Bradiću, isteklo je vreme. Petnaest minuta plus dva minuta.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja vam se zahvaljujem i nadam se da ćete podržati moj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Gospodine Milisavljeviću, vi ste se prijavili, ali ja sam vam omogućio po prethodnom amandmanu da obrazložite i ovaj, pa bih vas zamolio ako…
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Hteo sam da kažem da koristim vreme poslaničke grupe, s obzirom da je kolega Bradić..
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Znam, ali ja sam vas razumeo da ćete…
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Biću jako kratak.